DREPT PROCESUAL CIVIL PARTEA A II-A

In jos

DREPT PROCESUAL CIVIL PARTEA A II-A

Mesaj  Admin la data de Mar Ian 15, 2008 3:57 pm

MULTIPLE CHOICE
1) Hotararile date in prima instanta de judecatorie sunt supuse apelului la:
A. Curtea de apel;
B. Inalta curte de casatie si justitie
C. Curtea de apel sau Inalta Curte de Casatie si justitie functie de
valoarea litigiului;
D. Tribunalul arbitral
E. Tribunal
1 A
2 B
3 A+B+C
4 D+C+E
5 E
2) Hotararile date in prima instanta de tribunal sunt supuse apelului la :
A. Curtea de apel sau Inalta Curte de Casatie si Justitie functie de
valoarea litigiului;
B. Inalta Curte de Casatie si Justitie;
C. Curtea de apel sau Inalta Curte de casatie si Justitie functie de natura
litigiului;
D. Curtea de apel
E. Tribunalul arbitral
1 A
2 A+C
3 D
4 B
5 C+D+E
3) Incheierea premergatoare este supusa apelului:
A. in 15 zile de la pronuntare;
B. in 15 zile de la comunicare;
C. numai odata cu fondul;
D. numai daca s-a intrerupt cursul judecatii;
E. in 5 zile de la pronuntare
1 C+D
2 A
3 A+C
4 B+C
5 E
2
4) Nu sunt supuse apelului
A. cererile privind pensiile de intretinere
B. litigiile al caror obiect are o valoare de pana la 1 miliard inclusiv ;
C. litigiile al caror obiect are o valoare de pana la 1 miliard lei atat in
materie civila cat si in materic comerciala;
D. actiunile posesorii;
E. cele referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila
1 A+B+C+D+E
2 A+C+D+E
3 A+B+C+D
4 D+E
5 B+C+D+E
5) Nu sunt supuse apelului:
A. hotararile de luare a masurilor asiguratorii;
B. hotararile date in pricinile civile a caror valoare este de pana la 5
miliarde lei;
C. alte cazuri prevazute de lege;
D. hotararile date in contenciosul administrativ;
E. hotararile date in litigiile de munca.
1 A+B+C+D
2 A+C+D+E
3 A+B+C+D+E
4 C+D+E
5 D+E
6) Nu sunt supuse apelului :
A. hotararile judecatoresti prin care se solutioneaza plangeri impotriva
hotararilor autoritatilor administratie publice cu activitate
jurisdictionala si a altor organe cu astfel de activitate daca legea nu
prevede altfel;
B. hotararile tribunalului arbitral ;
C. hotararile comerciale a caror valoarea este de pana la 1 miliard lei;
D. hotararile civile a caror valoare este de pana la 5 miliarde lei;
E. hotararile comerciale peste 5 miliarde lei;
1 A+B+C
2 B+C+D+E
3 C+D+E
4 A+B+C+D+E
5 C
3
7) Termenul de apel este :
A. 15 zile de la pronuntarea hotararii;
B. 10 zile de la pronuntare;
C. 15 zile de la comunicarea hotararii;
D. 5 zile de la comunicare;
E. 15 zile de la comunicarea hotararii daca legea nu dispune altfel.
1 A
2 C
3 B
4 E
5 D
Cool Instanta de apel nu poate hotari:
A. anularea apelului ca netimbrat;
B. respingerea apelului ca nemotivat;
C. pastrarea ori schimbarea in tot sau in parte a hotararii atacate;
D. crearea unei situatii mai grele pentru apelant;
E. sa judece daca prima instanta a incalcat norma de competenta
materiala;
1 C+D+E
2 B+D+E
3 A+D+E
4 D+E
5 E
9) Sunt supuse recursului :
A. hotararile altor organe cu activitate jurisdictionala;
B. hotararile date in apel;
C. hotararile irevocabile date in apel;
D. hotararile date fara drept de apel;
E hotararile definitive pronuntate de judecatorii si tribunal
1 B+D+E
2 C
3 D+E
4 A+E
5 A+B+E
4
10) Raspunsul suspenda executarea de drept :
A. la cererea partii;
B. in cazurile privind stramutarea de hotar;
C. in cazurile privind desfiintarea de constructii sau orice lucrari avand
asezari fixe;
D. daca se plateste cautiunea;
E. alte cazuri prevazute de lege.
1 A+D+E
2 A+B+C
3 D+E
4 B+C
5 A+B+C+D
11) Instanta de recurs poate suspenda motivat executarea hotararii recurate :
A. la cerere;
B. in cauze urgente daca s-a platit cautiunea pana la judecarea cererii de
suspendare formulata odata cu recursul;
C. numai dupa depunerea cautiunii ce se va stabili prin incheiere cu
ascultarea partilor in camera de consiliu;
D. ori de cate ori considera ca este necesar chiar si din oficiu;
E. numai la cererea intimatului.
1 A
2 B+C
3 A+C
4 D
5 A+E
12) Sunt hotarari irevocabile :
A. hotararile date in prima instanta fara drept de apel , nerecurate;
B. hotararile date in prima instanta care nu au fost atacate cu apel ;
C. hotararile date in apel;
D. hotararile date in recurs chiar daca prin acestea s-a solutionat pricina
in fond;
E. hotararile date in caile extraordinare de atac.
1 A+B
2 B+D
3 D+E
4 A+B+D+E
5 A+B+D
5
13) Constituie hotarari defintive:
A. orice hotarari care potrivit legii nu mai pot fi atacte cu recurs;
B. hotarari date fara drept de apel;
C. hotarari date in apel prin care se rezolva fondul pricinii;
D. hotararie date in prima instanta care nu au fost atacate cu apel sau
chiar atacate cu apel, daca apelul a fost respins sau perimat;
E. hotararile de expedient
1 A+B+C
2 B+C+D+E
3 D+E
4 A+B+C+D+E
5 C+D+E
14) Termenul de recurs se socoteste:
A. de la comunicarea hotararii chiar daca recursul s-a facut mai inainte;
B. in 15 zile de la pronuntare;
C. in 15 zile de cand partile au cunoscut in orice mod hotararea;
D. in 15 zile de la comunicare;
E. in 15 zile de la comunicare daca legea nu dispune altfel
1 A
2 B+C+D
3 A+B
4 A+B+C
5 A+E
15) In judecarea apelului partile :
A. nu pot solicita schimbarea calitatii lor, a cauzei sau obiectului cererii
de chemare in judecata;
B. nu pot face cereri noi;
C. nu pot folosi exceptii de procedura ce nu au fost invocate in fond sau
in cererea e apel;
D. pot invoca exceptii de ordine publica pentru prima data in apel;
E. pot formula orice fel de cereri, apelul fiind devolutiv.
1 E
2 B+C
3 A+C+D
4 D+E
5 B+D+E
6
16) In apel partile vor putea sa ceara:
A. dobanzi, rate, venituri ajunse la termen si orice alte despagubiri ivite
dupa darea hotararii primi instante;
B. dobanzi, rate, venituri ajunse la termen ce nu au facut obiectul cererii
de chemare in judecata.
C. compensatia legala;
D. compensatia conventionala;
E. pronuntarea unei hotarari de expedient.
1 A
2 A+B
3 C+E
4 A+D+E
5 A+C+E
17) Instanta de apel poate da urmatoarele solutii:
A. respingerea apelului;
B. casarea sentintei apelate;
C. admiterea apelului;
D. desfiinteaza hotararea atacata si trimite cauza spre rejudecare ori de
cate ori rezolvarea procesului in prima instanta s-a facut fara a intra in
cercetarea fondului.
E. desfiinteaza hotararea atacata si trimite cauza spre rejudecare atunci
cand judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata;
1 A+B+C+D+E
2 C+D+E
3 A+C+D+E
4 D+E
5 B+C+D+E
18) Pentru procuror termenul de apel curge de la :
A. pronuntarea hotararii;
B. comunicarea hotararii;
C. de la pronuntarea hotararii daca nu a participat la judecarea cauzei;
D. de la comunicarea hotararii daca a participat la judecarea cauzei;
E. cand a luat cunostiinta prin orice mijloc de continutul hotararii.
1 E
2 C+D
3 A
4 A+C+D
5 C+D+E
7
19) Cererea de apel trebuie sa cuprinda sub sanctiunea nulitatii:
A. numele,domiciliul, resedinta partii care a declarat apelul;
B. aratarea hotararii care se ataca, daca cerinta nu s-a indeplinit pana cel
tarziu la prima zi de infatisare;
C. motivele de fapt si de drept;
D. semnatura, in conditiile art.133 al.2;
E. dovezile invocate in sustinerea apelului.
1 A+B+D
2 B+C+D
3 B+D
4 C+D+E
5 E
20) Cererea de apel trebuie sa cuprinda sub sanctiunea decaderii:
A. aratarea hotararii ce se ataca;
B. semnatura;
C. motivele de fapt si de drept, daca cerinta nu s-a indeplinit pana la
prima zi de infatisare.
D. dovezile invocate in sustinerea cererii, daca cerinta nu s-a indeplinit
pana la prima zi de infatisare.
E. datele de identificatre ale partilor.
1 A+B
2 C+D+E
3 A+B+C+D+E
4 C+D
5 A+B+C+D
21) Partile pot folosi in fata instantei de apel
A. mijloacele de aparare si dovezile invocate la prima instanta;
B. mijloacele de aparare invocate in motivarea apelului sau intampinare;
C. orice mijloc de proba admis de lege;
D. numai proba cu inscrisuri;
E. orice mijloace de aparare si dovezi a caror necesitate rezulta din
desfasurarea procesului si au fost incuviintate de instanta de apel.
1 A+B+E
2 A+B+C+D+E
3 D
4 A+C+E
5 C+E
8
22) Cererea de recurs va cuprinde sub sanctiunea nulitatii:
A. datele de identificare ale partilor;
B. indicarea hotararii care se ataca;
C. motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul;
D. probele in recurs;
E. semnatura.
1 A+B+C+D+E
2 B+E
3 A+B+C+E
4 A+E
5 B+C
23) Recursul se va motiva:
A. oricand pana la prima zi de infatisare;
B. prin insasi cererea de recurs;
C. prin cererea de recurs sau inauntrul termenului de recurs;
D. oricand in cursul judecatii recursului;
E. odata cu declararea caii de atac a recursului.
1 A+B+C+E
2 B
3 A+B
4 B+C
5 D
24) Sunt reguli comune in folosirea cailor de atac :
A. existenta unei hotarari judecatoresti susceptibila de a fi atacata;
B. respectarea ierarhiei cailor de atac ;
C. o cale de atac se exercita o singura data intr-un ciclu procesual ;
D. caile de atac trebuie sa fie prevazute in lege si precizate in finalul
hotararii atacate ;
E. exercitarea cailor de atac presupune exprimarea vointei libere a
partilor.
1 A+B
2 B+C
3 B+C+E
4 A+B+C+D+E
5 C+E
9
25) Apelul este o cale de atac :
A. ordinara ;
B. de reformare ;
C. comuna ;
D. suspensiva de executare ;
E. devolutiva.
1 A+B+C
2 A+B+C+D+E
3 B+E
4 B+C+E
5 A+D+E
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum