DREPTUL MUNCII SI SECUTITATII SOCIALE SEM 1

In jos

DREPTUL MUNCII SI SECUTITATII SOCIALE SEM 1

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 5:42 pm

1. Munca fortata este permisa:
a. Când angajatorul considera necesar;
b. Când salariatul nu reclama acest aspect
c. Munca fortata nu este permisa, ci interzisa;
d. Când legile stabilesc în mod expres.
2. Nu constituie munca fortata:
a. Munca impusa de angajator;
b. Munca desfasurata în temeiul contractului individual de munca;
c. Munca desfasurata pentru primirea salariului, daca angajatorul doreste în
orice conditii a se munci;
d. Munca pe timp de noapte, prestata de persoanele cu vârsta mai mare de 16
ani.
3. Dreptul la negocieri colective este recunoscut:
a. Salariatilor cu vârsta mai mare de 18 ani;
b. Salariatilor înscrisi în sindicat;
c. Salariatilor care lucreaza în conditii grele si periculoase;
d. Tuturor salariatilor.
4. Pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa orice discriminare bazata:
a. Pe criteriul vârstei;
b. Pe criteriul sexului;
c. Pe criteriul rudeniei;
d. Pe criteriul studiilor absolvite.
5. Poate avea calitate de salariat:
a. Doar persoana care a trecut de vârsta de 14 ani;
b. Doar o persoana juridica care a dobândit personalitate juridica;
c. Doar o persoana fizica;
d. Doar o persoana cu studii preuniversitare.
6. Clauzele contractului individual de munca pot contine drepturi sub nivelul minim
stabilit prin:
a. Contractul colectiv de munca;
b. Regulamentul intern;
c. Întelegerea cu angajatorul;
d. Cererea de angajare.
7. Persoana fizica dobândeste capacitate de munca la împlinirea vârstei:
a. 15 ani;
b. 16 ani;
c. 14-18 ani;
d. 18 ani.
8. Persoana fizica poate fi angajata cu contract de munca înca de la vârsta de 15 ani:
e. Cu acordul parintilor;
f. Cu acordul angajatorului;
g. Legea nu permite;
h. Cu acordul sau si al angajatorului.
9. În cadrarea în munca a persoanelor cu vârsta sub 15 ani:
a. Este interzisa;
b. Este permisa cu acordul angajatorului;
c. Este permisa cu acordul parintilor;
d. Este permisa daca conditiile de munca sunt favorabile.
10. Încadrarea în munca a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca :
a. Este permisa întrucât legea nu interzice;
b. Este permisa în locurile de munca în care nu se opereaza cu date secrete;
c. Este interzisa;
d. Este permisa daca angajatorul si inspectia muncii aproba.
11. Încadrarea în munca în locuri vatamatoare sau periculoase se poate face :
a. Cu acordul salariatului;
b. Numai dupa vârsta de 16 ani;
c. Dupa împlinirea vârstei de 18 ani;
d. Legea nu stabileste interdictii.
12. Persoana juridica poate încheia contracte individuale de munca în calitate de
angajator:
a. Din momentul în care are aprobarea inspectiei muncii;
b. Din momentul demararii unei activitati legale;
c. Din momentul dobândirii parsonalitatii juridice;
d. Din momentul formularii cererilor de catre salariati.
13. Persoana fizica poate încheia contracte individuale de munca în calitate de
angajator din momentul:
a. Dobândirii capacitatii de folosinta;
b. Dobândirii capacitatii depline de exercitiu;
c. Aprobarii de catre inspectia muncii;
d. Acordului din partea viitorului salariat.
14. Vechimea în munca este conferita salariatului datorita:
a. Muncii prestate în temeiul contractului individuale de munca;
b. Activitatii prestate în temeiul contractului colectiv de munca;
c. Activitatii avizate favorabil de casa de pensii;
d. Activitatii avizate favorabil de agentia pentru ocuparea fortei de munca.
15. Angajatorul are obligatia sa informeze persoana selectata cu privire la clauzele
contractului de munca:
a. Dupa ce persoana trece perioada de proba;
b. Dupa ce persoana accepta cuantumul salariului;
c. Înainte de a se încheia contractul individual de munca;
d. Dupa ce inspectia muncii avizeaza angajarea.
16. Modificarea unei clauze pe timpul executarii contractului individual de munca
impune:
a. Acordul inspectiei muncii;
b. Acordul casei judetene de pensii;
c. Încheierea unui act aditional la contract;
d. Informarea prealabila într-un termen de 30 de zile.
17. Cu prilejul încheierii contractului individual de munca:
a. Doar angajatorul poate fi asistat de o terta persoana;
b. Doar salariatul poate fi asistat de un tert;
c. Oricare dintre parti poate fi asistata de terti;
d. Legea nu permite posibilitatea de asistare de catre terti.
18. Contractul de confidentialitate poate interveni :
a. Când salaritul paraseste unitatea;
b. Prealabil încheierii contractului individual de munca;
c. Dupa ce salariatul trece perioada de proba;
d. Când inspectia muncii impune acest contract.
19. Când persoana selectata pentru angajare urmeaza sa lucreze în strainatate,
angajatorul are obligatia:
a. Sa-i asigure transportul;
b. Sa-i expedieze salariul lunar;
c. Sa-i asigure cazarea;
d. Sa-l informeze cu privire la conditiile de clima din tara respectiva.
20. Când persoana selectata pentru angajare urmeaza sa lucreze în strainatate,
angajatorul are obligatia:
a. Sa-l treaca prin perioada de proba
b. Sa-i expedieze salariul lunar;
c. Sa ceara aprobarea ministerului muncii;
d. Sa-l informeze cu privire la conditiile de clima din tara respectiva.
21. Când persoana selectata pentru angajare urmeaza sa lucreze în strainatate,
angajatorul are obligatia:
a. Sa-i asigure transportul;
b. Sa-i expedieze sporurile cuvenite pentru munca în afara tarii;
c. Sa-i asigure cazarea;
d. Sa-l informeze cu privire la conditiile de clima din tara respectiva.
22. Sunt considerate clauze specifice în contractuzl individual de munca:
a. Clauza cu privire la stabilitatea pe locul de munca;
b. Clauza de neconcurenta;
c. Clauza de nedepunere a demisiei;
d. Clauza privind stabilitatea drepturilor salariale.
23. Sunt considerate clauze specifice în contractuzl individual de munca:
a. Clauza cu privire la stabilitatea pe locul de munca;
b. Clauza cu privire la formarea profesionala;
c. Clauza de nedepunere a demisiei;
d. Clauza privind stabilitatea drepturilor salariale.
24. Sunt considerate clauze specifice în contractuzl individual de munca:
a. Clauza cu privire la stabilitatea pe locul de munca;
b. Clauza de mobilitatate;
c. Clauza de nedepunere a demisiei;
d. Clauza privind stabilitatea drepturilor salariale.
25. Clauza de neconcurenta se negociaza pentru ca salariatul sa fie obligat:
a. Ca dupa încetarea contractului sa nu presteze la un tert o activitate care se
afla în concurenta;
b. Ca pe timpul derularii contractului sa nu presteze la un tert o activitate
care se afla în concurenta;
c. Ca pe timpul primirii pensiei sa nu presteze la un tert o activitate care se
afla în concurenta;
d. Ca în caz de incapacitate de munca sa nu presteze la un tert o activitate
care se afla în concurenta;
26. Clauza de neconcurenta produce efecte numai daca în cuprinsul contractului
individual de munca se prevede:
a. Perioada de dupa pensionare în care se interzice activitatea concurenta;
b. Cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare;
c. Cuantumul stimulentelor materiale;
d. Perioada în care pe timpul executarii contractului se interzice concurenta.
27. Clauza de neconcurenta produce efecte numai daca în cuprinsul contractului
individual de munca se prevede:
a. Perioada de dupa pensionare în care se interzice activitatea concurenta;
b. Tertii în favoarea carora se interzice prestarea activitatii;
c. Cuantumul stimulentelor materiale;
d. Perioada în care pe timpul executarii contractului se interzice concurenta.
28. Clauza de neconcurenta produce efecte numai daca în cuprinsul contractului
individual de munca se prevede:
a. Perioada de dupa pensionare în care se interzice activitatea concurenta;
b. Aria geografica unde salariatul poate fi în competitie cu angajatorul;
c. Cuantumul stimulentelor materiale;
d. Perioada în care pe timpul executarii contractului se interzice concurenta.
29. Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului :
a. Este de natura salariala;
b. Se negociaza si este de cel puti 25% din salariul lunar;
c. Nu se negociaza ci se stabileste prin regulamentul intern;
d. Se negociaza si este de cel putin 50% din media salariilor brute din
ultimele 6 luni.
30. Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului :
a. Este de natura salariala;
b. Se negociaza si este de cel puti 25% din salariul lunar;
c. Nu se negociaza ci se stabileste prin regulamentul intern;
d. Se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale lunare
brute cuvenite pe durata contractului daca salariatul a lucrat mai putin de 6
luni.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum