CONTINUARE 1-DREP ADMINISTRATIV

In jos

CONTINUARE 1-DREP ADMINISTRATIV

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 5:23 pm

CONTINUARE
31) Cea mai des întâlnita categorie de raporturi juridice de drept administrativ este:
a) categoria raporturilor juridice de subordonare ierarhica;
b) categoria raporturilor juridice de participare si colaborare a organelor administratiei publice;
c) categoria raporturilor juridice de subordonare a particularilor fata de organele administratiei
publice.
a. A
b. B
c. C
32) Pe baza competentei ce le-a fost conferita prin lege, autoritatile administratiei publice:
A. pot stabili, în mod unilateral, drepturi pentru celelalte subiecte ale raportului juridic
administrativ, aflate în afara sistemului administratiei publice;
B. pot stabili, în mod unilateral, obligatii pentru celelalte subiecte ale raportului juridic
administrativ, aflate în afara sistemului administratiei publice;
C. au facultatea de a aprecia cu privire la oportunitatea îndeplinirii atributiilor ce le revin în vederea
satisfacerii depline a interesului public.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
33) Sunt raporturi juridice de drept administrativ:
A. raporturile juridice de folosire a serviciilor publice;
B. raporturile juridice administrative în cadrul carora organele administratiei publice, pe baza si în
executarea legii, actioneaza ca servicii publice înfiintate pentru a realiza activitati cu caracter de prestatie, iar
subiectele pasive au dreptul sa pretinda executarea prestatiilor respective;
C. raporturile juridice de colaborare si participare a organelor administratiei publice la realizarea
interesului specific al particularilor.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
34) Administratia publica înseamna:
A. totalitatea actiunilor de organizare a executarii si de executare în concret a legii în cele mai
diverse domenii ale vietii sociale;
B. totalitatea actiunilor de organizare a executarii si de executare în concret a legii în domenii ale
vietii sociale a caror reglementare se realizeaza exclusiv prin hotarâre a Guvernului;
C. totalitatea organelor si institutiilor administrative, structurate din punct de vedere al
competentelor, functional si teritorial;
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
8
35) Sunt organe ale administratiei publice:
A. Guvernul;
B. ministerele;
C. organe de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
36) Notiunea de organ al administratiei publice:
A. în sens restrictiv, este sinonima cu notiunea de organ de conducere si cu aceea de autoritate publica;
B. desemneaza, în sens larg, personalul, mijloacele materiale si financiare si personalitatea juridica, ca
structuri componente ale unei structuri administrative;
C. nu desemneaza organele colegiale de conducere a ministerelor si nici colegiul ministerului, ca organ
consultativ.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
37) Institutia publica:
A. reprezinta o colectivitate umana constituita pe baza si pentru executarea legii, înzestrata cu mijloace
materiale si financiare, reprezentând capitalul social al acesteia, precum si cu personalitate juridica si
competenta, reprezentând capacitatea sa de folosinta, necesare pentru a putea actiona în vederea
organizarii executarii efective a legii;
B. este sinonima cu serviciul public legislativ, serviciul public judiciar sau serviciul public
administrativ;
C. are drept scop ca, prin aplicarea legii, sa se obtina satisfacerea cerintelor sociale de interes public.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
38) Institutiile publice:
A. sunt identice, din punct de vedere al notiunii, cu organele administratiei publice;
B. functioneaza nu numai în cadrul administratiei publice, ci si în cadrul puterii legislative si puterii
judecatoresti;
C. au resurse umane, care reprezinta elementul cel mai important, indiferent de natura juridica a
activitatii pe care o desfasoara;
D. reprezinta suma colectivului uman ce îl formeaza, care a fost constituit pe baza si în executarea
legii, în scopul realizarii unor activitati publice sau de interes public, în temeiul legii.
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+C+D
d. A+B+C+D
39) Performantele organelor administratiei publice sunt în directa legatura cu:
A. calitatea oamenilor care formeaza personalul acestora;
B. competenta si atributiile specifice care le sunt conferite de lege si de actul normativ subsecvent de
organizare si functionare;
C. capitalul social initial, constituit din resursele materiale si financiare puse la dispozitie de catre stat.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
9
40) Din personalul organelor administratiei publice pot face parte:
A. demnitari sau înalti functionari asimilati ai acestora;
B. functionari cu functii publice de decizie si functionari cu funtii publice de executie;
C. personal contractual.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
41) Sunt mijloacele materiale ale organelor administratiei publice:
A. cladirile în care acestea îsi au sediile;
B. mijloacele auto;
C. rechizitele, calculatoarele.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
42) Mijloacelor materiale ale organelor administratiei publice li se poate aplica, de la caz la caz:
A. regimul juridic de drept public;
B. regimul juridic de drept comun;
C. regimul mixt de drept public-privat specific raporturilor juridice care iau nastere între administratie si
cei administrati.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
43) Resursele financiare ale organelor administratiei publice pot proveni:
A. din retinerea, potrivit legii, a unei cote procentuale din amenzile si confiscarile dispuse în cadrul
activitatii lor specifice;
B. de la bugetul de stat, în completarea fondurilor, constituite din taxe si impozite, destinate functionarii
institutiei publice în raport cu domeniul specific de activitate;
C. din prestatiile realizate prin activitati cu caracter economic.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
44) Competenta organelor administratiei publice este:
A. acel element definitoriu, aceea care le da dreptul de a actiona în regim de autoritate suprema în
domeniul specific de activitate;
B. acel element definitoriu, aceea care le da dreptul de a actiona în regim de drept administrativ, pe baza
si în executarea legii;
C. acel element definitoriu, aceea care le da dreptul de a actiona în regim de drept public, raportat
exclusiv la necesitatea satisfacerii depline a interesului public general.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
10
45) Potrivit competentei care le este acordata prin lege, organele administratiei publice, în vederea îndeplinirii
sarcinilor pentru care au fost înfiintate sau care le-au fost repartizate, realizeaza:
A. acte administrative;
B. operatii administrative cu caracter normativ sau individual;
C. operatii materiale.
a. A
b. A+B
c. A+C
d. A+B+C
46) Competenta organelor administratiei publice este:
A. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si în executarea
legii, efectuând acte administrative, operatii administrative si/sau simple operatii materiale;
B. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si în executarea
legii, efectuând operatii administrative cu caracter normativ sau individual, constând în acte administrative
si/sau simple operatii materiale;
C. ansamblul atributiilor publice si private conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si în
executarea legii.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
47) Atributia publica este definita ca fiind:
A. operatiunea administrativa prin a carei îndeplinire se realizeaza competenta organului
administratiei publice;
B. învestirea legala cu anumite prerogative;
C. dreptul de a lua o anumita decizie si de a actiona într-un anumit mod, dar si obligatia de a face
aceste lucruri.
a. A
b. B
c. B+C
d. A+C
48) Capacitatea de drept administrativ reprezinta:
A. aptitudinea organelor administratiei publice de a actiona pe baza si în executarea legii;
B. competenta de a face acte administrative;
C. dreptul pe care îl au organele administratiei publice de a participa la raporturile de drept
administrativ.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
49) Sunt elemente constitutive ale personalitatii juridice a organelor administratiei publice:
A. existenta unui colectiv cu o organizare de sine statatoare, ceea ce înseamna o structura interna,
organe de conducere, competenta acestora, modul de reorganizare, etc., care sa-i permita sa participe la
raporturile juridice ca un tot unitar;
B. un patrimoniu propriu, constând în capitalul social initial, deosebit de cel al altor persoane
juridice, precum si de cel al persoanelor ce formeaza colectivul a carui expresie este persoana juridica;
C. un anumit scop, în acord cu interesele generale ale partidului de guvernamânt, în raport cu care
se defineste capacitatea sa juridica.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
11
50) Sunt persoane juridice:
A. institutiile publice, care au un plan de cheltuieli propriu si dreptul sa dispuna de creditele
bugetare acordate exclusiv în vederea satisfacerii interesului general al comunitatii locale;
B. organele centrale si locale ale administratiei, care au un plan de cheltuieli propriu si dreptul sa
dispuna independent de creditele bugetare acordate;
C. organele puterii de stat, care au un plan de cheltuieli propriu si dreptul sa dispuna independent
de creditele bugetare acordate.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
51) În cazul organelor administratiei publice:
A. lipsa calitatii de subiect de drept civil atrage, în mod necesar, lipsa capacitatii juridice atât în
dreptul constitutional cât si în dreptul administrativ;
B. lipsa calitatii de subiect de drept civil atrage, în mod necesar, lipsa capacitatii juridice în dreptul
administrativ, dar nu si în dreptul constitutional;
C. lipsa calitatii de subiect de drept civil nu echivaleaza cu lipsa unei capacitati juridice în dreptul
constitutional sau în dreptul administrativ.
a. A
b. B
c. C
52) Poate sa aiba capacitate de drept administrativ:
A. un organ al administratiei lipsit de un buget propriu;
B. un organ al administratiei lipsit de dreptul de a dispune independent de alocatiile bugetare
acordate;
C. un organ al administratiei, chiar daca, din punct de vedere civil, nu are calitatea de persoana
juridica.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
53) Poate intra în raporturi juridice de drept civil:
A. un organ al administratiei publice care nu are buget propriu si nici dreptul de a dispune autonom
de alocatiile bugetare acordate;
B. un organ al administratiei publice care are personalitate juridica;
C. un organ al administratiei publice care are buget propriu sau, cel putin, dreptul de a dispune
autonom de alocatiile bugetare acordate.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
54) Poate intra în raporturi juridice de drept administrativ:
A. un organ al administratiei publice care nu are buget propriu si nici dreptul de a dispune autonom
de alocatiile bugetare acordate;
B. un organ al administratiei publice care are buget propriu sau, cel putin, dreptul de a dispune
autonom de alocatiile bugetare acordate;
C. un organ al administratiei publice care are personalitate juridica.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
12
55) Organele administratiei de stat se înfiinteaza prin:
A. decizie a organului de conducere, numit de organul ierarhic superior;
B. actul de dispozitie al organului competent al puterii sau administratiei;
C. actul de dispozitie al puterii din care face parte, respectiv legislativa, executiva sau
judecatoreasca.
a. A
b. B
c. A+C
d. B+C
56) Organele si autoritatile administratiei publice care au capacitate juridica administrativa:
A. au, în mod necesar, si personalitate juridica civila;
B. pot intra în raporturi juridice în functie de atributiile care formeaza competenta lor legala;
C. pot sa participe în proces în legatura cu actele administrative pe care le-au emis ori erau obligate
sa le emita si au refuzat în mod nejustificat sa o faca.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
57) Este element component obligatoriu al organelor administratiei publice:
A. capacitatea juridica de drept civil;
B. personalitatea juridica;
C. competenta.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
58) Structura organizatorica a unui organ al administratiei publice:
A. reprezinta organigrama acestui organ;
B. este formata din compartimentele acestui organ, care sunt grupuri compacte de persoane unite sub o
comanda unica, alcatuite în raport cu competentele acestora în scopul realizarii eficiente a atributiilor
stabilite;
C. consta în dispunerea relationala a compartimentelor care formeaza structura interna a acestui organ.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
59) Structura functionala a sistemului administratiei publice:
A. reprezinta organizarea administratiei publice într-un sistem construit din organe formate în raport cu
domeniile si sectoarele de activitate în care îsi desfasoara activitatea;
B. exprima numarul de organe distincte carora li s-au încredintat sarcinile administratiei publice;
C. exprima repartizarea sarcinilor administratiei publice pe elementele componente ale acesteia si în
raport de subiectele de drept subordonate.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
13
60) Prin structura teritoriala a sistemului administratiei publice se întelege:
A. clasificarea organelor administratiei publice în functie de unitatea administrativ-teritoriala în raza
careia îsi au sediul;
B. temeiul de drept al împartirii organelor administratiei publice în organe centrale, organe locale si
autoritati autonome;
C. organizarea sistemului administratiei publice în raport cu teritoriul statului si al unitatilor
administrativ-teritoriale.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum