INTRODUCERE IN ISTORIA DREPTULUI SEM 1

In jos

INTRODUCERE IN ISTORIA DREPTULUI SEM 1

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 3:33 pm

1. Romanizarea a fost:
a. o cucerire;
b. o problemă administrativă;
c. un proces etno-lingvistic;
d. o acŃiune politică.
2. Care sunt principiile Legii łării privind legitimitatea domniei?
a. alegerea;
b. ereditatea;
c. sistemul electivo-ereditar (transmiterea descendenŃilor a domniei; investirea si
încoronarea);
d. încoronarea.
3. În Moldova si łara Românească instituŃia centrală era:
a. domnia;
b. Sfatul domnesc;
c. Adunarea Ńării;
d. biserica.
4. Regulamentele Organice stabileau două categorii de instanŃe judecătoresti: ordinare si
extraordinare. Din prima categorie făceau parte:
a. instanŃele militare si cele ecleziastice;
b. instanŃele civile (ordinare si speciale);
c. divanurile judecătoresti înfiinŃate la Bucuresti si instanŃele militare;
d. divanurile judecătoresti înfiinŃate la Bucuresti si Craiova si instanŃele ecleziastice.
5. Conform ConstituŃiei din 1866, monarhul reprezenta:
a. puterea judecătorească;
b. puterea legislativă;
c. puterea executivă;
d. puterea statului.
6. ConstituŃia de la 1866 prevedea votul cenzitar în:
a. 3 si apoi 4 colegii electorale;
b. 2 si apoi 3 colegii electorale;
c. 4 si apoi 3 colegii electorale;
d. 5 si apoi 4 colegii electorale.
7. Conform ConstituŃiei din 1923, proprietatea avea:
a. funcŃie politică;
b. funcŃie economică;
c. funcŃie socială;
d. funcŃie culturală.
8. Codul penal a fost publicat în anul 1865 si a rămas în vigoare până în anul:
a. 1937;
b. 1990;
c. 1948;
d. până în prezent.
9. Prin Decretul lege nr. 140 din 20 ianuarie 1945 s-a creat:
a. Tribunalul special pentru cei vinovaŃi de dezastrul Ńării ;
b. Curtea specială pentru criminalii de război ;
c. lagăre de concentrare;
d. un întreg sistem penitenciar.
10. Conform ConstituŃiei României adoptată în 1991, proclamarea statului de drept s-a făcut prin:
a. libera dezvoltare a personalităŃii umane;
b. drepturile si libertăŃile cetăŃenilor;
c. pluralismul politic;
d. ConstituŃia României adoptată în anul 1991.
11. LegislaŃia medievală din łara Românească a fost influenŃată profund de:
a. tradiŃia bizantină;
b. obiceiul pământului;
c. tradiŃia romană;
d. tradiŃia anglo-saxonă.
12. Conducerea comunităŃilor vicinale era asigurată:
a. de o căpetenie (cneazul).
b. de un consiliu restrâns format din oamenii buni si bătrâni ai satului.
c. de adunarea întregii obsti (grămada satului).
d. de toate la un loc.
13. Regulamentele Organice au înlocuit impozitele directe si indirecte prin:
a. prin impozite directe pe venit ;
b. prin scutirea boierimii si clerului de impozite si impozit direct pe inventarul mort si viu din
gospodărie;
c. prin capitaŃie unică si scutirea boierimii si clerului de impozite ;
d. prin impozite indirecte pe produse.
14. Regulamentele Organice au însemnat:
a. un pas înainte în pregătirea unificării instituŃionale ;
b. un document care a introdus principii moderne în organizarea politică si administrativă ;
c. un document care păstra caracterul de clasă al statului ;
d. toate.
15. Codul de procedură penală adoptat de către Cuza a avut ca model:
a. Codul de instrucŃie criminală francez (adoptat în 1808) ;
b. Codul de procedură penală prusian din anul 1851;
c. Codul de procedură penală englez ;
d. Regulamentele Organice.
16. ConstituŃia din 1866 a fost modificată în anii 1917-1918 în legătură cu două mari revendicări:
a. votul universal si reforma agrară;
b. votul universal si reforma financiară ;
c. reforma monetară si reforma judecătorească ;
d. reforma administrativă si reforma agrară.
17. Conform ConstituŃiei din 1923, puterea în statul român aparŃinea:
a. naŃiunii;
b. regelui;
c. reprezentanŃilor alesi;
d. guvernului.
18. Conform ConstituŃiei din 1923, sistemul de vot era:
a. cenzitar;
b. universal;
c. universal-limitat;
d. universal-nelimitat.
19. Conform ConstituŃiei României adoptată în anul 1991, statul de drept se defineste prin
intermediul:
a. instituŃiilor si regulilor de guvernare ;
b. regimului democratic.
c. autorităŃii;
d. legislaŃiei.
20. Conform ConstituŃiei României adoptată în anul 1991, exercitarea conducerii generale a
administraŃiei publice aparŃine:
a. Parlamentului;
b. guvernului;
c. prefecŃilor;
d. primăriilor.
21. Puterea domnească se legitima spiritual prin:
a. mila lui Dumnezeu;
b. titlul de mare voievod;
c. titlul de mare voievod si domn ;
d. înscăunare.
22. SemnificaŃia noŃiunii de ius valachicum sau ius valachorum sau „dreptul românesc” este:
a. Obiceiul pământului;
b. dreptul cel nou, cel scris ;
c. Obiceiul pământului si dreptul scris;
d. nomocanoanele.
23. Regulamentele Organice au înfiinŃat:
a. tribunalele sătesti ca judecătorii de pace ;
b. Tribunalul administrativ la Bucuresti si Iasi si Înaltul Divan ;
c. tribunale de apel în probleme de comerŃ, tribunalul de pricini comerciale, judecătoria
poliŃiei, judecătorii de pace, judecătorii la judeŃe în łara Românească si tribunale în
Moldova; forul judecătoresc suprem devenind Înaltul Divan în łara Românească si
Divanul domnesc în Moldova;
d. tribunalele de Ńinut.
24. Principala prevedere a RezoluŃiei adunărilor ad-hoc („prinŃ străin cu mostenirea tronului ales
dintr-o dinastie domnitoare de ale Europei ...”; „Unirea Principatelor într-un singur stat sub numele
de România”) se găsea inserată în:
a. ConstituŃia de la 1866 ;
b. ConvenŃia de la Paris ;
c. Statutul Dezvoltător al ConvenŃiei de la Paris ;
d. Regulamentele Organice.
25. Conform ConstituŃiei din 1866, obligaŃia de a răspunde pentru aplicarea unei legi revenea:
a. ministrilor;
b. regelui;
c. Parlamentului;
d. JustiŃiei.
26. ConstituŃia din 1866 a fost de factură:
a. liberală;
b. conservatoare;
c. belgiană;
d. socialistă.
27. Conform ConstituŃiei din 1923, dreptul de proprietate era:
a. sacru;
b. ocrotit;
c. garantat;
d. privilegiat.
28. Conform ConstituŃiei din februarie 1938, iniŃiativa legilor aparŃinea:
a. regelui care aproba legile votate de cele două adunări ;
b. celor două adunări care votau si impuneau legile fără aprobarea regelui ;
c. regelui care avea dreptul să propună legi celor două adunări ;
d. guvernului.
29. Organele centrale ale statului român în etapa 23 august 1944 – 6 martie 1945 au fost:
a. guvernele Sănătescu, Rădescu;
b. monarhia constituŃională, neparlamentară;
c. Parlamentului;
d. guvernele Sănătescu, Rădescu si monarhia constituŃională, neparlamentară.
30. În decembrie 1944, prin Decretul lege nr. 2443, s-a instituit un regim:
a. tranzitoriu de organizare judecătorească;
b. regimul dictaturii proletariatului;
c. regimul comunist;
d. regimul popular.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum