CONTINUARE 4-DREPT ADMINISTRATIV

In jos

CONTINUARE 4-DREPT ADMINISTRATIV

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 5:26 pm

CONTINUARE
121) Consiliile locale si consiliile judetene se aleg:
A. prin vot universal, egal, indirect, secret si liber exprimat;
B. pe baza scrutinului pe lista;
C. potrivit principiului reprezentarii proportionale.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
25
122) Mandatul de consilier īn consiliul local sau judetean poate īnceta īnainte de termen:
A. prin revocare;
B. prin pierderea drepturilor electorale;
C. pentru lipsa nemotivata la mai mult de 5 sedinte ordinare consecutive ale consiliului.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
123) Sunt atributii ale consiliului local:
A. stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, cu avizul prefectului;
B. adoptarea hotarārilor privind concesionarea serviciilor publice de interes local;
C. īnfiintarea de institutii publice si societati comerciale de interes local.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
124) Sunt atributii ale consiliului local:
A. adoptarea hotarārilor privind īnfiintarea si reorganizarea regiilor autonome de interes local;
B. exercitarea, īn numele unitatii administrativ-teritoriale, a tuturor drepturilor actionarului la
societatile comerciale pe care le-a īnfiintat;
C. numirea si eliberarea din functie, īn conditiile legii, a membrilor consiliilor de administratie ale
regiilor autonome care īsi desfasoara activitatea īn unitatea administrativ-teritoriala.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
125) Sunt atributii ale consiliului local:
A. analizarea activitatii gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de
protectie civila;
B. aprobarea, īn limitele competentelor sale, a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile
de investitii de interes national realizate īn raza unitatii administrativ-teritoriale;
C. adoptarea de hotarāri privind acordarea, īn localitatile cu medici sau cu personal sanitar īn numar
insuficient, de stimulente īn natura si īn bani, precum si de alte facilitati, care pot fi acordate si personalului
didactic.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
126) Sunt atributii ale consiliului local:
A. īnfiintarea si organizarea de tārguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si
asigurarea bunei functionari a acestora;
B. adoptarea de hotarāri privind obligarea persoanelor juridice romāne sau straine, a organizatiilor
neguvernamentale ori a altor parteneri sociali de a se asocia īn vederea finantarii si realizarii īn comun a unor
actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
C. asigurarea libertatii comertului si īncurajarea liberei initiative, īn conditiile legii.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
26
127) Consiliul local īsi desfasoara activitatea īn cadrul:
A. unor sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului;
B. unor sedinte extraordinare, la cererea primarului;
C. unor sedinte extraordinare, la cererea a cel putin jumatate din numarul consilierilor.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
128) Sedintele consiliului local:
A. sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea calificata a consilierilor īn functie, prezenta
acestora la sedinta fiind obligatorie;
B. sunt, de regula, publice;
C. sunt conduse de cel mai vārstnic dintre consilieri.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
129) Hotarārile consiliului local:
A. se adopta cu votul majoritatii membrilor consiliului;
B. prin care se stabilesc taxe si impozite locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor īn functie;
C. trebuie sa fie semnate de presedintele de sedinta si contrasemnate pentru legalitate de primarul
localitatii.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
130) Hotarārile adoptate de consiliul local:
A. pot avea caracter normativ;
B. pot avea caracter individual;
C. sunt acte juridice administrative care pot fi atacate pentru nelegalitate īn fata instantelor de
contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii nr.554/2004.
a. A+B
b. B+C
c. C
d. A+B+C
131) Consiliul local poate fi dizolvat īn situatia īn care:
A. 3 hotarāri, adoptate īntr-un interval de cel mult 9 luni, au fost anulate īn mod irevocabil de
instanta de contencios administrativ;
B. nu se īntruneste timp de 3 luni īn cursul unui an;
C. nu a adoptat nici o hotarāre īn 3 sedinte ordinare consecutive.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
27
132) Sunt atributii ale consiliului judetean:
A. coordonarea activitatii consiliilor locale ale comunelor si oraselor īn vederea realizarii serviciilor
publice de interes judetean;
B. adoptarea de hotarāri privind repartizarea pe comune, orase si municipii a cotei din sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse;
C. adoptarea de hotarāri privind concesionarea a serviciilor publice de interes judetean.
a. A+B
b. B+C
c. C
d. A+B+C
133) Sunt atributii ale consiliului judetean:
A. stabilirea, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti, a proiectele
de dezvoltare urbanistica generala a unitatilor administrativ-teritoriale componente;
B. adoptarea de hotarāri privind avizarea īnfiintarii de societatile comerciale īn raza teritoriala a
unitatii administrativ-teritoriale;
C. adoptarea de hotarāri privind privatizarea societati comerciale pe care le-a īnfiintat si la care
exercita toate drepturile aferente actiunilor detinute.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
134) Sunt atributii ale consiliului judetean:
A. asigurarea de sprijin financiar pentru actiuni culturale sau desfasurate de cultele religioase,
precum si pentru activitati educativ-stiintifice si sportive;
B. adoptarea de hotarāri privind cooperarea cu autoritati ale administratiei publice locale din
strainatate īn vederea promovarii unor interese comune;
C. adoptarea de hotarāri privind asocierea cu persoane juridice straine īn vederea finantarii si
realizarii īn comun a unor lucrari de interes public judetean.
a. A+B
b. B+C
c. C
d. A+B+C
135) Consiliul judetean īsi desfasoara activitatea:
A. īn sedinte ordinare lunare, la convocarea presedintelui;
B. īn sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea secretarului general al judetului;
C. īn sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui,
desemnat de presedinte prin dispozitie, atunci cānd acesta se afla īn imposibilitate temporara de a-si īndeplini
atributiile.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
136) Consiliul judetean se dizolva de drept īn una din urmatoarele situatii:
A. nu se īntruneste timp de 3 luni consecutive;
B. nu a adoptat, īn 2 sedinte ordinare, nici o hotarāre;
C. numarul consilierilor se reduce sub doua treimi si nu se poate completa prin supleanti.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
28
137) Calitatea de primar sau viceprimar este incompatibila cu urmatoarele functii:
A. functia de consilier local;
B. functia de cadru didactic;
C. orice functie īn cadrul unei asociatii neguvernamentale.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
138) Calitatea de presedinte sau de vicepresedinte al consiliului judetean este incompatibila cu urmatoarele
functii:
A. functia membru al consiliului de administratie la societatile comerciale;
B. functia membru al consiliului de administratie la regiile autonome de interes local;
C. calitatea de comerciant persoana fizica.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
139) Calitatea de primar sau viceprimar este incompatibila cu urmatoarele functii
A. functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale īn adunarile generale ale societatilor
comerciale de interes local;
B. functia de membru al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala;
C. functia de reprezentant al statului īn adunarea generala a unei societati comerciale de interes
national.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
140) Mandatul primarului īnceteaza īnainte de termen:
A. īn situatia īn care īsi schimba domiciliul īntr-o alta unitate administrativ-teritoriala, dar īn acelasi
judet;
B. ca urmare a rezultatului unui referendum organizat anume īn acest scop, la cererea a cel putin
25% dintre locuitorii cu drept de vot din fiecare localitate componenta a comunei sau orasului;
C. īn situatia īn care este revocat din functie de ministrul administratiei si internelor.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
141) Sunt atributii ale primarului:
A. asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor īn unitatea
administrativ-teritoriala;
B. acordarea de sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale
ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale;
C. asigurarea aducerii la īndeplinire a hotarārilor consiliului local.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
29
142) Sunt atributii ale primarului:
A. aprobarea bugetului local si contul de īncheiere a exercitiului bugetar;
B. exercitarea functiei de ordonator secundar de credite, pe baza si īn executarea bugetului aprobat
de consiliul judetean;
C. īndrumarea si supravegherea activitatii gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
143) Sunt atributii ale primarului:
A. luarea de masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, īn conditiile
legii
B. controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse īn vānzare
pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate
C. emite avizele, acordurile si autorizatiile date īn competenta sa prin lege.
a. A+B
b. B+C
c. C
d. A+B+C
144) Īn exercitarea atributiilor conferite de lege, primarul emite:
A. dispozitii cu caracter normativ sau individual;
B. ordine si instructiuni;
C. decizii.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
145) Actele emise de primar se contrasemneaza de catre:
A. presedintele de sedinta al consiliului local;
B. secretarul comunei sau orasului;
C. secretarul consiliului local.
a. A
b. B
c. C
146) Secretarul comunei, orasului sau municipiului este numit īn functie prin:
A. dispozitie a primarului;
B. hotarāre a consiliului local;
C. ordin al prefectului.
a. A
b. B
c. C
147) Secretarul comunei, orasului sau municipiului este numit īn functie īn urma concursului sau examenului
organizat de:
A. primar;
B. prefect;
C. consiliul local.
a. A
b. B
c. C
30
148) Eliberarea din functie sau sanctionarea disciplinara a secretarului comunei, orasului sau municipiului se poate
face:
A. prin ordin al prefectului, la propunerea a cel putin doua treimi din numarul consilierilor;
B. prin dispozitie a primarului, īn urma initiativei unei treimi din numarul consilierilor
C. prin hotarāre a consiliului local, la propunerea primarului.
a. A
b. B
c. C
149) Secretarul comunei, orasului sau municipiului are ca atributii principale:
A. avizarea proiectelor de hotarāri ale consiliului local;
B. asumarea raspunderii pentru legalitatea hotarārilor consiliului local;
C. contrasemnarea hotarārilor consiliului local pe care le considera legale.
a. A+C
b. B+C
c. C
d. A+B+C
150) Secretarul comunei, orasului sau municipiului are ca atributii principale:
A. legalizarea semnaturii primarului de pe hotarārile consiliului local;
B. avizarea dispozitiilor primarului pentru legalitate;
C. pregatirea lucrarile consiliului local supuse dezbaterii consiliului judetean.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum