CONTINUARE 8-CONTENCIOS ADMINISTRATIV

In jos

CONTINUARE 8-CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Mesaj  Admin la data de Mar Ian 15, 2008 3:36 pm

106. Definiti actul administrativ? Care dintre variante este
cea corecta:
a) Actul administrativ este un act unilateral emis de o autoritate
publica
b) Actul administrativ este un contract încheiat de autoritatea
publica si institutia publica
c) Actul administrativ este un act emis în regim de putere publica
si exprima un raport juridic administrativ
d) Actul administrativ naste, modifica si stinge raporturi juridice
administrative
e) Actul administrativ reprezinta actul unilateral cu caracter
individual sau normativ, emis de o autoritate publica în vederea
executarii ori a organizarii executarii legii, dând nastere, modificând
sau stingând raporturi juridice
107. Ce întelegeti prin act administrativ jurisdictional? Care
dintre definitii este corecta:
a) Actul administrativ-jurisdictional este actul juridic emis de o
autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale în solutionarea unui
conflict, dupa o procedura bazata pe contradictorialitate si cu asigurarea
dreptului la aparare
b) Actul administrativ-jurisdictional este actul juridic emis de o
autoritate publica
c) Actul administrativ-jurisdictional este actul juridic emis de un
serviciu public
d) Actul administrativ-jurisdictional este actul juridic emis de
organele Administratiei de stat centrale
e) Actul administrativ-jurisdictional este actul juridic emis de o
autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale în solutionarea unui
conflict, dupa o procedura bazata pe contradictorialitate si cu asigurarea
dreptului la aparare, procedura asemanatoare cu procedura judiciara si
care se finalizeaza printr-o decizie motivata în fapt si în drept de
organul emitent
108. Ce se întelege prin Contencios administrativ în sensul
legii? Care definitie este corecta ?
a) Contenciosul administrativ reprezinta activitatea de
solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente
potrivit legii, a litigiilor în care cel putin una dintre parti este o
autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau
încheierea, dupa caz, a unui act administrativ, în sensul Legii 554/2004,
fie din nesolutionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a
rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim
b) Contenciosul administrativ reprezinta activitatea de
solutionare de catre Tribunal a unui conflict dintre autoritatile publice
c) Contenciosul administrativ reprezinta activitatea de solutionare
de catre Tribunal a unui conflict nascut între autoritatile publice si
institutiile publice
d) Contenciosul administrativ reprezinta activitatea de
solutionare de catre instanta a unui conflict nascut în legatura cu un act
administrativ
e) Contenciosul administrativ reprezinta activitatea de rectificare
si anulare a unui act administrativ vatamator
109. Cine are competenta sa solutioneze un conflict bazat pe
Legea 554/200d) Care dintre variante este cea corecta ?
a) Instanta de contencios administrativ de la tribunal
b) Instanta civila de la Curtea de Apel
c) Sectia de contencios administrativ si fiscal a Înaltei Curti de
Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de
Apel si Tribunalul administrativ-fiscal
d) Înalta Curte de Casatie si Justitie si Tribunalul
e) Sectia penala de la Curtea de Apel si de la Tribunal
110. Când poate o persoana sa formuleze o actiune în
Contencios administrativ?
a) Când a solicitat un drept de la o autoritate si a fost refuzata
b) Când nu i s-a solutionat în termenul legal cererea sa sau daca
nu i s-a raspuns solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea
cererii, daca prin lege nu se prevede alt termen
c) În 30 de zile de vatamarea dreptului
d) Când nu i s-a raspuns la o cerere formulata catre o autoritate
e) Când nu i s-a solutionat în termenul legal cererea sau daca nu i
s-a raspuns solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea
cererii, daca prin lege nu se prevede alt termen, sau daca s-a emis un
act administrativ vatamator si nelegal
111. Ce reprezinta în sensul legii refuzul autoritatii? Care
este raspunsul corect ?
a) Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere este exprimarea
explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea de catre
autoritate
b) Tacerea autoritatii fata de o cerere
c) Excesul de putere a autoritatii fata de o cerere
d) Refuzul pur si simplu de a nu raspunde la cerere
e) Lipsa vointei autoritatii publice de a solutiona cererea
112. Ce înseamna plângerea prealabila? Care raspuns este
corect?
a) Plângerea prealabila reprezinta o cerere formulata împotriva
unei autoritati publice
b) Plângerea prealabila reprezinta un memoriu adresat organelor
centrale publice
c) Plângerea prealabila reprezinta plângerea prin care se solicita
autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz,
reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau
normativ, în sensul revocarii acestuia
d) Plângerea prealabila reprezinta reexaminarea unui act
administrativ
e) Plângerea prealabila reprezinta manifestarea unilaterala de
vointa a autoritatii publice
113. Cui se adreseaza plângerea prealabila?
a) Organului ierarhic
b) Serviciului public
c) Instantei de judecata
d) Înaltei Curti de Casatie si Justitie
e) Autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare
114. Ce întelegeti prin serviciu public?
a) Activitatea prestata de institutia publica
b) Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, în
scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public
c) Serviciul realizat de învatamânt
d) Serviciile realizate de prefectura
e) Serviciile realizate de primarie pentru cetateni
115. Cum defineste Legea 554/2004 interesul public?
a) Interesul public este activitatea de garantare a drepturilor
cetatenilor
b) Interesul public este activitatea de satisfacere a nevoilor
comunitare, realizare a competentei autoritatilor publice
c) Interesul public este activitatea de satisfacere a intereselor
private
d) Interesul public reprezinta interesul care vizeaza ordinea de
drept si democratia constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor si
îndatoririlor fundamentale ale cetatenilor, satisfacerea nevoilor
comunitare, realizarea competentei autoritatilor publice
e) Interesul public vizeaza democratia si realizarea nevoilor
publice
116. Ce reprezinta excesul de putere?
a) Excesul de putere este exercitarea dreptului de apreciere,
apartinând autoritatilor administratiei publice, prin încalcarea
drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, prevazute de
Constitutie sau de lege
b) Excesul de putere este exercitarea dreptului de apreciere a
autoritatii publice
c) Excesul de putere reprezinta exercitarea dreptului de apreciere
prin încalcarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor
d) Excesul de putere este abuz în functie
e) Excesul de putere este exercitarea dreptului de apreciere a
functionarilor publici
117. Ce întelegeti prin paguba iminenta ?
a) Paguba ce se apropie creata prin perturbarea previzibila grava
a functionarii unei autoritati publice ori a unui serviciu public
b) Paguba suferita de o parte vatamata, prejudiciu material viitor
si previzibil
c) Paguba produsa de un functionar public unei autoritati publice
d) Paguba iminenta este prejudiciu material viitor, dar previzibil
cu evidenta sau, dupa caz, perturbarea previzibila grava a functionarii
unei autoritati publice ori a unui serviciu public
e) Paguba iminenta reprezinta perturbarea grava a autoritatii
publice sau a serviciului public
118. Care sunt organele de tutela administrativa prevazute
de art. 3 din Legea Contenciosului administrativ ?
a) Primarul si prefectul
b) Consiliul local si Guvernul
c) Guvernul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici
d) Prefectul si primarul
e) Prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
119. Se poate verifica legalitatea unui act administrativ?
Când si de cine ?
a) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata
oricând în cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la
cererea partii interesate. În acest caz, instanta, constatând ca de actul
administrativ depinde solutionarea litigiului pe fond, va sesiza prin
încheiere motivata instanta de contencios administrativ competenta,
suspendând cauza. Instanta de contencios administrativ se pronunta,
dupa procedura de urgenta, în sedinta publica, cu citarea partilor
b) Se poate verifica oricând legalitatea unui act administrativ si
de orice instanta
c) Legalitatea unui act administrativ se poate verifica de organul
jurisdictional oricând
d) Legalitatea unui act administrativ se poate verifica atât de
organul jurisdictional, cât si de instanta oricând
e) organul jurisdictional nu se poate verifica de instanta
120. Ce acte prevazute de Legea Contenciosului
Administrativ nu se pot ataca în instanta ? Care este raspunsul
complet ?
a) Nu se pot ataca actele de tutela administrativa
b) Nu se pot ataca actele administrative unilaterale
c) Nu se pot ataca în contenciosul administrativ actele
administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora
cu Parlamentul si actele de comandament cu caracter militar; actele
administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede,
prin lege organica, o alta procedura judiciara; actele administrative
emise pentru aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau
al celei de urgenta, cele care privesc apararea si securitatea nationala
ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice
d) Nu se pot ataca în contenciosul administrativ actele
administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora
cu Parlamentul
e) Nu se pot ataca în contenciosul administrativ actele de
comandament militar si actele privind starea de razboi
121. Cum este utilizarea procedurii jurisdictionale
administrative prevazuta de Legea 554/2004 ?
a) Jurisdictiile administrative speciale sunt facultative si gratuite
b) Nu este obligatorie
c) Este gratuita
d) Presupune taxe foarte mari
e) Este o procedura la alegere
122. Se pot ataca actele administrative? Când si unde ?
a) Nu se pot ataca în instanta
b) Actele administrativ-jurisdictionale sunt definitive si
irevocabile
c) Se pot ataca la instantele civile
d) Actele administrative pot fi atacate direct la instanta de
contencios administrativ competenta potrivit art. 10, în termen de 15
zile de la comunicare, daca partea nu exercita caile administrativjurisdictionale
de atac
e) Se pot ataca în termen de 15 zile la instanta de pe lânga Curtea
de Apel
123. Ce trebuie sa faca o parte în cazul în care renunta la
procedura jurisdictionala administrativa ?
a) Trebuie sa anunte Parchetul
b) Trebuie sa anunte organul jurisdictional
c) Sa se adreseze instantei de contencios
d) Sa notifice partea adversa
e) Va notifica aceasta organului administrativ-jurisdictional
competent în termenul legal
124. Ce trebuie sa faca partea interesata daca doreste
solutionarea unei plângeri fara cheltuieli si în termen scurt ?
a) Trebuie sa formuleze plângere la organul emitent al actului
administrativ vatamator care o va înainta organului competent sa o
solutioneze printr-o decizie
b) Trebuie sa renunte la plângerea prealabila
c) Trebuie sa astepte 6 luni
d) Trebuie sa se adreseze instantei
e) Trebuie sa notifice organul jurisdictional
125. Când, în ce termen si cui se adreseaza plângerea
prealabila?
a) Oricând, catre organul emitent
b) Dupa primirea actului vatamator si catre autoritatea emitenta
în termen de 30 de zile
c) Dupa primirea actului vatamator si catre Parchet în termen de
30 de zile
d) Înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ
competente, persoana care se considera vatamata într-un drept al sau
sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie
sa solicite autoritatii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data
comunicarii actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia sau
organului ierarhic superior daca acesta exista
e) Organului ierarhic superior oricând
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum