CONTINUARE 7-DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE

In jos

CONTINUARE 7-DREPTUL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 6:13 pm

226. Salariatii au dreptul la pauza de masa în cazul în care durata zilnica a timpului
de munca este:
a. Mai mare de 9 ore;
b. Mai mare de 6 ore;
c. 8 ore;
d. Mai mare de 8 ore.
227. Tinerii în vârsta de pâna la 18 ani beneficiaza de o pauza de masa în cazul în
care durata zilnica a timpului de munca este:
a. Mai mare de 4 ore;
b. Mai mare de 4 ore si jumatate;
c. Mai mare de 5 ore;
d. Mai mare de 6 ore.
228. Tinerii în vârsta de pâna la 18 ani beneficiaza de o pauza de masa în cazul în
care durata zilnica a timpului de munca este:
a. Mai mare de 4 ore;
b. Mai mare de 4 ore si jumatate;
c. Mai mare de 8 ore;
d. Mai mare de 6 ore.
229. Salariatii au dreptul între doua zile de munca la un repaus care, de regula, nu
poate fi mai mic de:
a. 8 ore;
b. 10 ore;
c. 12 ore;
d. 16 ore.
230. Salariatii au dreptul între doua zile de munca la un repaus care, de regula, nu
poate fi mai mic de:
a. 8 ore;
b. 10 ore;
c. 12 ore;
d. 24 ore.
231. Potrivit codului muncii, durata minima a concediului de odihna anual este de:
a. 18 zile lucratoare;
b. 20 zile lucratoare;
c. 21 zile lucratoare;
d. 24 zile lucratoare;
232. Beneficiaza de concediu de odihna suplimentar salariatii care:
a. Formuleaza cerere;
b. Lucreaza pe timp de noapte;
c. Au probleme familiale deosebite;
d. Prezinta un grad de handicap.
233. Beneficiaza de concediu de odihna suplimentar salariatii care:
a. Formuleaza cerere;
b. Lucreaza pe timp de noapte;
c. Au probleme familiale deosebite;
d. Salariatii care lucreaza în conditii grele sau vatamatoare.
234. Beneficiaza de concediu de odihna suplimentar salariatii care:
a. Formuleaza cerere;
b. Lucreaza pe timp de noapte;
c. Tinerii în vârsta de pâna la 16 ani;
d. Tinerii în vârsta de pâna la 18 ani.
235. Programarea concediului de odihna se face :
a. Când salariatul exprima optiunea;
b. Când angajatorul considera ca se poate dispensa de prezenta salariatului
respectiv;
c. La sfârsitul anului calendaristic pentru anul urmator;
d. În prima parte a anului calendaristic.
236. Indemnizatie de concediu de odihna se plateste de catre angajator:
a. În ultima zi de activitate;
b. Cu o zi înainte de plecarea în concediu;
c. Cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu;
d. În ziua în care se platesc salariile.
237. Indemnizatie de concediu de odihna se plateste de catre angajator:
a. În ultima zi de activitate;
b. Cu doua zile înainte de plecarea în concediu;
c. Cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu;
d. În ziua în care se platesc salariile.
238. Indemnizatie de concediu de odihna se plateste de catre angajator:
a. În ultima zi de activitate;
b. Cu trei zile înainte de plecarea în concediu;
c. Cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu;
d. În ziua în care se platesc salariile.
239. Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie
înaintata angajatorului:
a. La începutul anului calendaristic;
b. Cu cel putin o luna înainte de efectuarea acestui concediu;
c. Cu minimum 45 de zile înainte de concediu;
d. Cu minimum 60 de zile înainte de concediu.
240. Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie
înaintata angajatorului:
a. La începutul anului calendaristic;
b. Cu cel putin o luna înainte de efectuarea acestui concediu;
c. Cu minimum 35 de zile înainte de concediu;
d. Cu minimum 60 de zile înainte de concediu.
241. Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie
înaintata angajatorului:
a. La începutul anului calendaristic;
b. Cu cel putin o luna înainte de efectuarea acestui concediu;
c. Cu minimum 45 de zile înainte de concediu;
d. Cu minimum 90 de zile înainte de concediu.
242. Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie
înaintata angajatorului:
a. La începutul anului calendaristic;
b. Cu cel putin o luna înainte de efectuarea acestui concediu;
c. Cu minimum 75 de zile înainte de concediu;
d. Cu minimum 60 de zile înainte de concediu.
243. Salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata se stabileste prin:
a. Ordin al ministrului finantelor;
b. Ordin al ministrului muncii;
c. Hotarâre a guvernului;
d. Lege adoptata de parlament.
244. Salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata se stabileste prin:
a. Ordin al ministrului finantelor;
b. Ordin al ministrului muncii;
c. Hotarâre a guvernului;
d. Ordonanta de urgenta.
245. Cererile în vederea solutionarii unui conflict de munca, în cazul sanctionarii
disciplinare, pot fi formulate în termen de:
a. 10 zile calendaristice de la data comunicarii deciziei;
b. 30 de zile lucratoare de la data emiterii deciziei;
c. 30 de zile calendaristice de la data comunicarii deciziei;
d. 60 de zile calendaristice, daca salariatul a fost plecat din localitate.
246. Cererile în vederea solutionarii unui conflict de munca, în cazul sanctionarii
disciplinare, pot fi formulate în termen de:
a. Pe toata durata existentei contractului de munca;
b. 30 de zile lucratoare de la data emiterii deciziei;
c. 30 de zile calendaristice de la data comunicarii deciziei;
d. 60 de zile calendaristice, daca salariatul a fost plecat din localitate.
247. Cererile în vederea solutionarii unui conflict de munca, în cazul sanctionarii
disciplinare, pot fi formulate în termen de:
a. 10 zile calendaristice de la data comunicarii deciziei;
b. 30 de zile lucratoare de la data emiterii deciziei;
c. 30 de zile calendaristice de la data comunicarii deciziei;
d. 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, dupa care dreptul se prescrie
248. Cererile în vederea solutionarii unui conflict de munca, în cazul neexecutarii
contractului colectiv de munca pot fi formulate:
a. În termen de 30 de zile calendaristice de la data neexecutarii ;
b. În termen de 6 luni de la data nasterii dreptului la actiune;
c. În termen de 3 ani de la data nasterii dreptului;
d. Pe toata durata contractului colectiv de munca.
249. Sarcina probei în conflictele de munca revine:
a. Reclamantului;
b. Angajatorului;
c. Pârâtului;
d. Salariatului.
250. Hotarârile pronuntate în fond sunt:
a. Irevocabile;
b. Definitive si executorii de drept;
c. Definitive, dar nu executorii;
d. Atacabile cu apel .
251. Comisiile de dialog social functioneaza:
a. La nivel de angajator;
b. La nivel de municipiu;
c. În cadrul ministerelor si prefecturilor;
d. La nivel de guvern.
252. Comisiile de dialog social functioneaza:
a. Cu caracter obligatoriu;
b. Cu caracter consultativ;
c. Cu calitatea de a dispune revocari din functie;
d. Potrivit clauzelor contractului colectiv de munca la nivel national;
253. Comisiile de dialog social încearca sa realizeze un acord între:
a. Salariati si angajator;
b. Între institutiile publice si guvern;
c. Între confederatiile sindicale si guvern;
d. Între administratie publica, sindicate si patronat.
254. Sindicatele sunt:
a. Persoane juridice subordonate ministerului muncii;
b. Persoane juridice independente;
c. Nu pot avea calitate de persoana juridica;
d. Organizatii cu scop patrimonial.
255. Reprezentantii alesi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi
concediati pentru necorespundere profesionala:
a. Pe durata exercitarii mandatului;
b. Pe durata exercitarii mandatului si înca un an de la încetarea acestuia;
c. Pe durata exercitarii mandatului si înca doi ani de la încetarea acestuia;
d. Necorespunderea profesionala este motiv de concediere pentru orice persoana.
256. Reprezentantii salariatilor sunt alesi în cadrul adunarii generale:
a. La angajatorii la care sunt încadrati mai mult de 20 de salariati, daca
niciunul nu este membru de sindicat;
b. La angajatorii la care sunt încadrati mai mult de 100 de salariati, daca
niciunul nu este membru de sindicat;
c. La angajatorii la care sunt încadrati între 100 - 300 de salariati, daca
niciunul nu este membru de sindicat;
d. Legea nu prevede efectivul de salariati necesar.
257. Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor:
a. Salariatii care au împlinit vârsta de 18 ani;
b. Salariatii care au împlinit vârsta de 18 ani si care au lucrat la angajator cel
putin 1 an;
c. Salariatii care au împlinit vârsta de 21 de ani si care au lucrat la angajator
cel putin 1 an fara întrerupere;
d. Legea nu impune criteriul vârstei.
258. Durata mandatului reprezentantilor salariatilor nu poate fi mai mare:
a. de 4 ani;
b. de 3 ani;
c. de 2 ani;
d. de 1 an.
259. Timpul alocat reprezentantilor salariatilor în vederea îndeplinirii mandatului este
de :
a. O zi pe saptamâna;
b. 20 de ore pe luna;
c. Legea nu limiteaza ;
d. 4 zile pe luna.
260. Patronul administreaza si utilizeaza capital în scopul:
a. Dezvoltarii economiei nationale;
b. Acordarii salariilor;
c. Obtinerii de profit;
d. Îmbinarii economicului cu platformele politice.
261. Patronatele se înfiinteaza ca persoane juridice:
a. Cu scop patrimonial;
b. Cu scop economic si politic;
c. În interes national si comunitar;
d. Fara scop patrimonial.
262. Negocierea colectiva este obligatorie daca:
a. Angajatorul are încadrati mai putin de 10 salariati;
b. Angajatorul are încadrati mai putin de 21 salariati;
c. Angajatorul are încadrati mai mult de 100 salariati;
d. Angajatorul are încadrati mai mult de 21 salariati;
263. Prevederile contractului colectiv de munca produc efecte:
a. Pentru salariatii aflati în structura unitatii la data negocierii;
b. Pentru toti salariatii, indiferent de data angajarii;
c. Pentru toti salariatii înscrisi într-o organizatie sindicala;
d. Pentru toti salariatii care si-au exprimat acordul prin semnatura.
264. Contractul colectiv de munca la nivel de ramura de activitate produce efecte:
a. Pentru toti salariatii încadrati la toti angajatorii din ramura respectiva;
b. Pentru toti salariatii reprezentati la negociere;
c. Pentru toti salariatii încadrati la angajatorii participanti la negociere;
d. Pentru toti salariatii din ramura înscrisi în sindicat.
265. Contractul colectiv de munca se încheie pe o perioada :
a. Nedeterminata;
b. Determinata, care nu poate fi mai mica de 6 luni;
c. Determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni;
d. Legea nu limiteaza durata.
266. Clauzele contractului colectiv de munca:
a. Nu pot fi modificate pe parcursul duratei stabilite;
b. Pot fi modificate daca angajatorul considera absolut necesar;
c. Pot fi modificate daca salariatii impun acest lucru;
d. Pot fi modificate ori de câte ori partile convin.
267. Aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendata:
a. Când angajatorul considera necesar;
b. În caz de forta majora;
c. În stare de necesitate;
d. Când salariatii invoca motive justificate.
268. Daca la nivel de angajator nu exista contract colectiv de munca:
a. Partile vor negocia doar contractele individuale de munca;
b. Se aplica contractul colectiv de munca încheiat la nivel superior;
c. Partile vor semna acte aditionale;
d. Este inadmisibila ipoteza data.
269. Conflictele de munca reprezinta un dezacord intervenit între:
a. Salariati si seful direct;
b. Federatiile sindicale si confederatiile patronale;
c. Partenerii sociali;
d. Salariatii nemultumiti de drepturile primite si guvern.
270. Conflictele de munca se clasifica în:
a. Conflicte profesionale, sociale si economice;
b. Conflicte de interese si conflicte de drepturi;
c. Conflicte privind drepturile banesti si conflicte privind conditiile de
munca;
d. Conflicte economice, culturale si sportive.
271. Regulamentul intern se întocmeste de catre:
a. Sindicate cu consultarea angajatorului;
b. Angajator cu consultarea salariatilor;
c. Reprezentantii salariatilor cu consultarea angajatorului;
d. Angajator cu consultarea sindicatului.
272. Regulamentul intern se afiseaza:
a. La sediul angajatorului;
b. La fiecare loc de munca;
c. În ateliere, sectii si birouri;
d. Afisarea nu este obligatorie.
273. Angajatorul poate aplica sanctiuni disciplinare daca salariatii.
a. Produc rebuturi;
b. Nu au o prezenta constanta pe locul de munca;
c. Savârsesc fapte împotriva vointei angajatorului;
d. Savârsesc abateri disciplinare.
274. Angajatorul poate aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:
a. Mustrarea;
b. Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de pâna
la 10 zile lucratoare;
c. Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de pâna
la 20 zile lucratoare;
d. Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de pâna
la 30 zile lucratoare.
275. Angajatorul poate aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:
a. Mustrarea;
b. Retrogradarea din functie pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c. Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de pâna
la 20 zile lucratoare;
d. Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de pâna
la 30 zile lucratoare.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum