CONTINUARE 2-DREPT PROCESUAL CIVIL PARTEA A II-A

In jos

CONTINUARE 2-DREPT PROCESUAL CIVIL PARTEA A II-A

Mesaj  Admin la data de Mar Ian 15, 2008 4:00 pm

51) Incheierea prevazuta in procedura speciala a partajului prin care se stabilesc
elementele acestuia :
A. este obligatorie in toate procesele de partaj;
B. constata calitatatea de copartasi a partilor;
C. constata bunurile supuse impartirii ;
D. in cazul partajului succesoral, datoriile si creantele comostenitorilor fata de
defunct ;
E. poate fi atacata separat cu recurs.
1 A+B+C+D+E
2 B+C+D
3 A+C+E
4 A+B+C+D
5 B+C+D+E
18
52) Vanzarea bunurilor partajabile se poate face :
a. numai prin licitatie publica;
b. prin invoiala partilor ;
c. numai dupa ce incheierea de scoatere la vanzare ramane definitiva ;
d. numai in prezenta coindivizarilor ;
e. in cazul bunurilor imobile, numai dupa ce are loc o supralicitatie.
1 A+B+C+D
2 A+B+C+D+E
3 A+B+C
4 C+D+E
5 B+C+E
53) Constituie titluri executorii :
A. hotararile judecatoresti;
B. inscrisurile autentificate de notarii publici;
C. actele de imprumut incheiate de B.N.R. ;
D. actele autentificate de o reprezentanta diplomatica sau consulara a Romaniei ;
E. nici una dintre variantele de mai sus.
1 E
2 A+B+D
3 A+B+C+D
4 A+B+C
5 A+C+D
54) Numirea arbitrilor se poate face :
A. prin clauza compromisorie;
B. prin compromis;
C. de catre una din partile aflate in litigiu ;
D. numai de catre instanta de judecata ;
E. de partea al carei drept a fost incalcat sau al carei interes a fost vatamat.
1 A+B
2 A+B+C
3 C
4 D
5 E
19
55) Daca partile au incheiat o conventia arbitrala, instanta de drept comun va retine
procesul spre solutionare daca :
A. conventia arbitrala este lovita de nulitate ;
B. conventia arbitrala este inoperanta ;
C. paratul si-a formulat apararile fara nici o rezerva intemeiata pe
conventia arbitrala ;
D. tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze imputabile
arbitrilor ;
E. tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze imputabile paratului
in arbitraj.
1 A+B+C+E
2 A+B+C
3 A+C+E
4 A+B+C+D+E
5 A+C+D+E
56) Controlul judecatoresc :
A. poate avea ca obiect hotarari judecatoresti sau acte ce emana de la organe ce nu
fac
parte din sistemul judiciar, acte care au, insa, caracter jurisdictional ;
B. se poate realiza de catre toate instantele judecatoresti ;
C. se poate realiza doar de catre tribunal sau curtea de appel ;
D. se poate realiza numai de catre curtile de appel si de Inalta Curte de Casatie si
Justitie ;
E. are ca obiect numai hotarari judecatoresti.
1 A+D
2 A+B
3 C+E
4 E
5 A+C
57) Arbitrul poate fi recuzat :
A. in caz de neintelegere intre parti cu privire la numirea supraarbitrului;
B. pentru cauze care pun la indoiala impartialitatea sa ;
C. pentru neindeplinirea conditiilor de calificare profesionala ;
D. daca nu comunica in scris acceptarea sa in termen de 5 zile de la
primirea propunerii de numire ;
E. pentru aceleasi cauze prevazute pentru recuzarea judecatorilor.
1 A+B+C
2 B+C+E
3 B+C+D+E
4 A+C+E
5 C+E
20
58) Arbitrii sunt raspunzatori de daune :
A. daca, dupa acceptare, renunta in mod nejustificat la insaricinarea lor ;
B. daca incalca in mod flagrant indatoririle ce le revin;
C. daca nu respecta caracterul confidential al arbitrajului ;
D. daca nu pronunta hotararea in termenul prevazut de conventia
arbitrala ;
E. daca, in mod nejustificat, nu participa la judecarea litigiului.
1 A+B+C
2 A+C+D
3 A+B+C+D
4 A+C+E
5 A+B+C+D+E
59) Cererea de recuzare a unui arbitru :
A. se solutioneaza de catre supraarbitru, cu citarea partilor ;
B. se solutioneaza de catre instanta judecatoreasca care ar fi avut
competenta sa judece litigiul in lipsa conventiei arbitrale ;
C. se solutioneaza cu citarea partilor si a arbitrului recuzat ;
D. se solutioneaza in termen de 5 zile de la sesizare ;
E. se solutioneaza prin incheiere care este supusa recursului.
1 A+C
2 B+C
3 A+C+D
4 B+C+D+E
5 B+C+E
60) Termenul pentru pronuntarea hotararii arbitrale :
A. este stabilit de comun acord de catre parti ;
B. este de 3 luni de la constituirea tribunalului arbitral, daca partile nu au
convenit altfel ;
C. este de cel mult 5 luni de la constituirea tribunalului arbitral, daca
partile nu au stabilit altfel ;
D. poate fi prelungit de catre tribunalul arbitral pentru motive temeinice,
cu maxim 30 de zile ;
E. se suspenda pe timpul judecarii unei cereri de recuzare, dar nu mai
mult de 5 zile.
1 B
2 C+E
3 C
4 A+C
5 A+C+E
21
61) Poate constitui motiv de anulare a hotararii arbitrale :
A. litigiul nu a fost solutionat in termenul prevazut de lege sau de
conventia partilor ;
B. tribunalul arbitral nu a fost constituit in conformitate cu conventia
arbitrala ;
C. incalcarea competentei teritoriale a tribunalului arbitral ;
D. litigiul nu era susceptibil de solutionare pe calea arbitrajului ;
E. hotararea arbitrala cuprinde dispozitii contradictorii.
1 A+B+C+D+E
2 A+C+D+E
3 A+B+C
4 A+D+E
5 A+B+D+E
62) Hotararea arbitrala poate fi atacata :
A. cu apel;
B. cu recurs;
C. cu apel si cu recurs ;
D. cu actiune in anulare ;
E. cu recurs si actiune in anulare.
1 B
2 D
3 E
4 A+E
5 C
63) Recursul in interesul legii :
A. se introduce de procurorul general al parchetului de pe langa inalta curte
de casatie si justitie ;
B. din oficiu ;
C. la cerere ministerului ;
D. la cererea colegiilor de conducere ale curtilor de apel
E. pentru a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii pe intre teritoriul
Romaniei.
1 A+B+C+D
2 A+C+D+E
3 A+D+E
4 A+B+C+D+E
5 D+E
22
64) Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in :
A. plata unei sume de bani;
B. predarea unui bun ;
C. predarea folosintei unui bun;
D. recunoasterea copilului din afara casatoriei;
E. desfiintarea unei constructii sau plantatii.
1 A+B+C+E
2 A+B+C
3 A+B+C+D+E
4 B+C+E
5 A+E
65) Executarea silita se va efectua:
A. daca exista un bilet la ordin sau cambie;
B. numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ;
C. in temeiul oricarui alt inscris care constituie potrivit legii titlu
executoriu;
D. in baza unei hotarari arbitrale investite;
E. in baza unui act autentic notarial.
1 A+C+D+E
2 B
3 C
4 D+E
5 A+B+C+D+E
66) Titlurile executorii se executa de catre:
A. orice executor judecatoresc ;
B. executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in care
urmeaza sa se faca executarea.
C. executorul bancar.
D. executorul judecatoresc din circumscriptia in care se afla bunurile
debitorului urmarit;
E. oricare din executorii judecatoresti care functioneaza in
circumscriptiile mai multor judecatorii unde exista deopotriva bunuri ;
1 A
2 B+D
3 B+D+E
4 C
5 D+E
23
67) Incuviintarea executarii silite :
A. Se solicita de catre creditor;
B. Se solicita de executorul judecatoresc;
C. Se solicita de catre debitor;
D. Se da de tribunal ca instanta de executare;
E. Se da de catre judecatoria in circumscriptia caruia se face executarea.
1 B+E
2 A+E
3 A+B+D
4 A+B+E
5 A+B+C+D
68) Incuviintarea executarii silite se face prin :
A. sentinta civila;
B. decizie civila;
C. incheiere pronuntata de istanta in sedinta publica;
D. incheiere data in camera de consiliu, cu citarea partilor;
E. incheiere data de presedintele instantei in camera de consilu, fara
citarea partilor
1 A
2 C
3 A+D
4 E
5 A+C+D+E
69) Incheierea asupra incuviintarii executarii silite:
A. nu este supusa nici unei cai de atac daca s-a admis cererea ;
B. este supusa apelului;
C. este supusa recursului;
D. este supusa recursului numai daca s-a respins cererea;
E. este supusa tuturor cailor de atac
1 A
2 A+D
3 B+C
4 D
5 E
24
70) Nu se vor putea executa decat:
A. Incheierile interlocutorii;
B. Incheierile executorii;
C. Hotararile judecatoresti investite cu formula executorie;
D. Hotararile cu executare provizorie la care s-a depus cautiunea
E. Hotararile prevazute de lege a se executa fara formula executorie;
1 B
2 B+C+D+E
3 A+C+E
4 C+D
5 A+C+D+E
71) Urmarirea asupra bunurilor mobile si imobile poate avea loc daca:
A. exista o creanta certa, lichida si exigibila
B. exista o creanta determinata sau determinabila
C. datoria consta intr-o suma nelamurita dar care s-a clarificat prin
lichidare;
D. exista o creanta certa si lichida
E. exista o creanta exigibila
1 A+B+C
2 A
3 B
4 B+C
5 A+C
72) Se va putea cere executarea silita inainte de termenul de plata stabilit prin hotarare:
A. daca debitorul a fugit
B. daca debitorul risipeste averea
C. daca alti creditori executa alte hotarari
D. daca debitorul n-a dat asigurarile promise ori incuviintate si isi
micsoreaza asigurarile date
E. daca debitorul este in stare de insolvabilitate indeobste cunoscuta.
1 A+B+C+D+E
2 A+B+C
3 D+E
4 A+C+D
5 B+C+D+E
25
73) Executarea silita :
A. nu se poate face inainte de ora 8.00 si dupa ora 18.00
B. nu se poate face decat intre orele 6.00 si 20.00
C. nu se poate face decat in baza unui mandat;
D. se poate face oricand dupa aprecierea executorului;
E nu se poate face la alte ore decat cele mentionate si respectiv in zilele
nelucratoare stabilite potrivit legii, afara de cazuri urgente in care
executarea poate fi incuviintata de presedintele instantei.
1 A+E
2 C
3 D
4 B+E
5 E
74) Contestatia la executare poate fi facuta:
A. oricand in timpul executarii;
B. impotriva executarii silite;
C. impotriva oricarui act de executare;
D. numai de cei interesati ;
E. numai de cei vatamati in executare.
1 A
2 A+B+D+E
3 A+D
4 A+E
5 B+C
75) Contestatia se face :
A. in termen de 15 zile de cand contestatorul a luat cunostinta de actul de
executare ;
B. in termen de 24 ore de cand cel interesat a primit comunicarea sau
instiintarea privind infiintarea popririi;
C. in termen de 8 zile de cand debitorul a luat cunostinta de primul act de
executare ;
D. oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere
executarea silita, daca contestatia vizeaza intelesul, intinderea si
aplicarea titlului;
E. in termen de 30 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii
silite a bunului, daca contestatia este formulata de un tert ce pretinde
ca are drept de proprietate sau drept real asupra bunului.
1 A
2 B+C
3 A+D
4 D
5 C+E
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum