CONTINUARE 4 - DREPT CONSTITUTIONAL

In jos

CONTINUARE 4 - DREPT CONSTITUTIONAL

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 1:31 pm

CONTINUARE
86. Argumentele contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii sunt:
A. se bazeaza pe teoria separatiei puterilor in stat, dar pe o interpretare rigida a acesteia
B. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o
autoritate politica
C. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat
D. exista interese pentru care statul sa fie singurul judecator al constitutionalitatii legilor
ordinare
a. A+B+D
b. B+D
c. C+D d. A+B+C
87. Care dintre principiile enumerate mai jos considerati ca fac parte din categoria principiilor
constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale:
A. universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale
B. egalitatea in drepturi a cetatenilor
C. accesul liber la justitie
D. functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetatenia romana
si domiciliul in tara
a. A+B+C
b. B+C
c. A+B+C+D d. A+B+D
88. Constitutia Romaniei stabileste conditiile in care se pot realiza retineri si arestari. In ce cazuri se
pot
realiza retineri si arestari?
A. retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura
prevazute de lege
B. retinerea poate depasi 24 de ore
C. arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal
D. in faza de judecata instanta este obligata sa verifice periodic si nu mai tarziu de 60 de zile
legalitatea si temeinicia arestarii preventive
a. A+B+C
b. A+C+D c. B+C+D
d. A+B+D
89. Dreptul la invatatura este un drept social-cultural, in continutul sau remarcandu-se o multitudine
de
elemente componente dintre care mentionam:
A. Din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia
B. este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamanul liceal, prin
invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si perfectionare
C. invatamantul de stat este gratuit
D. statul asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui cult
a. A+B+C
b. A+B+C+D
c. A+C+D d. B+C+D
90. Dreptul de proprietate este un drept fundamental de traditie, acesta incluzand in continutul sau
constitutional urmatoarele componente:
A. garanteaza dreptul de proprietate precum si creantele asupra statului
B. ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar
C. constitutia contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea
subsolului unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea
garantii ale dreptului de proprietate privata
D. dreptul de proprietate are un continut complex, de drept si de obligatie, atunci cand se refera
la respectarea sarcinilor privind protectia mediului, asigurarea bunei vecinatati, precum si la
respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului
a. A+B
b. C+D
c. A+B+C+D d. B+C+D
91. In formularea conceptului juridic de libertate a constiintei, in literatura de specialitate s-au
formulat
mai multe teorii si conceptii, si anume:
A. libertatea religioasa include libertatea constiintei
B. libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite
C. cultele sunt autonome fata de stat
D. libertatea constiintei are o sfera mai larga, cuprinzand si libertatea religioasa
a. A+B+D
b. B+D
c. C+D d. A+C+D
92. Dreptul de asociere are urmatoarele trasaturi:
A. este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de libertatea
constiintei si libertatea de exprimare
B. asociatiile stabilite de constitutie sunt asociatii de drept public cat si asociatii de drept privat
C. dreptul de asociere nu este un drept absolut, de aceea constitutia stabileste anumite limite
privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor
D. acest drept permite cetatenilor romani a se asocia liber in partide sau formatiuni politice, in
sindicate sau patronate, cu scopul de a-si realiza interese legitime comune
a. A+B+D
b. A+C+D
c. C+D d. B+C+D
93. Identificati trasaturile generale ale puterii organizate statal:
A. puterea de stat este o putere de constrangere
B. puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata
C. suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernantilor ca vointa
de stat
D. caracterul social al puterii
a. A+B
b. B+C+D
c. A+B+C+D d. A+B+D
94. Evolutia formei de guvernamant a Romaniei a fost urmatoarea:
a. domn, presedinte, rege
b. domn, rege, presedinte
c. presedinte, rege, domn
d. domn, rege
95. Constitutia Romaniei consacra un principiu de drept de incontestabila traditie, actualitate si
justitie,
si anume neretroactivitatea legii, ce se caracterizeaza prin urmatoarele:
A. neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de drept,
fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit
B. o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice numai pentru viitor
C. un subiect de drept poate sa raspunda pentru o conduita pe care a avut-o anterior intrarii in
vigoare a unei legi care reglementeaza aceasta conduita
D. legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai
favorabile
a. A+B+D
b. B+C
c. C+D d. A+C+D
96. Prin generalitatea formularii sale, art 21 din Constitutie permite oricarei persoane accesul la
justitie.
Acest principiu include, in continutul sau, urmatoarele elemente:
A. orice cetatean roman, strain sau apatrid se poate adresa justitiei
B. accesul liber la justitie se poate realiza fie pe calea actiunii directe fie prin orice alta cale
procedurala, fiind garantat de constitutie
C. garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil
D. jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite
a. A+C
b. A+B+C+D
c. A+B+D d. B+C+D
97. Formulat simplu, nivelul de trai, Constitutia consacra un drept fundamental cetatenesc, cu un
continut complex, ce cuprinde urmatoarele aspecte juridice:
A. statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa
asigure cetatenilor un nivel de trai decent
B. dreptul la asigurari sociale si anume: dreptul la pensie, la concediu de maternitate, platite, la
asistenta medicala in unitati sanitare de stat, la ajutor de somaj
C. institutionalizarea dreptului la asistenta sociala, ca o dimensiune moderna a masurilor
necesare pentru asigurarea unui trai decent
D. statul nu este obligat sa ocroteasca dreptul la asigurari sociale
a. A+B
b. B+C
c. A+B+C d. B+C+D
98. Identificati atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii
unor acte normative:
A. se pronunta asupra costitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora
B. se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului
C. hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in
fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial
D. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei
a. B+C+D
b. A+B+C
c. C+D d. A+C+D
99. Care dintre urmatoarele entitati sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional?
A. poporul
B. strainii si apatrizii
C. statul
D. partidele si formatiunile politice
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+B+C+D d. A+B+D
100. Definirea regimului constitutional in sens formal presupune:
A. exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat
B. o anumita modalitate de consacrare a normelor de drept constitutional edictate de o anumita
autoritate statala, conform unei proceduri speciale
C. reunirea regulilor care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-un document
politico-juridic (constitutie)
D. corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor scrise
a. A+B
b. C+D
c. A+C+D d. A+B+C
101. Care dintre aspectele enumerate mai jos considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a
stabili
locul dreptului constitutional in sistemul de drept?
A. supralegalitatea Constitutiei
B. importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional
C. valoarea formelor juridice prin care vointa guvernantilor de aparare a relatiilor sociale devin
izvoare de drept
D. valorile supreme garantate de Constitutie
a. A+C+D
b. B+C
c. C+D d. A+B+C+D
102. Care dintre urmatoarele componente fac parte din conceptul de cetatenie?
A. este o calitate a persoanelor fizice si juridice
B. exprima relatiile permanente social-economice, politice si juridice dintre persoane fizice si
stat
C. dovedeste apartenenta la statul roman
D. confera persoanelor fizice si juridice posibilitatea de a fi titularii tuturor drepturilor si
indatoririlor prevazute de Constitutie si de legile romane
a. A+B
b. A+C+D
c. A+C d. B+C+D
103. Identificati modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si
completata ulterior:
A. dobandirea cetateniei romane se poate realiza in conformitate cu doua mari principii: jus
sangvinis si jus loci
B. prin adoptie
C. prin repatriere
D. la cerere
a. A+B+C+D
b. B+C+D
c. C+D d. A+C+D
104. Identificati principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor:
A. garanteaza suprematia constitutiei
B. garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat
C. accelereaza constitutionalizarea dreptului in domeniul drepturilor si libertatilor
fundamentale
D. permite exprimarea eficienta a opozitiei parlamentare
a. A+B+D
b. B+C+D
c. C+D d. A+C+D
105. Controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor se exercita numai la sesizarea unor
anumit subiecti prevazuti deConstitutie:
A. Presedintele Romaniei
B. Avocatul Poporului
C. Inalta Curte de Casatie si Justitie
D. Presedintele unei dintre camerele Parlamentului
a. A+B+C
b. A+B+C+D
c. B+C+D
d. A+C+D
106. Argumentele in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor sunt:
A. judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de
incalcare a legii
B. Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele
competentei sale
C. Dreptul judecatorilor in verificarea conformitatii legilor cu constitutia s-a justificat prin
teoria separatiei puterilor in stat, care implica o anumita colaborare, echilibru si control
reciproc
D. Controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor presupune indeplinirea a doua conditii:
existenta unor diferente precise intre legea fundamentala si legile ordinare si o constitutie
scrisa, rigida.
a. A+C
b. A+B+C
c. A+B+C+D d. B+C+D
107. Inviolabilitatile cuprind acele drepturi si libertati care prin continutul lor garanteaza:
A. viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei
B. ocrotirea vietii intime, familiale si private
C. libertatea de circulatie a persoanei
D. siguranta domiciliului persoanei
a. A+B+C+D
b. A+B+C
c. C+D d. A+C+D
108. Dreptul la aparare cuprinde urmatoarele elemente:
A. este un drept fundamental cetatenesc
B. cuprinde totalitatea drepturilor si regulilor procedurale ce pot fi folosite de o persoana pentru
materializarea apararii contra invinuirilor si posibilitatea de a-si valorifica cererile
C. posibilitatea folosirii unui avocat
D. autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea
persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege
a. A+D
b. A+B+C+D
c. D d. B+D
109. Accesul la cultura este un drept fundamental nou care are in continutul sau urmatoarele
componente:
A. este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg
B. pune accentul pe posibilitatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la
valorile culturii nationale si universale
C. accesul la cultura este garantat, in conditiile legii
D. este reglementat ca fiind o obligatie a statului de a asigura pastrarea identitatii spirituale a
oricarei persoane
a. A+B
b. A+C
c. A+B+C+D d. B+C+D
110. Vazuta in complexitatea continutului sau juridic, libertatea de exprimare este una dintre cele mai
vechi libertati cetatenesti, care cuprinde urmatoarele elemente:
A. pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel
B. libertatea de exprimare se realizeaza prin viu grai, in scris, prin imagini, sunete sau prin alte
mijloace de exprimare in public
C. parintii au dreptul de a asigura educatia copiilor minori potrivit propriilor convingeri pentru
care sunt raspunzatori
D. libera exprimare, ca libertate fundamentala cetateneasca, trebuie realizata in public
a. A+C
b. A+B+D
c. D d. B+C+D
111. Formulat simplu, prin articolul 28 din Constitutie, secretul corespondentei are totusi un continut
complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:
A. sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde atat persoanele
fizice cat si autoritatile publice
B. nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta ce nu-i
este adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau sa divulge
continutul unei convorbiri telefonice de care a luat cunostinta intamplator
C. exercitiul acestei libertati poate comporta o restrangere necesar in interesul justitiei, mai
exact in interesul descoperii infractiunilor si infractorilor
D. dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta trebuie sa fie
prevazut de lege, realizat dupa o procedura stricta, si numai pe baza de ordonante scrise
a. C
b. A+B+C+D
c. A+D d. C+D
112. Asociatiile de state cuprind:
A. federatia de stat
B. uniunea personala
C. uniunea reala
D. confederatia de state
a. A
b. C+D
c. B+C+D d. A+B+C
113. Precizati prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica
A. puterea de stat are uncontinut mai restrans decat puterea politica
B. puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice
C. trasaturile statului nu se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice
D. puterea de stat este forma de organizare a puterii poporului
a. C+D
b. A+B+C
c. A d. A+C+D
114. Egalitatea in drepturi este principiul constitutional care cuprinde, in esenta, urmatoarele
componente:
A. principiul legalitatii, in sensul ca nimeni nu e mai presus de lege
B. egalitatea in drepturi a femeilor cu barbatii
C. egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba,
avere, origine sociala
D. egalitatea in drepturi a cetatenilor, fara deosebire de religie, opinie sau apartenenta politica
a. A+B+C
b. C+D
c. A+B+C+D d. A+C+D
115. Fidelitatea fata de tara este o indatorire fundamentala cu urmatorul continut juridic:
A. fidelitatea fata de tara este sacra
B. aceasta indatorire apartine tuturor cetatenilor romani
C. fidelitatea functionarilor publici fata de tara este marcata in mod solemn, prin depunerea
unui juramant
D. in privinta militarilor, fidelitatea este o dimensiune fireasca a activitatii lor, marcata de
depunerea unui juramant
a. A+B
b. A+B+C+D
c. B+D d. A+C+D
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum