CONTINUARE 4-INTRODUCERE IN DREPT

In jos

CONTINUARE 4-INTRODUCERE IN DREPT

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 2:01 pm

CONTINUARE
101. Definitia normei juridice ?
a. Ansamblul regulilor care guverneazã raporturile dintre oameni;
b. Regula care reglementeazã conduita umanã;
c. Regula de conduitã care determinã subiectul de drept sã adopte o variantã de comportament;
d. Regulã de conduitã cu caracter general si obligatoriu, elaboratã sau recunoscutã de stat în scopul
asigurãrii ordinii sociale, ce poate fi adusã la îndeplinire, la nevoie, prin forta de constrângere a
statului;
e. Regula de conduitã fundamentatã pe observarea uniformitãtilor comportamentului si repetatã pânã
se formeazã convingerea cã este obligatorie.
102. Care sunt trãsãturile caracteristice ale normelor juridice ?
a. Spontaneitatea ( apar si se dezvoltã în societate în chip neformal), legalitate, generalitate
b. Sunt relative, au actiune limitatã în timp, au proceduri speciale de elaborare;
c. Generalitatea, oficialitatea, spontaneitatea
d. Sunt generale, impersonale, obligatorii, au caracter tipic, implicã un raport intersubiectiv
e. Moralitatea, este scrisã, are sanctiunea inclusã, este obligatorie.
16
103. Care sunt laturile componente ale formei de stat ?
a. Forma de guvernãmânt, structura de stat, regimul politic;
b. Teritoriul, populatia, puterea publicã;
c. State unitare, state federative
d. Monarhia si republica
e. Executivã, legislativã, jurisdictionalã, externã.
104. Ce cuprinde sistemul normelor sociale ?
a. Norme imperative, norme dispozitive;
b. Norma juridicã, institutia juridicã , ramura de drept, sistemul national de drept;
c. Norme juridice de drept civil, penal, constitutional, financiar, international public, international
privat
d. Norme obisnuielnice ( obiceiul juridic ), precedentul judiciar, doctrina, actul normativ, contractul
cadru
e. Norme etice, norme obisnuielnice, norme tehnice, norme politice, norme religioase, norme
juridice, norme de convietuire socialã.
105. Care sunt elementele sistemului dreptului ?
a. Normele etice (morale), normele tehnice, normele juridice, normele deontologice
b. Norma juridicã, institutia juridicã, subramura de drept, ramura de drept, diviziuni de drept
c. Normele generale, normele speciale, normele de exceptie;
d. Normele de drept public, normele de drept privat
e. Normele de drept civil, penal, administrativ, constitutional, financiar etc.
106. Care sunt componentele realitãtii juridice ?
a. Realitatea economicã, realitatea politicã, realitatea ideologicã, realitatea culturalã, realitatea
religioasã, realitatea demograficã
b. Constiinta juridicã, dreptul, ordinea de drept;
c. Cadrul economic, social, politic, natural, factorul uman
d. Factorul geografic, factorul bio-fiziologic;
e. Factorul demografic, evenimentele naturale.
107. Care sunt marile sisteme de drept ?
a. Sistemul francez, sistemul german, sistemul scandinav;
b. Sistemul de drept national, international, comunitar;
c. Sistemul de drept romano-germanic, anglo-saxon si sisteme de drept traditionale si religioase,
sistemul de drept al comunitãtii europene;
d. Sistemul common law, equity, statutary law
e. Drept public, drept privat.
108. Ce sunt principiile dreptului ?
a. Reguli de conduitã generale, obligatorii, impersonale, instituite de cãtre stat cu scopul mentinerii
ordinii sociale
b. Totalitatea mijloacelor, metodelor si procedurilor ce stau la baza elaborãrii dreptului;
c. Realitãti exterioare care exercitã o influentã asupra dreptului, fãcându-l sã aibã o anumitã înfãtisare
d. Acele activitãti concrete pe care le executã dreptul pentru a-si realiza scopul sãu fundamental,
acela de a regla conduita oamenilor
e. Acele idei generale, diriguitoare care stau la baza elaborãrii si aplicãrii dreptului.
109. Care sunt principiile generale ale dreptului ?
a. Principiul asigurãrii bazelor legale de functionare a statului, principiul libertãtii, principiul
egalitãtii, principiul responsabilitãtii, principiul dreptãtii, principiul echitãtii si justitiei;
b. Principiile dreptului civil, principiile dreptului penal, principiile dreptului familiei, principiile
dreptului international, principiile dreptului comunitar;
c. Principiul fundamentãrii stiintifice a activitãtii de elaborare a normelor juridice, principiul
echilibrului;
d. Principiul accesibilitãtii si a economiei de mijloace, principiul corelãrii;
e. Principiul prezumtiei de nevinovãtie, principiul egalitãtii pãrtilor, principiul celeritãtii, principiul
rãspunderii personale.
17
110. Ce sunt functiile dreptului ?
a. Acele activitãtii pe care le desfãsoarã statul în scopul îndeplinirii atributelor de legiferare,
executare, jurisdictionale si externe;
b. Acele activitãti concrete pe care le executã dreptul pentru a-si realiza scopul sãu concret,
fundamental, acela de a asigura ordinea în societate, potrivit vointei generale
c. Activitãtile desfãsurate de organele competente în procesul de realizare si înfãptuire a drepturilor
si obligatiilor persoanelor participante la viata juridicã;
d. Acele idei generale, diriguitoare care stau la baza elaborãrii si aplicãrii dreptului
e. Totalitatea strategiilor si scopurilor unui legiuitor precum si instrumentele conceptuale de realizare
a acestora.
111. Care sunt functiile dreptului ?
a. Functia legislativã, executivã, jurisdictionalã, externã;
b. Functiile dreptului penal, functiile dreptului procesual penal, functiile dreptului civil, functiile
dreptului procesual civil;
c. Functia de institutionalizare sau formalizare juridicã a organizãrii social-politice,functia de
conservare, apãrare si garantare a valorilor fundamentale ale societãtii ,functia de conducere a
societãtii, functia normativã, functia preventivã;
d. Functia de apãrare a societãtii împotriva infractiunilor, functia de stabilire a organelor competente
sã participe la realizarea procesului penal, functia de stabilire si delimitare a drepturilor si
obligatiilor organelor participante la procesul penal;
e. Functia de stabilire si explicare a conditiilor si efectelor actelor juridice civile, functia de stabilire a
cadrului legal în care actioneazã persoana fizicã si persoana juridicã.
112. Cum definim statul ?
a. Gruparea unor sisteme juridice nationale în raport cu trãsãturile comune ale acestora;
b. Statul este o stare de constiintã a societãtii;
c. Statul este un sistem de reglementãrii si institutii;
d. Statul este principala institutie politicã a societãtii care prin prerogativa ce o are de a elabora si
aplica dreptul, asigurã organizarea si conducerea societãtii;
e. Statul este o formã istoriceste determinatã si variabilã de autoritate.
113. Care sunt pãrtile constitutive ale actului normativ ?
a. Ipoteza, dispozitia, sanctiunea;
b. Norma juridicã, institutia juridicã, ramura de drept, diviziunea dreptului;
c. Stabilirea situatiei de fapt, alegerea normei, interpretarea normei, elaborarea actului de aplicare
d. Constitutia, decretul, legea, hotãrârea de Guvern, Ordonanta de Guvern, acte ale organelor
administrative (ordin, decizie);
e. Stilul, forma introductivã, preambulul, partea dispozitivã, forma de atestare.
114. Care sunt principiile legiferãrii ?
a. Principiile fundamentale, principii de ramurã;
b. Principii juridice, morale, politice, filozofic
c. Principiul fundamentãrii stiintifice a activitãtii de elaborare a normelor juridice, principiul
echilibrului, principiul corelãrii sistemului actelor normative ( al articulãrii, al armoniei), principiul
accesibilitãtii si economiei de mijloace în elaborarea actelor normative
d. Principiul legalitãtii, principiul echitãtii si justitiei, principiul egalitãtii;
e. Principiul armonizãrii, principiul aplicabilitãtii directe, principiul aplicabilitãtii imediate.
18
115. Care sunt etapele elaborãrii actelor normative ?
a. Descrierea detaliatã a situatiilor de fapt ce urmeazã sã fie transformate în situatii de drept, analiza
motivatiilor si determinãrilor care impun reglementarea domeniului respectiv, elaborarea actului
normativ
b. Cercetarea stiintificã a realitãtii sociale, determinarea efectelor posibile ale viitoarei reglementãri
legale, evaluarea costului social al elaborãrii si apoi punerii în aplicare a reglementãrilor respective
c. Stabilirea oportunitãtii adoptãrii actului normativ respectiv, depistarea legãturilor si interferentelor
existente între raporturile sociale ce urmeazã a fi reglementate si alte raporturi deja existente
d. Descrierea si stabilirea situatiei de fapt, alegerea normei juridice cea mai potrivitã acelei situatii de
fapt, interpretarea normei juridice, elaborarea actului de aplicare
e. Initierea proiectului de lege, dezbaterea proiectului de lege, adoptarea proiectului de lege,
promulgarea legii, publicarea legii.
116. Care sunt formele de sistematizare a actelor normative ?
a. Sistemul national al actelor normative;
b. Sistemul de drept cu subsistemele sale;
c. Sistemul de drept francez, german, scandinav;
d. Sistemul de drept romano-germanic, anglo-saxon si sistemele traditionale si religioase;
e. Incorporarea si sistematizarea
117. În ce constã realizarea dreptului ?
a. Este prerogativa statului de a elabora si aplica dreptul în scopul mentinerii ordinii sociale
b. Este posibilitatea statului detinãtor al fortei de coercitie ca în cazul nerespectãrii dreptului de a
interveni cu scopul restabilirii ordinii în societate
c. Este procesul complex de transpunere în viatã a continutului normelor juridice, proces în care
destinatarii dreptului respecta si aduc la îndeplinire dispozitiile actelor normative, iar în situatia
încãlcãrii acestora, statul intervine pentru aplicarea dreptului
d. Este procesul de grupare a actelor normative pe baza unor criterii riguros stabilite, astfel încât
normele juridice sã fie bine cunoscute si aplicate
e. Este procesul de stabilire a tehnicilor si operatiunilor metodologice si gnoseologice specifice care
conduc la descifrarea structurii si dinamicii raporturilor stabilite în societate
118. Care sunt fazele procesului de aplicare a dreptului ?
a. Realizarea dreptului prin activitatea de respectare si executare a legilor;
b. Îndeplinirea de cãtre subiectele de drept a cerintelor cuprinse în norma juridicã;
c. Desfãsurarea procesului în instantã de fond, instanta de apel si instanta de recurs;
d. Executarea si respectarea dispozitiilor juridice de cãtre organele de stat care au atributii de aplicare
a legii;
e. Stabilirea stãrii de fapt, alegerea normei de drept, elaborarea si emiterea actului de aplicare
119. Care sunt modurile interpretãrii normelor juridice ?
a. Interpretare scrisã, nescrisã;
b. Interpretare directã, indirectã
c. Interpretare determinatã, relativ determinatã;
d. Interpretare oficialã, neoficialã;
e. Interpretare doctrinarã, judecãtoreascã, administrativã.
120. Care sunt metodele de interpretare a normelor juridice ?
a. Metoda comparabilã, cantitativã;
b. Observatia, ancheta, interviul;
c. Metoda sociologicã, metoda informaticã;
d. Metoda gramaticalã, sistematicã, istoricã, logicã;
e. Literalã, extensivã, restrictivã.
19
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum