CONTINUARE 3 -DREPT PENAL PARTE GENERALA

In jos

CONTINUARE 3 -DREPT PENAL PARTE GENERALA

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 1:40 pm

CONTINUARE
61. Care sunt excepŃiile de la regula extrădării, prevăzute expres de lege?
A) excepŃii referitoare la persoană;
B) excepŃii referitoare la pedeapsă;
C) excepŃii referitoare la faptă;
D) excepŃii referitoare la naŃionalitate.
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
62. După poziŃia pe care o are statul în realizarea extrădării, aceasta poate fi:
a) extrădarea temporară si extrădare permanentă;
b) extrădare activă si extrădare pasivă;
c) extrădare generală si extrădare particulară;
d) extrădare simplă si extrădare complexă.
63. Care sunt etapele stingerii raportului juridic penal de conflict?
A) etapa definitivării, prin intermediul raporturilor juridice procesuale ca moment final
(aplicarea sancŃiunilor penale);
B) etapa executării sancŃiunilor penale, care durează până la stingerea executării printr-un
mod prevăzut de lege: prin executare, prin graŃiere, prin amnistie, prin prescripŃie;
C) etapa de după executarea sancŃiunilor penale;
D) etapa începerii executării activităŃii infracŃionale.
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
64. Cine realizează înterpretarea neoficială sau doctrinală a legii penale?
a) organele de cercetare penală;
b) Guvernul României;
c) instanŃele de judecată;
d) oamenii de stiinŃa.
65. Interpretarea oficială autentică a legii penale poate fi:
a) anterioară si posterioară;
b) contextuală si posterioară;
c) consensuală si multilaterală;
d) unilaterală si bilaterală.
66. După metodele folosite, interpretarea legii penale poate fi:
A) interpretare literală sau gramaticală;
B) interpretare raŃională sau logică;
C) interpretare istorică;
D) interpretare geografică.
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
67. În cazul interpretării raŃionale sau logice a legii penale se utilizează următoarele
raŃionamente:
A) „a fortiori”;
B) „per a contrario”;
C) „nulum crimen sine lege”
D) „reductio ad absurdum”;
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
68. Ce înŃelegeŃi prin zona contiguă a României?
a) fâsia de mare care se întinde spre largul mării până la distanŃa de 200 mile marine,
măsurată de la liniile de bază;
b) spaŃiul aerian sau coloana de aer de deasupra teritoriului României;
c) fâsia de mare adiacentă mării teritoriale care se întinde de-a lungul mării până la distanŃa
de 24 mile marine, măsurată de la liniile de bază;
d) fâsia de mare adiacentp Ńărmului pe o lăŃime de 12 mile marine măsurată de la liniile de
bază.
69. Potrivit principiului teritorialităŃii, o infracŃiune este considerată a fi săvârsită pe
teritoriul României si, ca atare, este aplicată legea penală română, în următoarele situaŃii:
A) când o infracŃiune este săvârsită în totalitate pe teritoriul Ńării noastre;
B) când o infracŃiune este săvârsită în întregime pe o navă română aflată în afara apelor
maritime interioare si a mării teritoriale ori pe o aeronavă română aflată în afara spaŃiului aerian al
României;
C) când o infracŃiune este săvârsită la bordul uneor nave străine aflate în trecere prin marea
teritorială ori pe timpul cât se află în porturi, în apele maritime interioare si în marea teritorială a
României;
D) când pe teritoriul României sau pe o navă sau aeronavă română aflată în străinătate s-a
efectuat numai un act de executare sau s-a produs rezultatul infracŃiunii.
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
70. Care sunt principiile aplicării legii penale în spaŃiu?
A) principiul personalităŃii legii penale;
B) principiul ultraactivităŃii legii penale;
C) principiul realităŃii legii penale;
D) principiul universalităŃii legii penale.
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
71. Trăsăturile esenŃiale ale infracŃiunii sunt:
a) latura obiectivă si latura subiectivă;
b) vinovăŃia, răspunderea penală si pedeapsa;
c) pericolul social al faptei, vinovăŃia si prevederea faptei în legea penală;
d) subiecŃii si obiectul infracŃiunii.
72. Faptele care constituie infracŃiuni si pedepsele ce se aplică infractorilor sunt prevăzute:
a) în legi penale si hotărâri ale guvernului;
b) în legi speciale, hotărâri ale guvernului si decrete ale presedintelui României;
c) numai în legi penale;
d) în ordonanŃe de urgenŃă ale guvernului si în legi, indiferent de natura lor.
73. Fapta care prezintă pericol social, pentru a constitui infracŃiune trebuie:
a) să fie o acŃiune sau o inacŃiune prin care se aduce atingere uneia din valorile menŃionate în
art. 1 Cp.;
b) să fie o acŃiune sau inacŃiune prin care se aduce atingere uneia din valorile menŃionate în art.
1 Cp. si pentru sancŃionarea cărora este necesară aplicarea unei pedepse;
c) să fie o acŃiune prin care se aduce atingere uneia din valorile menŃionate în art. 1 Cp. si
pentru sancŃionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse;
d) să fie o acŃiune sau o inacŃiune desfăsurată de infractor cu intenŃie directă.
74. Cine face evaluarea concretă a gradului de pericol social al unei infracŃiuni săvârsite:
a) instanŃa de judecată atunci când soluŃionează cauza penală;
b) legiuitorul, atunci când a încriminat-o în legea penală;
c) administraŃia locului de deŃinere, atunci când cel condamnat este liberat condiŃionat;
d) organul de cercetare penală atunci când execută urmărirea penală.
75. VinovăŃia cuprinde:
a) numai factorul intelectiv sub forma prevederii sau a posibilităŃii prevederii de către
subiect a urmărilor socialmente periculoase;
b) numai factorul volitiv care constă în voinŃa subiectului de a săvârsi fapta si dorinŃa de a
produce în realitate urmările socialmente periculoase;
c) doi factori, respectiv factorul volitiv si factorul intelectiv;
d) trei factori, respectiv factorul volitiv, factorul intelectiv si factorul sancŃionator.
76. VinovăŃia există atunci:
a) când acŃiunea sau inacŃiunea care prezintă pericol social este săvârsită cu intenŃie sau
dinculpă;
b) când acŃiunea sau inacŃiunea care prezintă pericol social este săvârsită numai cu intenŃie;
c) când acŃiunea sau inacŃiunea care prezintă pericol social este săvârsită cu intenŃie directă si
praeterintenŃie;
d) când acŃiunea sau inacŃiunea care prezintă pericol social este săvârsită numai din culpă.
77. Există intenŃie directă, ca formă a vinovăŃiei, atunci când :
a) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-1 acceptă, socotind fără temei, că el nu se va
produce;
b) făptuitorul, prevede rezultatul faptei sale, doreste si urmăreste producerea lui, prin
săvârsirea acelei fapte;
c) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-1 urmăreste, acceptă producerea lui;
d) făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea să-l prevadă.
88. Există intenŃie indirectă ca formă a vinovăŃiei, atunci când:
a) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-1 acceptă, socotind fără temei că el nu se va
produce;
b) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-1 urmăreste, acceptă producerea lui;
c) făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea să-1 prevadă;
d) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, doreste si urmăreste producerea lui prin
săvârsirea acelei fapte.
79. Există culpă cu prevedere ca formă a vinovăŃiei, atunci când:
a) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-1 urmăreste acceptă producerea lui;
b) făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale desi trebuia si putea să-1 prevadă;
c) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu urmăreste producerea lui si socoteste fără temei, că
acest rezultat nu se va produce;
d) făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea să-l prevadă.
80. Există culpă simplă sau greseală ca formă a vinovăŃiei atunci când:
a) făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea să-1 prevadă;
b) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-1 urmăreste acceptă producerea lui;
c) făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale si nici nu putea să-l prevadă;
d) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu urmăreste producerea lui si socoteste fără temei, că
acest rezultat nu se va produce
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum