CONTINUARE 6 -DREPT PENAL PARTE GENERALA

In jos

CONTINUARE 6 -DREPT PENAL PARTE GENERALA

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 1:44 pm

CONTINUARE
121. Care este data la care se consideră săvârsită infracŃiunea continuată:
a) aceea a comiterii primei acŃiuni sau inacŃiuni;
b) aceea a efectuării celei de a doua acŃiuni sau inacŃiuni din componenŃa infracŃiunii
continuate;
c) aceea a comiterii ultimei acŃiuni sau inacŃiuni din componenŃa infracŃiunii continuate;
d) aceea la care partea vătămată depune plângere penală.
122. În raport cu care moment al infracŃiunii continuate se calculează termenul de prescripŃie
a răspunderii penale :
a) data comiterii ultimei acŃiuni sau inacŃiuni;
b) momentul consumării infracŃiunii continuate;
c) data la care s-a produs rezultatul;
d) data comiterii primei acŃiuni sau inacŃiuni.
123. Care este momentul în raport cu care se aplică beneficiul amnistiei în cazul săvârsirii
unei infracŃiuni continuate:
a) momentul consumării infracŃiunii;
b) data comiterii ultimei acŃiuni sau inacŃiuni;
c) momentul producerii rezultatului;
d) data descoperirii făptuitorului.
124. Care este momentul consumării infracŃiunii progresive?
a) momentul epuizării rezultatului;
b) momentul prin care se săvârsesc acŃiunile prin care se realizează elementele materiale
specifice laturii obiective;
c) momentul încetării ultimei acŃinuii sau inacŃiuni;
d) momentul încetării acŃiunii sau inacŃiunii oricare ar fi durata acesteia.
125. In cazul săvârsirii unei infracŃiuni continuate, care este momentul care se ia în calcul
pentru stabilirea stării de recidivă:
a) momentul consumării infracŃiunii;
b) data săvârsirii infracŃiunii;
c) data epuizării infracŃiunii;
d) data condamnării infractorului.
126. O infracŃiune este complexă:
a) numai atunci când în conŃinutul său intră ca element constitutiv o acŃiune sau inacŃiune care
constituie prin ea însăsi o faptă prevăzută de legea penală;
b) când în conŃinutul său intră ca element constitutiv sau ca circumstanŃă agravantă o acŃiune sau
inacŃiune care constituie ea însăsi o faptă prevăzută de legea penală;
c) când elementul material al laturii obiective se repetă de mai multe ori în aceeasi
împrejurare;
d) când latura obiectivă a infracŃiunii se amplifică progresiv fără intervenŃia făptuitorului.
127. InfracŃiunea unică complexă are :
a) numai un obiect juridic principal;
b) numai un obiect juridic secundar;
c) un obiect juridic principal si un obiect juridic secundar;
d) nu are biect juridic.
128. Denumirea de infracŃiune progresivă este dată:
a) acelei infracŃiuni a cărei latură obiectivă după ce a atins momentul consumării, .
corespunzător unei anumite infracŃiuni, se amplifică fără intervenŃia făptuitorului, fie prin
agravarea urmării produse, fie prin producerea de noi urmări vătămătoare corespunzătoare unei
infracŃiuni mai grave;
b) acelei infracŃiuni a cărei latură obiectivă după ce a atins momentul consumării se
prelungeste în timp, până la intervenŃia unei forŃe care pune capăt acelei activităŃi
infracŃionale;
c) acelei infracŃiuni care produce consecinŃe grave si foarte grave;
d) acelei infracŃiuni care este săvârsită de făptuitor progresiv, pornind de la acte infracŃionale
mai simple la acte infracŃionale mai complexe.
129. Jocul de noroc, infracŃiune prevăzută de art. 330 alin.2 Cp., este:
a) o infracŃiune continuă;
b) o infracŃiune continuată;
c) o infracŃiune de obicei;
d) o infracŃiune complexă.
130. Formele pluralităŃii de infracŃiuni sunt:
a) participaŃia penală, concursul de infracŃiuni si recidiva;
b) concursul de infracŃiuni, recidiva si pluralitatea intermediară;
c) concursul de infracŃiuni, recidiva si pluralitatea naturală;
d) participaŃia penală, pluralitatea intermediară si pluralitatea naturală.
131. Există concurs de infracŃiuni:
a) numai atunci când două sau mai multe infracŃiuni au fost săvârsite printr-o unică acŃiune, de
aceeasi persoană;
b) numai atunci când două sau mai multe infracŃiuni au fost săvârsite prin acŃiuni sau
inacŃiuni distincte de aceeasi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna
din ele;
c) atunci când două sau mai multe infracŃiuni au fost săvârsite printr-o unică manifestare sau
prin acŃiuni sau inacŃiuni distincte, înainte ca autorul acestora să fi fost condamnat definitiv pentru
vreuna dintre ele;
d) atunci când două sau mai multe infracŃiuni au fost săvârsite de mai multe persoane, într-o
anumită perioadă de timp, printr-o acŃiune sau inacŃiune unică
132. Există concurs real de infracŃiuni:
a) atunci când o acŃiune sau o inacŃiune săvârsită de aceeasi persoană, datorită
împrejurărilor în care a avut loc si urmărilor pe care le-a produs, întruneste elementele
constitutive ale aceleiasi infracŃiuni;
b) atunci când o acŃiune sau o inacŃiune săvârsită de aceeasi persoană, datorită
împrejurărilor în care a avut loc si urmărilor pe care le-a produs, întruneste elementele
constitutive ale unor infracŃiuni diferite;
c) atunci când mai multe infracŃiuni au fost săvârsite de aceeasi persoană înainte de a fi fost
condamnată definitiv pentru vreuna din ele;
d) atunci când două sau mai multe infracŃiuni au fost săvârsite de un grup de persoane, o
parte din acestea fiind deja condamnate pentru cel puŃin o infracŃiune comisivă.
133. Există concurs ideal de infracŃiuni:
a) atunci când mai multe infracŃiuni au fost săvârsite de aceeasi persoană, înainte de a fi
condamnată definitiv pentru vreuna din ele;
b) atunci când o acŃiune sau inacŃiune săvârsită de aceeasi persoană, datorită împrejurărilor în
care a avut loc si urmărilor pe care le-a produs întruneste elementele constitutive a mai
multor infracŃiuni;
c) atunci când o acŃiune sau inacŃiune săvârsită de aceeasi persoană, datorită împrejurărilor în
care a avut loc si urmărilor pe care le-a produs, întruneste elementele constitutive ale
aceleiasi infracŃiuni;
d) atunci când mai multe infracŃiuni au fost săvârsite de mai multe persoane, fiecare din
acestea luând hotărâri proprii cu privire la acŃiunile sau inacŃiunile întreprinse.
134. Cum se va aplica pedeapsa principală în caz de concurs de infracŃiuni atunci când
instanŃa a stabilit numai pedepse cu închisoare:
a) se aplică pedeapsa mai grea, la care se adaugă un spor de până la 5 ani închisoare;
b) se aplică pedeapsa cea mai grea care poate fi sporită până la maximul ei special, iar când acest
maxim nu este îndestulător se poate adăuga un spor de până la 5 ani închisoare;
c) se aplică pedeapsa cea mai grea care poate fi sporită până la maximul ei special, iar când acest
maxim nu este îndestulător se poate adăuga un spor de până la 7 ani închisoare;
d) se aplică pedeapsa rezultată din cumularea pedepselor pentru fiecare infracŃiune în parte.
135. Cum se aplică pedeapsa principală în caz de concurs de infracŃiuni, atunci când instanŃa a
stabilit o pedeapsă cu închisoarea si o pedeapsă cu amenda:
a) se aplică pedeapsa închisorii, la care se poate adăuga amenda în totul sau în parte;
b) se aplică pedeapsa închisorii care poate fi sporită până la maximul ei special, iar când acest
maxim nu este îndestulător se poate adăuga amenda în totul sau în parte;
c) se aplică pedeapsa închisorii la care se poate adăuga amenda sporită până la maximul general
prevăzut de lege;
d)se aplică doar pedeapsa cu închisoarea, amenda contopindu-se în aceasta.
136. Recidiva postcondamnatorie există atunci când infracŃiunea ce reprezintă al doilea
termen al acesteia este săvârsită:
a) numai înainte de începerea executării pedepsei;
b) numai în timpul executării pedepsei;
c) atât înainte de începerea executării pedepsei, în timpul executării acesteia cât si în stare de
evadare;
d) numai după executarea pedepsei.
137. Recidiva postcondamnatorie există:
a) atunci când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa
închisorii mai mare de sase luni, cel condamnat săvârseste din nou o infracŃiune cu
intenŃie, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul executării acesteia, sau în
stare de evadare, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracŃiune este
închisoarea mai mare de un an;
b) atunci când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa amenzii
sau închisorii mai mare de sase luni, cel condamnat săvârseste din nou o
infracŃiune cu intenŃie, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul executării
acesteia, sau în stare de evadare, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracŃiune
este închisoarea mai mare de un an;
c) atunci când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa
închisorii mai mare de un an, cel condamnat săvârseste din nou o infracŃiune cu intenŃie,
înainte de începerea executării pedepsei, în timpul executării acesteia, sau în stare de
evadare, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracŃiune este închisoarea mai
mare de sase luni;
d) atunci când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa
închisorii mai mare de sase luni, cel condamnat săvârseste din nou o infracŃiune, cu intenŃie depăsită, iar
pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracŃiune este închisoarea mai mare de 2 ani.
138. În situaŃia în care o persoană a fost condamnată la pedeapsa închisorii mai mare de sase
luni pentru săvârsirea unei infracŃiuni intenŃionate, dar cu suspendarea condiŃionată a executării, iar în
termenul de încercare săvârseste o infracŃiune intenŃionată pentru care legea prevede pedeapsa
închisorii mai mare de un an:
a) există recidivă postcondamnatorie;
b) nu există stare de recidivă;
c) există recidivă postexecutorie;
d) există recidivă antecondamnatorie.
139. In cazul în care după condamnarea definitivă la detenŃiunea pe viaŃă, înainte de
începereaexecutării pedepsei, în timpul executării ori în stare de evadare, cel condamnat săvârseste
din nouo infracŃiune cu intenŃie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de un
an sau detenŃiunea pe viaŃă:
a) există recidivă postcondamnatorie;
b) nu există recidivă, deoarece a fost condamnat la pedeapsa maximă;
c) legea nu prevede o asemenea situaŃie;
d) există recidivă postexecutorie
140. Pentru a exista primul termen al recidivei postcondamnatorii este necesar:
a) să existe o hotărâre de condamnare pentru săvârsirea unei infracŃiuni intenŃionate la
pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni sau detenŃiunea pe viaŃă;
b) să existe o hotărâre de condamnare definitivă pentru săvârsirea unei infracŃiuni
intenŃionate, la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni sau detenŃiunea pe viaŃă;
c) să existe o hotărâre de condamnare definitivă pentru săvârsirea unei infracŃiuni
intenŃionate la pedeapsa închisorii mai mare de un an sau detenŃiunea pe viaŃă;
d) să existe o hotărâre de condamnare pentru săvârsirea unei infracŃiuni intenŃionate sau din
culpă la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni sau detenŃiunea pe viaŃă.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum