CONTINUARE 1-DREPT PROCESUAL CIVIL PARTEA A II-A

In jos

CONTINUARE 1-DREPT PROCESUAL CIVIL PARTEA A II-A

Mesaj  Admin la data de Mar Ian 15, 2008 3:59 pm

26) Prin exercitarea apelului, partea interesata :
A. solicita schimbarea in tot sau in parte a hotararii atacate ;
B. invoca doar motive de nelegalitate a hotararii de fond;
C. invoca motive de nelegalitate si / sau de netemeinicie a hotararii atacate ;
D. isi asuma riscul crearii unei situatii nefavorabile, fata de cea din hotararea
atacata ;
E. solicita instantei de apel indreptarea eventualelor greseli din hotararea pe care
o ataca.
1 A+C+E
2 A+C
3 A+B
4 A+C+D+E
5 A+B+E
27) Retragerea apelului :
A. se poate face in interiorul termenului de apel;
B. se poate face doar dupa declararea apelului ;
C. constituie un mod de achiesare la hotararea de fond ;
D. trebuie sa imbrace obligatoriu forma inscrisului autentic ;
E. conduce la decaderea partii din dreptul de a mai ataca hotararea de fond cu
recurs.
1 B+C
2 A+C+D+E
3 B+C+E
4 A+C+D
5 B+C+D
10
28) In judecarea apelului :
A. completul este format din doi sau trei judecatori;
B. se pot solicita probe noi doar prin cererea de appel ;
C. toate cererile de appel se judeca unitar si se solutioneaza printr-o singura
hotarare;
D. partile pot formula cereri noi fata de judecata in prima instanta ;
E. nu pot fi schimbate calitatea partilor, cauza actiunii, obiectul cererii de
chemare in judecata.
1 B+C+E
2 A+B+C+D
3 A+B+C+D+E
4 C+E
5 B+C+D+E
29) Nu este supusa nici unei cai de atac :
A. incheierea prin care s-a admis sau s-a respins abtinerea ;
B. incheierea prin care s-a respins recuzarea;
C. incheierea prin care s-a admis recuzarea;
D. incheierea de suspendare a procesului;
E. nici una din variantele de mai sus.
1 A+C
2 A+C+D
3 B+C+D
4 E
5 A+B+C
30) Recursul impotriva ordonantei presedintiale, se judeca :
A. cu precadere ;
B. de urgenta ;
C. urmeaza procedura generala pentru aceste cai de atac;
D. fara citarea partilor ;
E. nu se poate exercita nici o cale de atac impotriva ordonantei presedintiale.
1 A+B+D
2 E
3 C+D
4 A+B
5 D
11
31) Recursul este o cale de atac :
A. de reformare ;
B. de retrectare ;
C. extraordinara ;
D. suspensiva de executare ;
E. nesuspensiva de executare.
1 B+C+E
2 A+C+E
3 A+C+D+E
4 B+C
5 B+C+D
32) Reprezinta termen special pentru recurs cel de :
A. 15 zile ;
B. 20 zile – in cazul divortului ;
C. 5 zile - in cazul cererilor de asigurare de dovezi ;
D. nu exista un termen special in cazul recursului ;
E. 40 zile in cazul ordonantei de adjudecare in urma licitatiei publice.
1 C+E
2 A+B
3 D
4 B+C
5 B+E
33) Cererea de recurs :
A. se depune la instanta competenta sa solutioneze recursul ;
B. se depune la instanta a carei hotarare se ataca ;
C. suspenda, de regula, executarea hotararii atacate ;
D. suspenda executarea hotararii atacate doar in cazurile prevazute expres de
lege;
E. trebuie sa indice hotararea care se ataca.
1 B+C
2 A+D+E
3 B+D+E
4 B+C+E
5 B+D
12
34) Sunt motive de casare a hotararii atacate cu recurs :
A. instanta nu a fost alcatuita conform legii ;
B. instanta a acordat mai mult decat s-a cerut sau ceea ce nu s-a cerut;
C. hotararea s-a pronuntat cu incalcarea competentei altei instante ;
D. instanta a depasit limitele puterii judecatoresti ;
E. hotararea pronuntata este lipsita de temei legal sau a fost data cu aplicarea
gresita a legii;
1 A+C
2 A+B+C
3 B+C+D+E
4 A+B+C+D+E
5 A+C+E
35) Sunt motive de modificare a hotararii atacate cu recurs :
A. instanta a depasit limitele puterii judecatoresti ;
B. prin hotarare s-au incalcat formele de procedura prevazute de lege sub sanctiunea
nulitatii;
C. cand instanta interpreteaza gresit actul juridic supus judecatii sau ii schimba
natura sau
intelesul lamurit si vadit ;
D. hotararea s-a dat cu incalcarea competentei altei instante ;
E. cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se intemeiaza solutia sau cuprinde
motive
contradictorii.
1 A+B+C+D+E
2 C+D+E
3 A+B+C
4 A+C+D+E
5 C+E
36) In cazul recursului sunt posibile urmatoarele solutii :
A. anularea ca nefondat;
B. anularea ca netimbrat, tardiv sau nemotivat;
C. respingere;
D. casare partiala;
E. admitere totala sau partiala.
1 B+C+D+E
2 A+B+C+D+E
3 A+C+E
4 B+C+E
5 A+C+D+E
13
37) Casarea cu trimitere este posibila in urmatoarele cazuri :
A. cand hotararea recurata a fost pronuntata de o instanta necompetenta;
B. cand prima instanta nu a acordat ceea ce s-a cerut;
C. cand instanta nu a fost alcatuita conform legii;
D. cand hotararea recurata a fost lipsita de temei legal;
E. cand hotararea recurata a fost data in lipsa partii ce nu a fost legal citata la
termenul la
care s-au administrat probe.
1 A+C+D
2 B+C+E
3 A+B+C+D+E
4 A+E
5 A+C+D+E
38) Contestatia in anulare :
A. este o cale de atac de reformare a unei hotarari judecatoresti definitive si
irevocabile;
B. este o cale de atac extraordinara;
C. are drept scop rejudecarea cauzei si obtinerea unei hotarari judecatoresti
corespunzatoare;
D. are ca obiect hotarari judecatoresti irevocabile pronuntate in recurs;
E. poate fi obisnuita sau speciala, in functie de instanta care a pronuntat
hotararea atacata.
1 A+B+C
2 B+C
3 B+C+E
4 A+B+C+E
5 A+C
39) In cazul contestatiei in anulare :
A. judecata se face de urgenta si cu precadere;
B. depunerea intampinarii este facultativa, competenta solutionarii apartinand
instantei care a pronuntat hotararea atacata;
C. introducerea acesteia are drept efect suspendarea executarii hotararii a carei
anulare se cere;
D. hotararea data in contestatie este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea
atacata;
E. hotararea data este definitiva si irevocabila.
1 A+B+D
2 A+C+E
3 A+E
4 A+B+C+E
5 A+D
14
40) Revizuirea unei hotarari judecatoresti se poate cere in cazurile :
A. daca hotararea este rezultatul unei greseli materiale;
B. daca dispozitivul hotararii cuprinde dispozitii potrivnice ce nu se pot aduce la
indeplinire;
C. daca obiectul pricinii nu se afla in fiinta;
D. daca hotarare a fost pronuntata cu incalcarea normelor imperative sau de
ordine publica referitoare la competenta;
E. daca instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a
pronuntat asupra unui lucru cerut.
1 A+B+C+D+E
2 B+C
3 B+C+E
4 B+C+D+E
5 C+E
41) In cazul revizuirii :
A. termenul general este de o luna;
B. scopul sau este sa desfiinteze o hotarare rmasa definitivain instanta de apel
sau prin neapelare sau a instantei de recurs atunci cand evoca fondul;
C. poate fi invocat unul sau mai multe din motivele prevazute expres de lege;
D. introducerea cererii de revizuire are efect suspensiv de executare a hotararii
atacate;
E. competenta solutionarii apartine instantei ce a pronuntat hotararea revizuita.
1 A+B+C
2 A+B+C+E
3 A+B+C+D+E
4 B+C+E
5 B+C+D
42) Hotararea data intr-o actiune posesorie se caracterizeaza prin :
A. are autoritate de lucru judecat fata de o hotarare data intr-o actiune petitorie;
B. nu are autoritate de lucru judecat fata de o hotarare intr-o actiune petitorie
C. este atacabila cu apel;
D. este atacabila cu recurs;
E. are autoritate de lucru judecat fata de o alta hotarare intr- o actiune posesorie
cu identitate de parti, obiect si cauza.
1 B+D+E
2 A+C+D
3 B+C+E
4 A+D+E
5 A+C+D+E
15
43) Procedura necontencioasa se aplica :
A. cererilor privitoare la darea autorizatiilor judecatoresti;
B. la inregistrarea partidelor politice;
C. la repartizarea cauzelor intre completele de judecata si a judecatorilor pe
complete;
D. la investirea cu formula executorie a cambiilor si cecurilor;
E. investirea actelor autentice notariale.
1 A+B+C
2 B+C+D+E
3 A+B+C+D+E
4 A+B+D+E
5 A+C+D+E
44) Conditiile de admitere a ordonantei presedintiale sunt :
A. urgenta;
B. de la pronuntarea hotararii atacate sa fi trecut cel putin 10 zile;
C. caracterul vremelnic al masurii ce se cere a se lua pe aceasta cale;
D. prin masura luata sa nu se prejudece fondul;
E. existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
1 A+B+C+D+E
2 A+C+D
3 A+C+D+E
4 A+B+C
5 C+D
45) Ordonanta presedintiala se poate introduce :
A. pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere;
B. pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara;
C. pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar putea ivi cu prilejul unei executari;
D. numai daca instanta este sesizata asupra fondului;
E. numai la instanta sesizata cu o cerere principala privind somatia de plata.
1 A+B+C+D
2 B+C+E
3 A+B+C+E
4 A+B+C
5 A+C+E
16
46) Ordonanta presedintiala :
A. este executorie de drept;
B. este vemelnica;
C. poate fi executata numai dupa facerea unei somatii sau dupa acordarea unui
termen de gratie;
D. este supusa apelului in termen de 5 zile de la comunicare;
E. este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare sau de la
comunicare.
1 A+B+E
2 B+C+E
3 A+B+D+E
4 B+C+D+E
5 A+E
47) Hotararea de partaj judiciar :
A. are efect declarativ de drepturi;
B. are caracter translativ;
C. are efect retroactiv;
D. poate deveni titlu executoriu, daca se investeste cu formula executorie;
E poate fi pusa in executare imediat, fara a fi necesara investirea cu formula
executorie.
1 B+C+D
2 B+C+E
3 A+C
4 C+D
5 A+C+D
48) In procedura divortului :
A. este competenta instanta de la domiciliul paratului;
B. normele de competenta in aceasta materie au caracter imperativ;
C. in cererea de divort sunt posibile si capete de cerere accesorii;
D. cererea de chemare in judecata se prezinta personal de reclamant sau de
aparatorul sau ales;
E. este obligatorie depunerea cererii reconventionale.
1 A+C+E
2 B+C
3 A+C+D
4 B+C+D+E
5 A+B+C+D+E
17
49) Masura ordonantei presedintiale poate fi luata :
A. pe tot timpul procesului de divort, cu privire la incredintarea copiilor minori,
la obligatia de intretinere, la alocatia pentru copii sau la folosirea locuintei;
B. pentru asigurarea folosintei pasnice a locuintei ;
C. pentru a se permite efectuarea unor reparatii necesare si urgente ;
D. pentru evacuarea unor persoane tolerate in locuinta ;
E. pentru oprirea actelor de concurenta neloiala.
1 A+B+C
2 A+C+D+E
3 A+C+E
4 A+B+C+D+E
5 A+B+C+E
50) Partajul judiciar este obligatoriu :
A. cand vreunul dintre coproprietari lipseste ;
B. daca printre coproprietari se gasesc si persoane lipsite de capacitate de
exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, chiar daca exista autorizarea
autoritatii tutelare pentru un partaj voluntar ;
C. in cazul impartirii bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei, la cererea
unuia dintre ei ;
D. in cazul impartirii bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei la cererea
creditorului unia dintre soti ;
E. la partajarea succesorala la care nu se prezinta toti mostenitorii.
1 A+B
2 A+C+D+E
3 A+C+E
4 A+D+E
5 A+B+C+D+E
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum