CONTINUARE 2 -INTRODUCERE IN DREPT

In jos

CONTINUARE 2 -INTRODUCERE IN DREPT

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 1:59 pm

CONTINUARE
51. De cāte feluri este abrogarea:
a. determinatã, relativ determinatã;
b. alternativã, cumulativã;
c. completã, incompletã;
d. generalã, special, de exceptie;
e. expresã, tacitã.
52. Cum se clasificã normele juridice dupã criteriul sferei de aplicare:
a. norme juridice complete si norme juridice incomplete;
b. norme juridice generale, norme juridice speciale, norme juridice de exceptie;
c. norme juridice-principii, norme juridice-mijloace;
d. norme juridice organizatorice, norme juridice punitive, norme juridice stimulative;
e. norme juridice de drept civil, norme juridice de drept penal, norme juridice de drept administrativ,
norme juridice de drept constitutional.
53. Prin ce se caracterizeazã puterea de stat:
a. are posibilitatea de monitorizare si supraveghere a puterii publice privitor la modul concret īn care
sunt gestionate treburile tãrii;
b. are sferã generalã de aplicativitate, are caracter public, dispune de drepturi de structuri specializate
care o realizeazã si este suveranã;
c. impune reglementarea juridicã a domeniilor incluse īn programele politice ale partidelor aflate la
guvernare;
d. are rol de receptor pentru semnalele emise de societate, pe care le sistematizeazã, are rol
valorizator, are rol normativ si de conducere;
e. este compusã din teritoriu, populatie, suveranitate.
54. Care sunt functiile statului:
a. functia de conducere, functia normativa, functia preventiva, functia de guvernare, apãrare si
garantare a valorilor fundamentale ale societãtii;
b. functia de asigurare a cadrului de legal de īnfãptuire a apãrãrii sociale, functia de protejare a noilor
valori si realitate sociale, functia de reprimare a faptelor antisociale, functia de prevenire;
c. functia de asigurare a cadrului legal īn care actioneazã persoana fizicã si juridicã, functia de
ocrotire a intereselor legitime ale persoanelor fizice cu statut special (minori, bãtrāni etc.), functia
de apãrare si promovare;
d. functia de reglementare socialã, functia de tratare a conflictelor declarate,, functia de legitimare a
puterii;
e. functia legislativã, functia executivã si administrativã, functia jurisdictionalã, functia externã.
9
55. Cum se clasificã statele īn functie de structura de stat:
a. state monocratice, state oligarhice, state democratice;
b. state unitare sau simple si state federale, supuse sau unionale;
c. monarhice si republice;
d. state capitaliste, state socialiste, state totalitare;
e. state de liberale, state social-democrate, state conservatoare.
56. Ce exprimã conceptul de „formã a statului”:
a. este un atribut caracteristic statului ce se deosebeste de celelalte categorii de autoritate prin faptul
cã are caracter politic, are sferã generalã de aplicabilitate, dispune de structuri specializate care o
realizeazã;
b. exprimã prerogativa statului de a organiza si conduce societatea si de a stabili raportul cu alte
state;
c. exprimã modul de organizare a continutului puterii, structura internã si externã a acestui continut;
d. exprimã un criteriu politic īn baza cãruia statul īsi construieste o structurã specialã a aparatului de
conducere si se constientizeazã conceptul de suveranitate;
e. exprimã organizarea de ansamblu a puterii īn raport cu teritoriul, criterii īn functie de care statele
se clasificã īn state unitare si state supuse (federale).
57. Ce reprezintã TERITORIUL pentru stat:
a. un criteriu politic īn baza cãruia statul īsi construieste o structurã specialã a aparatului de
conducere si se constientizeazã conceptul de suveranitate;
b. un atribut caracteristic statului ce se deosebeste de celelalte categorii de autoritate prin faptul cã
are caracter politic, are sferã generalã de aplicabilitate, dispune de structuri specializate care o
realizeazã;
c. modul de organizare a continutului puterii, structura internã si externã a acestui continut;
d. o modalitate de organizare a puterii īn raport cu suprafata delimitatã de granite stabilitã prin lege
organicã, criterii īn functie de care statele se clasificã īn state unitare si state federale;
e. un sistem de institutii care sunt expresia concretã a autoritãtilor publice, respectiv a autoritãtii
legislative, executive si judecãtoresti.
58. Cum este definitã realitatea juridicã:
a. totalitatea relatiilor care se nasc si se dezvoltã īntre participantii la circuitul juridic;
b. suma fenomenelor, evenimentelor, stãrilor de lucruri ce se produc si se manifestã īntr-o societate;
c. totalitatea normelor juridice elaborate sau acceptate de cãtre stat īn scopul dirijãrii
comportamentelor oamenilor īn societate;
d. totalitatea normelor ce guverneazã o societate;
e. totalitatea realitãtilor economice, politice, cultural-spirituale, juridice guvernate de norme specifice
care au menirea de a asigura o ordine specificã.
59. Care din afirmatiile de mai jos privesc regulile (normele) morale:
a. privesc exterioritatea dreptului;
b. sunt elaborate de organe special abilitate potrivit unei proceduri specifice;
c. se manifestã spontan si neformal, privesc intimitatea individului, sunt greu de interpretat, atrag
sanctiuni ce privesc reactia comunitãtii fatã de individul īn cauzã ca oprobiul public,
marginalizarea;
d. au caracter unitar si neechivoc;
e. actioneazã īn scopul restabilirii situatiei anterioare īncãlcãrii lor.
60. Interpretarea logicã este:
a. o formã a interpretãrii,
b. un argument logic;
c. o modalitate de interpretare specifica dreptului penal;
d. un rezultat al activitãtii de clasificare al textului normei juridice;
e. o metodã tehnicã de interpretare.
61. Interpretarea restrictivã este:
a. o formã a interpretãrii;
b. o metodã de interpretare;
c. un principiu al interpretãrii;
d. o scoalã a interpretãrii;
e. un rezultat al interpretãrii.
10
62. Interpretarea normelor juridice priveste:
a. doar aplicarea dreptului;
b. doar realizarea dreptului prin respectare;
c. doar crearea dreptului;
d. crearea si realizarea dreptului;
e. normele de drept national.
63. Cum definim interpretarea normei juridice:
a. o fazã īn elaborarea normei juridice care constã īn cãutarea si folosirea unor termeni clari, fãrã
echivoc;
b. o operatiune logicã care are ca scop lãmurirea si explicarea interesului normei juridice, oferind
solutii pentru situatiile pe care organele de stat le au de rezolvat;
c. o etapã a procesului de aplicare a dreptului care are ca rezultat alegerea normei celei mai potrivite
situatiei de fapt;
d. activitatea de fundamentare stiintificã īn vederea creãrii normei juridice;
e. este activitatea desfãsuratã de analisti din domeniul dreptului, teoreticieni si practicieni cuprinsã īn
opere stiintifice.
64. Ce cuprind drepturile de fond:
a. prevederi care orienteazã īntreaga reglementare, determinã obiectul si principiile acesteia;
b. reglementarea propriu-zisã a relatiilor sociale ce fac obiectul actului normativ;
c. mãsurile ce sunt instituite cu privire la derularea raporturilor juridice, nãscute īn temeiul vechii
reglementãri care urmeazã a fi īnlocuitã cu noul act normativ;
d. enuntarea scopului reglementãrii respective;
e. denumirea autoritãtii emitente si exprimarea hotãrārii de a emite.
65. Ce cuprind dispozitiile generale ale actului normativ:
a. prevederi care orienteazã īntreaga reglementare, determinã obiectul si principiile acesteia;
b. reglementarea propriu-zisã a relatiilor sociale ce fac obiectul actului normativ;
c. mãsurile ce sunt instituite cu privire la derularea raporturilor juridice, nãscute īn temeiul vechii
reglementãri care urmeazã a fi īnlocuitã cu noul act normativ;
d. enuntarea scopului reglementãrii respective;
e. denumirea autoritãtii emitente si exprimarea hotãrārii de a emite.
66. Care sunt activitãtile desfãsurate de organul de aplicarea a dreptului īn alegerea normei juridice:
a. stabilirea stãrii de fapt, critica normei juridice, interpretarea normei juridice, elaborarea actului de
aplicare;
b. initierea, dezbaterea, adoptarea proiectului de lege, promulgarea si publicarea legii;
c. descrierea detaliatã a situatiilor de fapt ce urmeazã sã fie transformate īn situatii de drept, analiza
motivatiilor si determinãrilor care au impus reglementarea respectivã;
d. anticiparea efectelor posibile, evaluarea costului social, al punerii īn aplicare a reglementãrii
juridice respective, stabilirea oportunitãtii aplicãrii normei juridice;
e. nominalizarea normei juridice, verificarea autenticitãtii, a fortei juridice si a actiunii normei de
drept, stabilirea raporturilor normei juridice respective cu ale normei juridice cuprinse īn acelasi
act normativ si īn alte acte normative, determinarea continutului exact al normei.
67. Cum se clasificã subiectele raporturilor juridice:
a. subiecte individuale si subiecte colective;
b. persoanele fizice si persoanele juridice;
c. cetãteni romāni, strãini si apatrizi aflati pe teritoriul tãrii noastre;
d. subiecte de drept civil, de drept penal, de drept administrativ;
e. subiecte cu capacitãti juridice si subiecte fãrã capacitãti juridice.
68. Care sunt subiectele colective de drept:
a. Parlamentul, Guvernul, institutiile judecãtoresti, societatea civicã, statul;
b. partidele politice, grupurile etnice, grupurile de presiune, grupurile de interes;
c. statul, organele de stat, persoanele juridice;
d. societãtile comerciale, societãtile cu rãspundere limitatã (SRL), societãtile pe actiuni;
e. organizatiile de tineret, organizatiile non-guvernamentale, organizatiile cooperatiste.
11
69. Care sunt elementele constitutive ale personalitãtii juridice:
a. organizarea de sine stãtãtoare a persoanei juridice;
b. capacitatea juridicã generalã si capacitatea juridicã specialã;
c. capacitatea de exercitiu si capacitatea de folosintã;
d. statul, organele de stat, persoanele juridice;
e. drepturile si obligatiile corelative ale pãrtilor.
70. Ce este obligatia juridicã:
a. datoria pe care un subiect al raportului juridic o are fatã de celãlalt subiect al raportului juridic;
b. premisa esentialã pentru aparitia sau stingerea unui raport juridic;
c. conduita ce se realizeazã de cãtre subiectul raportului juridic;
d. pozitia pe care se situeazã un subiect determinat īntr-un raport juridic determinat;
e. totalitatea drepturilor prezentate de norma juridicã ce stã la baza unui raport juridic determinat.
71. Cum se clasificã drepturile subiective dupã natura continutului lor?
a. drepturi patrimoniale, drepturi nepatrimoniale;
b. drepturi fundamentale, drepturi care derivã din vointa exprimatã a indivizilor si drepturi care
decurg din prezenta individului īn viata socialã;
c. drepturi civile, drepturi penale, drepturi administrative;
d. drepturile fundamentale ale omului prezente in constitutia tãrii si cele prevãzute īn Declaratia
Universalã a Drepturilor Omului;
e. drepturi ce decurg din vointa exprimatã a pãrtilor unui raport juridic si drepturilor ce decurg din
vointa generalã exprimatã īn norma juridicã.
72. Cãrei categorii de izvor de drept apartine doctrina?
a. izvoare nescrise;
b. izvoare oficiale;
c. izvoare neoficiale;
d. izvoare indirecte;
e. izvoare potentiale.
73. Īn Constitutia Romāniei sunt īncorporate solidaritatea umanã, spiritul de tolerantã, de īntrajutorare si de
fidelitate fatã de tarã ca:
a. valori morale;
b. valori religioase;
c. valori patrimoniale;
d. valori fundamentale ale societãtii;
e. valori ce tin de educatie.
74. Obligativitatea normei juridice īnseamnã faptul cã:
a. se aplicã imediat, neconditionat, continuu;
b. se aplicã unor seturi de relatii sociale avānd drept rezultat uniformizarea conditilor subiectelor de
drept;
c. prescrie un comportament standard recomandat unui subiect generic;
d. prescrie un comportament recomandat unui subiect individualizat;
e. prescrie un comportament care implicã ideea de reciprocitate.
75. Care sunt izvoarele materiale ale dreptului:
a. factorii de configurare a dreptului, dreptul natural, constiinta juridicã;
b. izvoarele oficiale si neoficiale;
c. izvoare directe si izvoare indirecte;
d. izvoarele dreptului penal, izvoarele dreptului constitutional, izvoarele dreptului civil;
e. actul normativ, cutuma, jurisprudenta, doctrina juridicã, contractul normativ.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum