PROTECTIA JURIDICA A DREPTURILOR OMULUI SEM 1

In jos

PROTECTIA JURIDICA A DREPTURILOR OMULUI SEM 1

Mesaj  Admin la data de Mar Ian 15, 2008 4:58 pm

MULTIPLE CHOICE
1) Care dintre urmatoarele citate celebre considerati ca poate justifica abordarea diacronica a
drepturilor omului?
a) Omul este masura tuturor lucrurilor;
b) Istoria drepturilor omului se confunda cu istoria oamenilor;
c) Ideea dreptatii considerata ca lege a firii, nu este aceeasi pentru toti oamenii - le
apartine acestora, mai multa sau mai putin - numai datorita faptului ca sunt oameni;
d) Spinoza si Feuerbach au pus în evidenta „natura neschimbata a omului”;
e) Toti oamenii sunt creati egali, ei sunt înzestrati de Creator cu anumite drepturi
inalienabile, printre aceste drepturi se afla, viata, libertatea si cautarea fericirii.
1 a+b+c
2 d+e
3 b+d+e
4 a+b
5 a
2) Identificati documentele cu valoare de simbol în istoria drepturilor omului:
a) Magna Carta din anul 1215;
b) Bill-ul drepturilor din anul 1688;
c) Declaratia de independenta a S.U.A. din anul 1776;
d) Declaratia franceza a drepturilor omului si cetateanului din anul 1789;
e) Declaratia universala a drepturilor omului din anul 1948.
1 a+b+c+d+e
2 b+d+e
3 a+b+c+d
4 a+d
5 e
3) Care dintre autorii mentionati mai jos definesc drepturile omului ca „prerogative abstracte
recunoscute naturii umane ” fie ca „minimum de prerogative necesare naturii umane”?
a) Ioan Muraru;
b) Nicolae Pavel;
c) Georges Burdeau;
d) Yves Madiot;
e) Jean Rivero.
1 a+b
2 b+c
3 c+d
4 c+e
5 a+e
2
4) Abordarea axiologica a drepturilor omului presupune parcurgerea urmatoarelor etape
fundamentale:
a) Nevoi-cerinte sociale;
b) Valorizare;
c) Pozitivare;
d) Promovare;
e) Universalizare.
1 a+b+c+d+e
2 a+b+c
3 b+d+e
4 b+c
5 a
5) Abordarea axiologica a indatoririlor omului presupune parcurgerea urmatoarelor geneze
fundamentale:
a) Nevoi-cerinte sociale;
b) Valorizare;
c) Pozitivare;
d) Promovare;
e) Universalizare.
1 a+b+c+d+e
2 b+d
3 a+c+e
4 a+b+c
5 d
6) Care este criteriul cel mai folosit în literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si
libertatilor fundamentale ?
1 Al obiectului de reglementare;
2 Al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale;
3 Al sferei de aplicare;
4 Al modului de exercitare;
5 Al sferei de reglementare.
7) Care este primul document cu valoare de simbol în istoria drepturilor omului care proclama
viata „ca un drept inalienabil al omului”?
1 Magna Carta din anul 1215;
2 Bill-ul drepturilor din anul 1688;
3 Declaratia de independenta a S.U.A. din anul 1776;
4 Declaratia franceza a drepturilor omului si cetateanului din anul 1789;
5 Declaratia universala a drepturilor omului din anul 1948.
3
Cool În societatile antice, sclavagiste si feudale izvoare ale drepturilor omului au fost :
a) Codul lui Hamurabi;
b) Doctrinele religioase;
c) Jus civilae si regulile morale;
d) Doctrinele filozofice;
e) Legea celor 12 table.
1 a+b+e
2 b+c
3 a+d
4 b+d
5 a+e
9) Tema „cetatii ideale” asociata cu numele lui Aristotel se refera în esenta la :
a) Egalitate intre oameni se traduce prin acordarea de pamânturi egale lucratorilor si
stabilirea unei comunitati depline asupra bunurilor, femeilor si copiilor pentru
razboinici si filozofi;
b) Egalitate intre oameni trebuie sa fie relativa si sa tina seama de capacitatile diferite
ale indivizilor,;
c) Sclavia este admisa atâta timp cat exista fiinte umane care în mod natural au nevoie
sa fie supuse autoritatii altuia;
d) Egalitatea dupa merit presupune aplicarea „justitiei distributive” care nu coincide
cu principiul dreptatii deoarece împartirea drepturilor se face dupa scara de valori
recunoscuta de fiecare cetate;
e) Egalitatea presupune lipsa privilegiilor si deosebirilor de orice fel intr-o cetate
ideala.
1 a+b+c+d+e
2 a+b+c+d
3 b+d+e
4 a+c+e
5 b+e
10) Religia crestina a avut o influenta benefica asupra :
a) Afirmarii conceptiei optimiste despre om, încredere în valoarea si posibilitatile de
desavârsire ale fiintei umane;
b) Ridicarii la rangul de principiu al conceptului fraternitatii;
c) Ridicarii la rangul de principiu al ideii de egalitate a tuturor oamenilor în fata
divinitatii;
d) Propovaduirii ideii de toleranta si a dreptului oricarei fiinte de a trai conform
propriilor obiceiuri;
e) Întelegerii diferentelor dintre oameni care sunt ca diferentele dintre flori care au
culori si mirosuri diferite.
1 a+b+c+d+e
2 b+d+e
3 a+b+c+d
4 a
5 b+e
4
11) Care dintre autorii mentionati mai jos au afirmat „libertatea reprezinte dreptul de a face tot
ceea ce permite legile si daca un cetatea ar putea sa faca ceea ce ele interzic el nu ar mai
putea avea libertate pentru ca si ceilalti ar putea sa faca la fel ”
1 Protagoras;
2 Platon;
3 Aristotel;
4 Montesquieu;
5 Hugo Gratius.
12) Precizati care dintre autorii mentionati mai jos au afirmat :”libertatea politica nu poate fi
suprimata deoarece nimeni nu este obligat conform dreptului natural sa se supuna bunului
plac al acestuia”:
1 Immanuel Kant;
2 Jean Jaques Rousseau;
3 Spinoza;
4 John Locke;
5 Aristotel.
13) Identificati care dintre autorii mentionati mai jos au afirmat : „principalele drepturi naturale
pe care omul nu le-a transmis statului sunt : libertatea, egalitatea si dreptul de proprietate”:
1 J.J. Rousseau;
2 Aristotel;
3 John Locke;
4 Immanuel Kant.
14) Care din documentele mentionate mai jos considerati ca ar fi cel mai important si cel mai
vechi care marcheaza înca de timpuriu preocuparile românesti pentru definirea drepturilor si
libertatilor mentionat ca fiind pe acelasi plan din punct de vedere al importantei cu Cartele
drepturilor :
1 Pravilele lui Vasile Lupu si Mastei Basarab;
2 Hrisovul emis de Leon Voda Tomsa;
3 Pravilniceasca condica tiparita de Alexandru Ipsilanti;
4 Suplex libellux Valahorum;
5 Motiunea de la Blaj.
5
15) Daca norma juridica care realizeaza o valoare sociala devine ea însasi o valoare ce trebuie
respectata rezulta ca în dreptul romanesc avem urmatorul sistem de valori cu privire la
drepturile omului:
a) Valorile drepturilor naturale;
b) Valorile fundamentale;
c) Valorile supreme;
d) Valorile mijloace juridice;
e) Valorile europene.
1 a+b
2 c+d
3 d+e
4 a+e
5 b+c
16) Care din valorile enumerate mai jos considerati ca sunt valori supreme în sistemul
constitutional românesc si sunt garantate?
a) Demnitatea omului;
b) Drepturile si libertatile omului;
c) Libera dezvoltare a libertatii umane;
d) Dreptatea si pluralismul politic;
e) Îndatoririle cetatenilor.
1 a+b+c+d+e
2 a+b+e
3 a+b+c+d
4 d+e
5 b
17) Care dintre motivele invocate mai jos pot justifica lipsa de sincronism intre reglementarile
la nivel internationale si cele la nivel national în domeniul drepturilor omului?
a) Conceptul de drepturi ale omului are un continut normativ ce cuprinde o
componenta variabila în dinamica reglementarilor la nivel international si la nivel
national (statal);
b) Continutul concret al drepturilor omului este definit prin reglementarile interne ale
statelor;
c) La nivel international este stabilit un nivel abstract axat pe anumite valori
fundamentale dintre individ si societate;
d) La nivel national sunt avute în vedere raporturile sociale dintr-o societate data,
supra organizarii si functionarii careia si-au pus amprenta unele valori traditii si
experiente specifice;
e) Universalitatea drepturilor omului este nuantata de realismul social si istoric
precum si de diversitatea de abordari a problematicii drepturilor omului explicabila
prin eterogenitatea comunitarilor internationale;
1 a+b+c+d+e
2 b+d+e
3 a+c+d
4 c+e
5 a+d
6
18) Rezistenta la uniformitate a societarilor se poate justifica prin constatarea ca realizarea
uniformitatii în aplicarea regulilor este deosebit de dificila cel putin din urmatoarele
motive:
a) Când un drept al omului ce trebuie pus în aplicare are un continut relativ precis sau
de maxima generalitate;
b) Când continutul dreptului nu a fost înca definit în vederea aplicarii sale;
c) Când asupra interpretatii dreptului de aplicat persista optiuni si prioritati
contradictorii ale fortelor sociale si politice;
d) Când exista un anumit relativism terminologic generator de dispute în jurul
sensului si semnificatiilor unor concepte din domeniul drepturilor omului;
e) Când nu se poate spera sa se ajunga la instituirea unor norme acceptabile pentru
întreaga lume în domeniul drepturilor omului care sa mearga dincolo de un singur
angajament de ordin general de a se conforma anumitor principii.
1 a+b+c+d+e
2 b+c+d+e
3 a+b+c+d
4 a+d+e
5 b+e
19) Care din urmatorii autori mentionati mai jos au afirmat ca „Nu exista cuvinte care sa fi
privit mai multe semnificatii si care sa fi încins spiritele în atâtea moduri ca cel de libertate”
?
1 Ioan Muraru;
2 Nicolae Pavel;
3 Charles Montesquieu;
4 Aristotel;
5 Platon.
20) Precizati elementele componente ale definitiei drepturilor omului formulata de Rene Cassin,
care a participat la elaborarea Declaratiei universale a drepturilor omului :
a) Studierea drepturilor omului reprezinta o stiinta din ramura stiintelor sociale;
b) Stiinta drepturilor omului formeaza o ramura distincta care are ca obiect de studiu
raporturile dintre oameni in functie de demnitatea umana pentru a determina
drepturile si facultatile al caror ansamblu este necesar dezvoltarii personalitatii
fiecarei fiinte umane;
c) Cercetarea drepturilor omului trebuie sa se faca intr-o conceptie axiologica ale cârei
valori fundamentale sunt : demnitatea umana si dezvoltarea personalitatii fiintei
umane;
d) Obiectul de cercetare al acestei stiinte il constituie drepturile si facultatile care
asigura aceste valori;
e) Aceasta definire are un înalt grad de generalitate si relativitate, obiectul sau de
cercetare putând sa varieze în functie de epoci, societati, plan intern si plan
international.
1 b+d+e
2 a+b+c
3 a+c+d
4 c+d+e
5 a+d+e
7
21) Identificati elementele componente enumerate mai jos care fac parte din definitia drepturilor
omului:
a) Acele drepturi inerente fiintei umane, careia ii sunt consacrate si recunoscute
drepturile sale naturale in raporturile cu statul, cu ceilalti indivizi si cu colectivitatea
din care face parte;
b) Drepturile omului sunt indivizibile, universale si esentiale pentru demnitatea omului
si libera dezvoltare a personalitatii umane;
c) Drepturile omului subsumeaza doua determinari de relativitate :pe de o parte cele
care abordeaza evolutia diacronica si pe de alta parte cele care abordeaza contextul
economic, social,politic si cultural al unei societati organizate statal;
d) Drepturile omului sunt daruri esentiale ale naturii, cele mai esentiale dintre toate;
e) Dobândind o recunoastere universala, drepturile omului devin indivizibile si
inalienabile fiind inerente fiintei umane.
1 a+b+c+d+e
2 b+c+d+e
3 a+b+d+e
4 a+b+c
5 b+d
22) Care dintre autorii mentionati mai jos defineste drepturile omului ca „evocând ” drepturile
fiintei umane, fiind înzestrata cu ratiune si constiinta si careia ii sunt recunoscute drepturile
sale naturale, ca drepturi inalienabile si imprescriptibile :
1 Ion Deleanu;
2 Adrian Nastase;
3 Ioan Muraru;
4 Nicolae Pavel;
5 Tudor Draganu.
23) Care din urmatoarele componente fac parte din conceptul de „drepturi fundamentale”:
a) Drepturile fundamentale sunt drepturi subiective;
b) Intr-o abordare axiologica a drepturilor fundamentale acestea sunt ese3ntiale
pentru demnitatea omului, pentru libera dezvoltare a personalitatii umane, pentru
consacrarea drepturilor omului, care dau expresie unor valori supreme.
c) Drepturile si libertatile cetatenilor fiind proclamate valori supreme sunt inscrise si
garantate prin legi fundamentale;
d) Drepturile fundamentale subsumeaza doua determinari de relativitate : pe de o parte,
abordeaza evolutia diacronica, si pe de alta parte cele care abordeaza contextul
economico-social, politic si cultural al unei societati organizate statal.
e) Drepturile fundamente sunt diferite prin natura juridica a acestora.
1 a+b+c+d+e
2 a+b+c+d
3 a+c+d+e
4 b+c+d+e
5 a+d+e
8
24) Care din valorile mentionate mai jos sunt proclamate valori indivizibile si universale de
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene:
a) Demnitatea umana;
b) Libera dezvoltare a personalitatii umane;
c) Libertatea;
d) Egalitatea
e) Solidaritatea.
1 a+b+c+d+e
2 a+b+c+d
3 a+b+d+e
4 a+c+d+e
5 b+c+d+e
25) Care dintre drepturile si principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene protejeaza „demnitatea” consacrata ca valoare indivizibila si universala :
a) Demnitatea umana;
b) Dreptul la viata;
c) Dreptul la integritatea persoanei;
d) Interzicerea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante;
e) Interzicerea sclaviei si a muncii fortate.
1 a+b
2 c+d+e
3 b+c+d+e
4 a+c+d
5 a+b+c+d+e
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum