DREPT ADMINISTRATIV SEM 1

In jos

DREPT ADMINISTRATIV SEM 1

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 5:22 pm

MULTIPLE CHOICE
1) Dreptul administrativ reprezinta:
A. acea ramura a dreptului public român, formata dintr-un grup de norme juridice care, datorita
particularitatilor pe care le reprezinta, formeaza o ramura distincta de drept, în cadrul sistemului dreptului;
B. acea ramura a stiintei juridice care cerceteaza normele juridice care formeaza ramura dreptului
administrativ;
C. acea ramura a stiintei juridice, care cerceteaza administratia publica si abordeaza fenomenul
administrativ prin prisma normelor de drept care reglementeaza organizarea si functionarea administratiei
publice.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
2) Faptul administrativ:
A. este un fapt social, reprezentând o activitate realizata de un grup de oameni pentru a satisface
nevoi si interese ale altor grupuri de oameni;
B. este o activitate care se realizeaza si poate exista numai în cadrul unei grupari sociale, fiind
generat fie de diviziunea sociala a muncii, fie de evenimente aparute în viata colectivitatii;
C. este un fenomen administrativ.
D. reprezinta o activitate subordonata, având menirea sa realizeze deciziile unei autoritati
superioare.
a. A+B+D
b. A+B+C+D
c. A+C+D
d. B+C+D
3) Administratia publica:
A. se identifica cu administratia de stat;
B. include si activitatea administratiei publice locale, a regiilor autonome, a societatilor comerciale
si companiilor de interes national, precum si a altor institutii publice;
C. este strâns legata de puterea executiva si se confunda cu aceasta;
D. nu se realizeaza prin regii autonome si societati comerciale de interes national.
a. B
b. A+C
c. C+D
d. A+B+D
4) Ca activitate, administratia publica este formata din:
A. ansamblul activitatilor juridice si materiale aflate în responsabilitatea autoritatilor publice care
au ca scop satisfacerea interesului general, prin organizarea executarii si executarea în concret a legii;
B. activitati executive cu caracter de dispozitie si activitati executive cu caracter de prestatie;
C. acele actiuni prin care se organizeaza executarea legii stabilindu-se conduita pe care trebuie sa o
adopte persoanele fizice si persoanele juridice din cadrul unei comunitati, permitându-le sau interzicându-le
acestora un anumit comportament social;
D. acele actiuni realizate pe baza si în executarea legii, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice
sau juridice, constând din prestatii în diverse domenii de activitate: gospodarire comunala si locativa,
ocrotirea mediului înconjurator, furnizarea de utilitati publice (transport în comun, gaze, apa, energie termica,
energie electrica, etc.), asistenta medicala, activitati social-cultural-educative etc.
a. A+B+D
b. A+B+C+D
c. A+C+D
d. B+C+D
2
5) Activitatile executive cu caracter de prestatie se realizeaza:
A. prin acte administrative;
B. prin emiterea de autorizatii, avize, certificate, adeverinte, diplome, atestate, etc., precum si prin
fapte materiale si operatiuni administrative, pe baza si în executarea legii.
C. de cele mai multe ori pe baza unor contracte negociate încheiate de autoritatile administrative si
beneficiarii prestatiilor.
a. A
b. A+B
c. B+C
d. A+B+C
6) Sunt principii ale administratiei publice:
A. principiul legalitatii contractelor negociate cu beneficiarii serviciilor publice;
B. principiul ierarhiei autoritatilor si actelor administrativ-fiscale;
C. principiul transparentei decizionale;
D. principiul solidaritatii sociale.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. A+B+C+D
7) Principiul ierarhiei este expresia raporturilor stabilite între:
A. organele administratiei publice centrale si organele administratiei publice locale;
B. Guvern si ministere, în cadrul unor raporturi de subordonare;
C. Guvern si autoritati ale administratiei publice, în cadrul unor raporturi de tutela administrativa.
a. B+C
b. A+B
c. A+C
d. B
Cool Sunt principii ale administratiei publice:
A. principiul continuitatii;
B. principiul operativitatii;
C. principiul oportunitatii;
D. principiul comunicativitatii.
E. principiul concentrarii activitatii.
a. A+B+D
b. A+B+C
c. C+D+E
d. A+D+E
9) Administratia publica este:
A. activitatea de organizare a executarii si de executare în concret a legii;
B. activitatea de organizare a executarii si de executare în concret a legii, care se realizeaza prin
sistemul organelor administratiei publice si prin organe aflate în alte sisteme de organizare a puterii statului,
precum si prin unele organizatii particulare;
C. activitatea de organizare a executarii si de executare în concret a legii, prin activitati cu caracter
dispozitiv si prestator, activitate care se realizeaza, în principal, prin sistemul organelor administratiei
publice, dar, în subsidiar, si prin organe aflate în alte sisteme de organizare a puterii statului, precum si prin
unele organizatii particulare care îndeplinesc activitati de interes public si care, în aceste împrejurari,
dobândesc calitatea de autoritati administrative.
a. A+B
b. A+B+C
c. A+C
d. B+C
3
10) Administratia publica:
A. privita ca sistem, este organizata si functioneaza în cadrul unui macrosistem de organizare
sociala a societatii globale;
B. este subordonata organizatoric si functional, în principal, puterii legiuitoare si, în subsidiar,
puterii executive;
C. manifesta influenta asupra mediului social, prin actiuni cu caracter de dispozitie si prin actiuni
cu caracter prestator de servicii.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
11) Relatia dintre mediul social si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele:
A. mediul social manifesta influenta asupra sistemului administratiei publice, care este obligat sa se
adapteze permanent la circumstantele în continua transformare din mediul social;
B. între sistemul administratiei publice si sistemul social global se stabilesc raporturi sociale
speciale, care produc o influentare reciproca a sistemului administratiei publice si a mediului social.
C. sociabilitatea sistemului administratiei publice este determinata de permeabilitatea sistemului fata
de stimulii transmisi de mediul social.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
12) Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele:
A. mediul politic constituie o dimensiune esentiala a administratiei publice;
B. administratia publica este subordonata, din punct de vedere organizatoric si functional, în
principal, puterii legiuitoare si, subsecvent, puterii executive;
C. sistemul administratiei publice actioneaza pe baza si pentru executarea legilor adoptate de
Parlament si în care sunt încorporate valorile politice;
D. administratia publica este subordonata puterii executive, întrucât Guvernul exercita conducerea
si controlul întregului sistem al administratiei publice
a. A+B
b. B+D
c. A+C
d. C+D
13) Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele:
A. între sistemul administratiei publice si partidele politice nu exista relatii speciale;
B. în statele cu sistem de guvernamânt bazate pe existenta unui singur partid politic, sistemul
administratiei publice este subordonat structural si functional partidului politic respectiv;
C. în statele democratice, bazate pe regimuri politice cu mai multe partide, mediul politic are relatii
directe cu sistemul administratiei publice.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
4
14) Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele:
A. functiile de demnitate publica din ministere si cele de conducere a serviciilor publice
deconcentrate din unitatile administrativ-teritoriale sunt ocupate de oameni politici sau de persoane agreate
de partidul aflat la guvernare;
B. oamenii politici sunt cei care au competenta de a elabora proiecte de decizii pe care sistemul
administratiei le ia pentru restructurarea puterii executive, cum ar fi, de exemplu, proiectele de legi sau de
ordonante.
C. sistemul administratiei publice nu are competenta si capacitatea de a intra în relatii cu grupurile
de presiune, ca elemente ale sistemului politic, cum sunt gruparile sociale sindicale, patronale, confesionale
sau ale minoritatilor nationale.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
15) Relatia dintre mediul juridic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele:
A. sistemul administratiei publice este instrumentul cu ajutorul caruia se realizeaza dreptul si
justitia;
B. toate actiunile care formeaza activitatea administratiei publice se întemeiaza pe lege, fiind
expresia si instrumentul acesteia;
C. înfiintarea, organizarea si functionarea structurilor din sistemul administratiei ministeriale se face
doar în conformitate cu legea.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
16) Dreptul administrativ este:
A. o ramura distincta de drept;
B. o ramura a stiintei juridice care cerceteaza normele dreptului administrativ;
C. o ramura a stiintei juridice care cerceteaza normele de drept care se refera si la modalitatile de
exercitare a competentei cu care au fost învestite organele administratiei publice.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
17) Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizeaza prin urmatoarele
aspecte:
A. dreptul administrativ nu are un obiect de cercetare distinct fata de stiinta administratiei;
B. stiinta administratiei se preocupa la modul general si de dreptul aplicabil administratiei publice,
folosind rezultatele obtinute de stiintele juridice;
C. între dreptul administrativ si stiinta administratiei exista o relatie similara celei existente între
dreptul public si dreptul privat, între administratia publica si administratia privata.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
18) Principiul fundamental al administratiei publice este:
A. principiul legalitatii;
B. principiul organizarii ierarhice;
C. principiul realizarii programului de Guvernare.
a. A
b. B
c. C
5
19) Sunt norme juridice care formeaza ramura dreptului administrativ:
A. norme care reglementeaza statutul functionarilor publici, raspunderea autoritatilor administratiei
publice, raspunderea administrativa a persoanei fizice si juridice sau contenciosul administrativ;
B. normele care reglementeaza relatiile sociale care se formeaza în cadrul exercitarii competentei
organelor administratiei publice si formele de activitate a acestora: actul administrativ, contractul
administrativ, operatiunile administrative si operatiunile materiale prin care se realizeaza executarea în
concret a legii;
C. normele care reglementeaza relatiile sociale referitoare la înfiintarea si organizarea structurilor
care compun sistemul administratiei publice, raporturile dintre aceste structuri, functionarea lor etc.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
20) Sunt izvoare ale dreptului administrativ:
A. decretele prezidentiale;
B. ordinele emise de sefii serviciilor publice deconcentrate în unitatile administrativ-teritoriale;
C. doctrina si jurisprudenta.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
21) Sunt izvoare ale dreptului administrativ:
A. hotarârile, deciziile si dispozitiile adoptate si, respectiv, emise de catre autoritatile administratiei
publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, presedintii consiliilor judetene, primarii;
B. Constitutia;
C. contractele administrative.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
22) Raporturile de drept administrativ sunt:
A. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza în
legatura cu organizarea executarii si executarea în concret a legii si se stabilesc numai în activitatea organelor
administratiei publice;
B. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza în
legatura cu organizarea executarii si executarea în concret a legii;
C. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului, în general, si a dreptului
administrativ, în special, care se formeaza în legatura cu organizarea executarii si executarea în concret a
legii.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
23) Raporturile de drept administrativ se stabilesc:
A. numai în activitatea organelor administratiei publice;
B. în activitatea organelor administratiei publice si în domeniul de activitate al altor autoritati
publice, cum sunt organele puterii legislative, organele autoritatii judecatoresti ori în domeniul de activitate
al unor institutii publice sau de interes public.
C. numai în domeniul de activitate al institutii publice sau de interes public.
a. A
b. B
c. C
d. A+B+C
6
24) Sunt elemente ale raporturilor de drept administrativ:
a) subiectele raportului;
b) obiectul raportului;
c) norma juridica.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
25) Întotdeauna, unul dintre subiectele raportului de drept administrativ este:
A. fie un organ al administratiei publice;
B. fie un functionar public;
C. fie o persoana fizica sau juridica.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
26) Competenta organelor administratiei publice:
A. are caracter permanent, legal si obligatoriu;
B. se exercita în mod continuu în perioada de functionare a organului administratiei publice caruia
i-a fost conferita;
C. nu reprezinta o facultate, ci o obligatie a carei neîndeplinire constituie temeiul tragerii la
raspundere a organului administratiei publice.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
27) Competenta generala a organelor administratiei publice este acea competenta:
A. care revine Guvernului;
B. care revine Parlamentului;
C. pe care o autoritate administrativa o are în toate domeniile de activitate ale administratiei
publice.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
28) Competenta este de trei feluri:
A. competenta materiala, competenta teritoriala si competenta temporala;
B. rationae materiae, rationae loci si rationae temporis;
C. competenta materiala, competenta teritoriala si competenta speciala.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
29) Sunt raporturi de drept administrativ:
a) raporturile care se nasc în cadrul sistemului administratiei publice;
b) raporturile de subordonare ierarhica;
c) raporturile de participare.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
7
30) Sunt categorii de raporturi de drept administrativ:
a) raporturile de participare;
b) raporturile de colaborare;
c) raporturile de utilizare a serviciilor publice.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum