CONTINUARE 4-DREPT COMERCIAL.CONTRACTE

In jos

CONTINUARE 4-DREPT COMERCIAL.CONTRACTE

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 5:39 pm

111) Prin ce se deosebește contractul de mandat comercial față de contractul de mandat civil:
A.comercialitate;
B.obiectul său;
C.caracterul său;
D.prin faptul că dă o mai mică libertate mandatului decât cel civil.
1 A+B+C+D
2 C+D
3 B+C
112) În cazul contractului de mandat comercial obligațiile mandatarului sunt:
A.să execute mandatul;
B.să îndeplinească obligațiile cu bună credință și cu diligența unui bun gospodar;
C.să nu aducă la cunoștința terțului cu care contractează împuternicirea primită;
D.să nu înștiințeze pe mandant de executarea mandatului;
E.să plătească dobânzi pentru banii cuveniți mandantului nepredați acestuia.
1 A+B+E
2 A+C
3 B+C+D+E
113) Care sunt modurile în care poate înceta mandatul:
A.prin moartea, interdicția, insovabilitatea și falimentul mandantului sau mandatarului;
B.prin dizolvare;
C.prin renunțare la mandat a mandatarului;
D.prin revocarea mandatarului.
1 C+B+D+E
2 A+C+D
3 A+D
114) Care sunt caracterele juridice ale contractului de comision:
1 bilateral (sinalagmatic), consensual, oneros;
2 aleatoriu, gratuit, comutativ;
3 bilateral, oneros, comutativ și translativ.
115) În cazul contractului de comision care sunt obligațiile comitentului:
A.să nu plătească remunerația cuvenită comisionarului;
B.să restituie cheltuielile făcute de comisionar pentru îndeplinirea însărcinării;
C.să plătească remunerația cuvenită comisionarului.
1 A+B
2 A+C
3 B+C
116) Care sunt obligațiile comisionarului:
A.să execute mandatul neîncredințat de comitent;
B.să dea socoteală comitentului de îndeplinirea mandatului;
C.să execute mandatul încredințat de comitent;
D.să îndeplinească obligațiile cu bună credință și diligența unui profesionist.
1 B+C+D
2 A+C+D
3 A+B
117) Care sunt modurile în care se poate revoca contractul de comision:
A.revocare de către comitent;
B.prin renunțare de către comisionar;
C.interdicția, falimentul comisionarului sau comitentului;
D.prin dizolvare.
1 A+B+C+D
2 A+D
3 C+D
118) Care sunt caracterele juridice ale contractului de consignație:
1 bilateral, oneros, consensual;
2 aleatoriu, gratuit, consensual;
3 bilateral, oneros, translativ de proprietate.
119) Care este forma cerută pentru contractul de consignație:
1 forma scrisă cerută numai ad validitatem;
2 forma scrisă cerută numai ad probationem;
3 forma scrisă cerută numai ad validitatem și ad probationem.
120) Care sunt obligațiile consignantului:
A.să predea consignatarului bunurile pentru vânzare,
B.să plătească consignatarului remunerația cuvenită;
C.să ia măsurile necesare pentru păstrarea și conservarea bunurilor.
1 A+C
2 B+C
3 A+B
121) Contractul de cont curent produce următoarele efecte:
A.strămutarea proprietății și novațiunea obligației;
B.compensația reciprocă;
C.nulitatea actelor.
1 A+B
2 B+C
3 A+C
122) Leasingul poate fi :
A.leasing financiar;
B.leasing operațional;
C.leasing funcțional.
1 A+C
2 A+B
3 B+C
123) Leasingul financiar îndeplinește următoarele condiții:
A.riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate ramân asupra locatorului din momentul
încheierii contractului;
B.riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul
încheierii contractului;
C.părțile au prevăzut că, la expirarea conractului, proprietatea bunului trece de drept la utilizator;
D.utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar prețul de cumpărare ca reprezenta cel
mult 50% din valoarea de intrare (piață) pe care acesta o are la data la care opțiunea poate fi
exprimată;
E.utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar prețul de cumpărare ca reprezenta cel
puțin 50% din valoarea de intrare (piață) pe care acesta o are la data la care opțiunea poate fi
exprimată.
1 B+E
2 A+C+D
3 B+C+D
124) Elementele contractului de leasing sunt:
A.părțile;
B.descrierea bunului ce face obiectul contractului;
C.valoarea totală a contractului;
D.valoarea ratelor și termenul de plată;
E.perioada de utilizare în leasing;
F.clauza privind obligația asigurării bunului;
G.valoarea inițială a bunului;
H.clauza privind dreptul de opțiune al utilizatorului cu privire la cumpărarea bunului și condițiile
în care acesta poate fi exercitat
1 C+D+G
2 A+B+C+D+E+F+G+H
3 A+B+C+D+E
125) Obligațiile locatorului sunt:
A.să nu respecte dreptul utilizatorului privind alegerea furnizorului;
B.să încheie contractulde vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator și în condițiile
arătate de acesta;
C.să transmită utilizatrului, prin contractul de leasing, toate drepturile decurgând din contractul de
vânzare-cumpărare;
D.să respecte dreptul utilizatorului privind alegerea furnizorului;
E.să transmită utilizatrului, prin contractul de leasing, toate drepturile decurgând din contractul de
vânzare-cumpărare, mai puțin dreptul de dispoziție;
F.să respecte dreptul de opțiune al utilizatorului privind prelungirea contractului, achiziționarea
sau restituirea bunului;
G.să îi garanteze utilizatorului liniștita folosință a bunului;
H.să îi asigure bunul oferit în leasing.
1 B+D+E+F+G+H
2 A+C+D+E
3 B+D+G
126) Obligațiile utilizatrului,în cazul contractului de leasing, sunt:
A.să efectueze recepția și să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing;
B.să expoateze bunul coform instrucțiunilor și să instruiască personalul desemnat să-l expoateze;
C.să greveze bunul cu sarcini, fără acordul locatorului;
D.să plătească ratele de leasing, în cuantumul și la termenele stabilite;
E.să suporte cheltuielile de întreținere și alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing;
F.să nu greveze bunul cu sarcini, fără acordul utilizatorului;
G.să își asume, în lipsa unei stipulații contrare, totalitatea obligațiilor care decurg din folosirea
bunului direct sau prin prepuși, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului, din
cauze fortuite și continuitatea plății ratelor până la achitarea integrală a contractului de leasing;
H.să permită finanțatorului verificarea periodică a stării modului de exploatare a bunului;
I.să îl informeze pe finanțator, în timp util, de orice tulburare a dreptului de proprietate din partea
unui terț;
J.să nu aducă modificări bunului;
K.să restituie bunul conform contractului.
1 A+B+D+E+F+G+H+I+J+K
2 C+D+E+G+H
3 A+B+C+D+E
127) Contractul de vânzare – cumpărare comercială are următoarele caractere (trăsături):
1 este aleatoriu, gratuit, bilateral și constitutiv;
2 este sinalagmatic, comutativ, oneros și constitutiv de drepturi;
3 este bilateral, oneros, comutativ și translativ de proprietate.
128) Care dintre următoarele obligații aparține vânzătorului:
1 să suporte cheltuielile de predare;
2 să suporte cheltuielile de ridicare;
3 să nu primească prețul până nu a predat bunul.
129) Cumpărătorul este obligat:
1 să suporte cheltuielile de predare;
2 să suporte cheltuielile de ridicare;
3 să dea garanții contra evicțiunii.
130) Vânzătorul trebuie să garanteze pe cumpărător:
1 pentru plata obligațiilor către stat;
2 pentru riscurile pe timpul transportului;
3 pentru evicțiune și contra viciilor lucrului.
131) În contractul de mandat:
1 mandantul nu poate da mandat mandatarului să facă operațiuni pe care nu le poate face el
însuși;
2 mandatarul poate face orice operațiune chiar și din cele care nu le poate face mandantul;
3 mandatarul nu poate face decât operațiunile pe care nu le poate face mandantul.
132) Mandatarul este obligat:
1 să plătească dobânzi pentru banii cuveniți mandantului nepredați acestuia;
2 să răspundă pentru obligațiile mandantului;
3 să verifice disponibilul din contul mandatarului pentru a se convinge dacă acesta este
serios
133) Contractul de comision:
1 este contractul prin care se stabilește adaosul comercial;
2 este un contract privind suma cuvenită celui care favorizează prin funcția sa încheierea
unui contract;
3 este un contract care are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de un comisionar pe
seama clientului.
134) Marcați răspunsul fals:
1 comisionarul trebuie să dea socoteală comitentului de îndeplinirea mandatului;
2 comisionarul trebuie să îndeplinească obligațiile cu bună credință și obligația unui bun
profesionist;
3 comisionarul nu trebuie să dea socoteală comitentului de îndeplinirea mandatului.
135) Contractul de report:
1 contractul de report este contractul prin care, în materie de asigurări, obligă pe asigurator
să reporteze în anul următor sumele neconsumate cu plata despăgubirilor;
2 este contractul constând în cumpărarea de titluri de credit circulând în comerț, pe bani gaa
și revinderea simultană la termen și pe un preț determinat către aceeași persoană a unor
titluri de aceeași specie;
3 este contractul de reportare a sumelor necâștigate la jocurile de noroc.
136) Contractul de cont curent:
1 este un contract de creditare;
2 nu este un contract de creditare;
3 poate sa-l facă numai o bancă.
137) Contractul de leasing:
1 dă dreptul finanțatorului să aleagă furnizorul;
2 nu dă dreptul utilizatorului să aleagă furnizorul;
3 dă dreptul utilizatorului să aleagă furnizorul.
138) Contractul de leasing:
1 dă dreptul finanțatorului să verifice periodic modul de exploatare a bunului;
2 nu dă dreptul finanțatorului să verifice periodic modul de exploatare a bunului;
3 dă dreptul finanțatorului să verifice modul de exploatare a bunului dar numai cu acordul
furnizorului.
139) Francize este:
1 procentul din suma asigurată cu care se reduce suma acordată în caz de daună;
2 dreptul de a exploata un produs, o afacere sau un serviciu;
3 dreptul de a utiliza un anume procedeu.
140) Contractele care se incheie valabil doar in momentul remiterii lucrului sunt:
1 contracte solemne;
2 contracte consensuale;
3 contracte reale.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum