CONTINUARE 6-DREPT ADMINISTRATIV

In jos

CONTINUARE 6-DREPT ADMINISTRATIV

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 5:29 pm

CONTINUARE
181) Transferul functionarului public se poate face:
A. în interesul serviciului, în mod unilateral de catre autoritatea sau institutia publica din care face
parte functionarul si numai în interesul autoritatii sau institutiei publice la care se face transferul;
B. în urma aprobarii cererii de transfer de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice de la
care se transfera functionarul public;
C. în interesul serviciului, numai cu acordul scris al functionarului public.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
182) Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public are loc în una din urmatoarele situatii:
A. când functionarul public a fost transferat în interesul serviciului;
B. desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea, în conditiile legii;
C. este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarâre judecatoreasca irevocabila.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
183) Raportul de serviciu al functionarului public poate înceta:
A. de drept;
B. prin acordul partilor, consemnat în scris;
C. prin eliberare din functia publica.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
37
184) Raportul de serviciu al functionarului public înceteaza de drept:
A. la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public;
B. ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire în functia de demnitate
publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarâre judecatoreasca definitiva;
C. la data expirarii termenului pe care a fost exercitata, cu caracter temporar, functia publica.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
185) Încetarea raportului de serviciu are loc prin eliberarea din functia publica, pentru motive neimputabile
functionarului public, în urmatoarele cazuri:
A. starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor
competente de expertiza medicala, nu îi mai permite acestuia sa îsi îndeplineasca atributiile corespunzatoare
functiei publice detinute;
B. ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în functia publica ocupata de catre functionarul public
a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data ramânerii
definitive a hotarârii judecatoresti de reintegrare;
C. pentru incompetenta profesionala în cazul obtinerii calificativului "satisfacator" la evaluarea
performantelor profesionale individuale pe o perioada de 2 ani consecutivi.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
186) Raportul de serviciu va înceta prin destituirea functionarului public în urmatoarele cazuri:
A. starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor
competente de expertiza medicala, nu îi mai permite acestuia sa îsi îndeplineasca atributiile corespunzatoare
functiei publice detinute;
B. ca sanctiune disciplinara, aplicata pentru savârsirea repetata a unor abateri disciplinare;
C. daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru
încetarea acestuia într-un termen de 5 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
187) Constituie abateri disciplinare savârsite de functionarii publici:
A. întârzierea sistematica în efectuarea lucrarilor;
B. stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii în vederea
solutionarii cererilor acestora;
C. neglijenta în rezolvarea lucrarii.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
188) Sunt conditii ale raspunderii disciplinare a functionarilor publici:
A. existenta unei abateri disciplinare;
B. urmarea savârsirii faptei ilicite trebuie sa constea într-o atingere adusa prestigiului autoritatii sau
institutiei publice;
C. functionarul public trebuie sa fi actionat cu vinovatie, sub forma intentiei sau a culpei, iar în
favoarea acestuia nu opereaza un caz de exonerare de raspundere.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
38
189) Raspunderea disciplinara a functionarilor publici este guvernata de urmatoarele principii de drept:
A. principiul proportionalitatii abaterii disciplinare si urmarilor acesteia;
B. principiul unicitatii raspunderii disciplinare;
C. principiul celeritatii si operativitatii tragerii la raspundere disciplinara.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
190) Agentia Nationala a Functionarilor Publici este:
A. o autoritate administrativa autonoma care asigura managementul functiei publice si al
functionarilor publici;
B. un organ de specialitate al administratiei ministeriale aflat în subordinea Ministerului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei;
C. un organ de specialitate al administratiei publice centrale care asigura managementul functiei
publice si al functionarilor publici.
a. A
b. B+C
c. C
191) În sens material, administratia publica reprezinta:
A. un sistem de organe, de institutii cu diverse structuri acre realizeaza activitati de administratie
publica;
B. organizarea executarii legii;
C. executarea în concret a legii prin actiuni cu caracter de dispozitie sau prestatie.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
192) Sunt izvoare ale dreptului administrativ:
A. hotarârile de Guvern, legile organice, hotarârile prefectului;
B. ordonantele Guvernului, decretele Presedintelui, instructiunile ministrilor;
C. tratatele internationale, legile constitutionale, dispozitiile consiliilor judetene.
a. A+B
b. B
c. B+C
d. A+B+C
193) Din punct de vedere al competentei teritoriale pot exista:
A. organe ale administratiei publice de specialitate;
B. administratia ministeriala deconcentrata în teritoriu;
C. administratia publica locala.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
39
194) Centralizarea administratiei publice presupune:
A. concentrarea unor sarcini de pe teritoriul tarii într-o administratie ierarhizata, unificata;
B. autoritatile locale sunt autonome si adopta toate masurile necesare pentru îndeplinirea obligatiilor
asumate la nivel central;
C. ansamblul deciziilor administrative revine organelor centrale ale administratiei de stat.
a. A+C
b. B
c. C
d. A+B+C
195) Presedintele României, conform prevederilor constitutionale:
A. este sef al puterii executive, alaturi de Guvern;
B. are rolul de mediator între stat si societate;
C. este garantul respectarii Constitutiei.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
196) Decretele Presedintelui României:
A. sunt acte juridice cu caracter general;
B. nu pot fi supuse controlului de legalitate prin actiune la instanta de contencios administrativ;
C. sunt inexistente fara publicarea în Monitorul Oficial al României.
a. A+B
b. B+C
c. C
d. A+B+C
197) Mandatul Guvernului poate înceta prin:
A. demisia primului-ministru;
B. motiune de cenzura adoptata de Parlament, în sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului;
C. nedepunerea juramântului în fata Camerei Deputatilor si a Senatului, în sedinta reunita, a noului
Guvern.
a. A
b. A+B
c. B+C
d. A+B+C
198) În cazul Guvernului României se poate discuta de urmatoarele tipuri de raspundere:
A. administrativ-patrimoniala
B. penala a membrilor sai
C. politica în fata Presedintelui
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
199) Ministerele, ca organe centrale de specialitate:
A. se pot organiza ca autoritati centrale autonome pe domenii diverse de activitate;
B. pot avea servicii descentralizate în orice municipiu resedinta de judet de pe teritoriul României;
C. pot avea în subordine servicii publice deconcentrate.
a. A+B
b. B+C
c. C
d. A+B+C
40
200) Consiliul local, ca autoritate publica:
A. hotaraste, cu respectarea legii, în toate problemele de interes local
B. hotaraste, cu respectarea legii, în toate problemele de interes local cu exceptia celor date în
competenta primarului;
C. adopta hotarâri, cu votul majoritatii membrilor prezenti
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
201) Revocarea membrilor Guvernului apare în situatia:
A. demiterii;
B. remanierii guvernamentale;
C. pierderii drepturilor electorale.
a. A+B
b. B
c. A+C
d. A+B+C
202) Indicati care dintre actele juridice cu caracter normativ, fac parte din categoria izvoarele scrise ale dreptului
administrativ:
A. legile;
B. cutuma;
C.Constitutia.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
203) Sunt raporturi de drept administrativ care se formeaza în cadrul administratiei publice:
A. raporturi de utilizare a serviciilor publice;
B. raporturi de subordonare ierarhica;
C. raporturi de colaborare si participare.
a. B+C
b. A+B+C
c. A+C
d. A+B
204) Dreptul administrativ are strânse legaturi cu urmatoarele ramuri de drept:
A. dreptul constitutional;
B. dreptul financiar;
C. dreptul privat international.
a. A+B
b. A+B+C
c. B+C
d. A+C
41
205) Prin deconcentrare administrativa se întelege:
A. autonomie locala;
B. transferul unor atributii care revin organelor centrale, unor organe din subordine ce
functioneaza în teritoriu;
C. existenta unor agenti administrativi fara competenta proprie de decizie.
a. A+C
b. B+C
c. B
d. A+B+C
206) Prefectul conduce una din urmatoarele unitati administrativ - teritoriale:
A. orasul;
B. judetul;
C. Municipiul Bucuresti.
a. A+B+C
b. A+B
c. C
d. B+C
207) Prin statutul sau, prefectul se gaseste într-o situatie de:
A. cooperare cu Guvernul;
B. colaborare cu Guvernul;
C. subordonare ierarhica în raport cu Guvernul.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+B
d. C
208) În calitatea sa de supraveghetor al respectarii legii de catre autoritatile locale, prefectul poate ataca în fata
instantei de contencios administrativ:
A. hotarârile consiliilor locale;
B. dispozitiile primarilor;
C. actele administrative de gestiune curente;
D. actele administrative ale autoritatilor administratiei publice locale.
a. A+D
b. B+C
c. A+B+D
d. D
209) În exercitarea atributiilor sale Prefectul emite:
A. ordine;
B. dispozitii;
C. instructiuni;
D. alte acte juridice.
a. A+B
b. B+C
c. A+D
d. A+B+C+D
42
210) Consiliile locale sunt:
A. autoritati ale administratiei publice locale;
B. organe ale administratiei de stat;
C. autoritati ale administratiei centrale specializate de stat.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum