CONTINUARE 3-DREPTUL MEDIULUI

In jos

CONTINUARE 3-DREPTUL MEDIULUI

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 5:14 pm

CONTINUARE
X Protectia ariilor protejate
1. Clasificarea ariilor protejate.
Care din ari protejate nu fac parte din categoriile legale de arii protejate?
a)ariile stabilite la nivel national ca rezervatie stiintifice, parcuri nationale etc.
b)arii stabilite prin reglemntari internationale ca situri naturale ale patrimoniului
universal, zone umede internationale,rezervatie ale biosferei.
c)arii stabilite legal ca fiind pentru conservare sau de protectie faunistica.
d)rezervatiile si parcurile naturale nu fac parte din ariile protejate legal.
e)monumentele naturii.
2. Conceptul de parc national
Precizati care din elemente nu fac parte din parcurile nationale?
a)ariile al carui scop este protectia unor specii representative.
b)ariile al carui scop este cionservarea unor esantioane semnificative.
c)ariile care nu prezinta interes stiintific sau turistic.
d)ariile care au valoare deosebita sub aspect floristic, hidrologic.
e)ariile care au valoare sub aspect fizico-gegrafic si faunistic.
3. Conceptul de monumente ale naturii.
Precizati care din elemente nu fac parte din monumentele naturii ?
a)ariile care au ca scop protectia elementelor naurale cu semnificatie ecologica
b)ariile care au ca scop conservarea elementelor naturale cu semnificatie stiintifica.
c)ariile unde exista specii de plante sau animale salbatice rare sau amenintate cu
dosparitia.
d)ariile unde exista arbori seculari, pesteri, chei, depozite fosilifere.
e)arii care nu sunt unice sau rare continand martori de eroziune.
4. Conceptul de rezervatie stiintifica.
Precizati care din elemente nu fac parte din rezervatiile stiintifice ?
a)ariile care cuprind elemente floristice fara interes stiintific
b)ariile care au ca scop protectia unor habitate terestre cu elemente geologice de
interes stiitific.
c)arii care au ca scop canservarea unor habitate acvatice cu elemente de interes
tiintific
d)arii care cuprind elemente floristice de interes tiintific.
e)arii care cuprind habitate terestre cu elemente faunistice deosebite.
5. Conceptul de rezervatie a biosferei.
Precizati care din elemente nu fac parte din Rezervatia Biosferei ?
a)suprafetele mari care cuprind un complex de ecosisteme terestre cu peisaje naturale
armonioase.
b)arii ce cuprind lacuri si cursuri de apa cu specii acvatice fara interes stiintific.
c)terenuri ce cuprind ecosisteme acvatice modificate de om ce prezinta interes
stiintific
d)zone umede cu specii floristice si faunistice unice.
e)comunitati umane ce se ocupa cu valorificarea resurselor naturale conform
dezvoltarii durabile.
6. Procedura instituirii ariilor protejate.
Care din urmatoarele reguli nu fac parte procedura instituirii ariilor protejate ?
a)in cazul siturilor naturale si a rezervatiilor biosferei, se instituie prin lege prin lege.
b)pentru parcurile natioanale si naturale, zone umede, se instituie prin HG.
c)pentru arii de conservare si arii de protectie avil faunistica prin-HG.
d)in cazul ariilor protejate situate in plan judetean sau local, cat si pentru ariile
proprietate private-prin hotarari ale consiliile judetene sau locale.
e)initiativa de instituire a regimului de protectie nu apartine academiei romane si
autoritatilor publice .
7. Regimul juridic general al ariilor protejate.
Care din reguli nu fac parte din regimul juridic general al ariilor protejate ?
a)obligatia vecinilor ariilor protejate de arespecta statutul acestora.
b)obligatia autoritatilor publice locale de a informa populatia despre existenta,
semnificatia si regimul juridic al ariilor protejate.
c)interzicerea recoltarii si comercializarii plantelor, animalelor declarate monumente
ale naturii.
d)dreptul oricarei persoane de a introduce in tara plante si animale vii fara acordul
organelor competente.
e)interzicerea introducerii in tara, cu exceptia cazurilor legale de microrganisme,
plante, animale vii fara acordul autoritatilor de mediu.
8. Functiile rezervatiei biosferei.
Care din actiunile prezentate nu constituie functii complementare ale rezervatiei biosferei
?
a)conservarea resurselor genetici.
b)dezvoltarea economica si umana durabila.
c)alimentarea cu apa potabila a localiatilor din zona.
d)suport logistic pentru cercetare, educatie si supraveghere continua.
e)conservarea speciilor, ecosistemelor si peisajelor.
9. Zonele de protectie a Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.
Care din urmatoarele zone nu sunt protejate in ecosistemul Zervatiei Biosferei “Delta
Dunarii ?
a)zonele care nu au in totalitate un regim de protectie.
b)zonele cu regim de protetie integrala.
c)zonele care inconjoara pe cele de la litara b-zone tampon.
d)zonele economice unde activitatile trebuie autoritaze de administratia rezervatiei.
e)habitatele speciior amenintate stabilite prin HG.
10. Regimul de administrare a rezervatiei.
Care din actiuni nu fac parte din Regimul de administrare a rezervatiei ?
a)exista atributii de administrare.
b)exista un consiliu stiintific cu rol deliberativ.
c)exista atributii de protectie si conservare a mediului.
d)exista un corp de inspectie si paza.
e)nu se desfasoara actiuni de reconstructie ecologica.
XI Protectia asezarilor umane
1. Obiectivele protectiei asezarilor umane.
Care din actiunile precizate nu fac parte din Obiectivele protectiei asezarilor umane ?
a)asezariele umane sunt sisteme ecologice complexe create de om, populatia umana
fiind componenta principala.
b)urbanizarea localitatilor pentru a se deosebi de asezarile rurale.
c)protectia factorilor naturali de mediu.
d)reglementarea activitatilor umane desfasurate pe raza localitatii.
e)cresterea si repartitia populatiei.
2. Obligatiile persoanelor juridice si fizice.
Care din regulile prezentate nu constituie obligatii ale persoanelor juridice se fizice
privind protectia asezarilor umane ?
a)inbunatitirea microclimatului urban.
b)amplasarea obiectivelor industriale fara a prejudicia salubrizara si confortul
populatiei.
c)respectarea regimului de protectie al localitatilor de interes turistic si de agreement,
ariilor protejate.
d)adaptarea elementelor arhitecturale adecvate.
e)intretinerea si infrumusetarea cladirilor si a curtilor nu sunt obligatorii.
3. Protectia mediului in activitatea de constructii.
Care actiuni prezentate nu fac parte din protectia mediului in constructii ?
a)pastrarea integritatii mediului , protejarea patrimoniului natural si constructii.
b)sigutanta costructiilor pt ricscuri naturale si tehnologice.
c)armonizarea dezvoltarii asezarilor umane.
d)nelimitarea urbanizarii.
e)valorificarea resurselor naturale ale solului si subsolului.
4. Actele de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului.
Care din urmatoarele acte nu reglementeaza activitatile umane cu impact asupra mediului
?
a)autorizatia de constructie.
b)avizul de mediu.
c)acordul de mediu.
d)autorozatia de mediu
e)avizul obligatiilor de mediu.
5. Fazele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Care din actiunile prezentate nu fac parte din procedura de evaluare a impactului asupra
mediului ?
a)intocmirea cereri in forma scrisa si descrierea proiectului de catre titular.
b)eliberarea sau respingerea nemotivata a actului de reglementare.
c)analiza scopului actiunicu participarea tuturor celor interesati
d)intocmirea indrumarului cu problemele ce trebuie rezolvate si a listei avizelor ce
trebuie abtinute de titular.
e)dezbaterea publica si luarea deciziei finale de autoritatea competenta.
6. Realizarea studiului de impact.
Care din actiuni nu conduc la realizarea studiului de impact ?
a)se realizeaza prin unitati specializate-persoane fizice sau juridice atestate.
b)cheltuielile sunt suportate de titularul proiectului sau activitati.
c)titularul proiectului-activitati raspunde pentru realitatea informatiilor.
d)axecutantul studiului raspunde pentru corectitudinea intocmirii raportului.
e)studiul de impact este controlat numai administrative nu si jurisdictional.
7. Efectele studiului de impact.
Care din actiuni nun intra in categoria efectele studiului de impact ?
a)nefectuarea studiului cu ocazia initierii unor proiecte atrage nulitatea absoluta a
actului de reglementare.
b) nefectuarea studiului cu ocazia initierii unor proiecte atrage nulitatea absoluta a
acordului de mediu.
c)cand studiu nu este obligatoriu, efectuarea lui nu inlatura raspunderea titularului
pentru prejudiciile create.
d)cand studiu este obligatoriu raspunderea titularului pentru prejudicii este
inlaturata.
e)neefectuarea studiului in cazurile obligatorii atrage nulitatea autorizatiei de mediu.
8. Cerintele de calitate in constructii.
Care din urmatoarele nu reprezinta cerintele de calitate in constructii ?
a)nu se tine cont de sigurantza in exploatare.
b)sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului.
c)siguranta la foc.
d)izolare termica, hodrofuga si economie de energie.
e)protectia impotriva zgomotului.
9. Procedura executarii constructiilor de calitate.
Care din actiuni nu fac parte din procedura executarii constructiilor de calitate ?
a)constructiile se pot realize numai cu respectarea prevederilor din autorizatia de
constructii.
b)constructiile din zonele protezate nu se fac in baza unui aviz special.
c)in cazul siturilor istorice e necesar avizul special din partea comisiei nationale a
monumentelor si siturilor istorice.
d)avizul special este necesar pentru modificarea destinatiei monumentelor sau
siturilor istorice.
e)in aceste cazuri speciale trebuie si avizul Ministerul Mediului si Gospodariri
Apelor.
10. Clasificarea poluarii sonore.
Care din grupele de zgomote nu produc efecte asupra calitatii vietii omului ?
a)intre 55-61 decibeli-deranjeaza somnul.
b)60-65 decibeli-produc vatamari considerabile.
c)peste 65 decibeli-pot produce tulburari de comportament.
d)exista cazuri cand produc boli psihice si pierderea auzului.
e)mijloacele de transport nu constituie surse de zgomot care afecteaza sanatatea
omului.
XII Regimul substantelor si deseurilor
1. Conceptul de substante periculoase.
Care din substante prezentate nu intra in categoria celor periculoase ?
a)toxice.
b)substantele persistente cu risc mare pentru om.
c)substantele explosive si iritante.
d)chimicalele care nu sunt clasificate periculoase de lege.
e)substantele corozive si radioactive.
2. Conceptul de deseuri periculoase.
Care din deseurile prezentate nu intra in categoria celor prezentate?
a)cele care conform legii contin cel putin trei element sau proprietati periculoase
pentru om.
b)deseurile toxice.
c)deseurile imflamabile si explosive.
d)deseurile infectioase .
e)deseurile radioactiove.
3. Obiectivele regimului juridic al substantelor si deseurilor periculoase.
Care din actiunile prezentate nu constituie obiectivele regimului juridic al substantelor si
deseurilor periculoase ?
a)amplasarea si supravegherea depozitelor.
b)incinerarea deseurilor periculoase cat si epurarea apelor uzatenu prezinta interes
pentru administratia publica.
c)corectarea, neutralizarea si reciclarea celor refolosibile.
d)transportul deseului.
e)importul, exportul si tranzitul acestora.
4. Obligatiile persoanelor fizice si juridice.
Care din actiunile prezentate nu constituie obligatii ale persoanelor fizice si juridice in
cazul deseurilor periculoase ?
a)tinerea evidentelor stricte ale acestora.
b)solicitarea actelor de reglementare in cazul lor.
c)informarea zilnica autoritatilor competente privind dinamica deseurilor.
d)supravegherea mediului prin sisteme propri pentru identificarea si prevenirea
riscurilor.
e)anuntarea autoritatilor competente in cazul produceri unor poluari accidentale.
5. Conditiile pentru obtinerea autorizatiei de mediu.
Care din regulile prezentate nu constituie conditii obligatorii pentru obtinerea autorizatiei
de mediu ?
a)sa dispuna de spatial de depozitare pentru asemenea activitate.
b)sa dispunade dotarea corespunzatoare.
c)sa dispuna de tehnologiile de prelucrare.
d)sa dispuna de instalatiile de colectare.
e)nu este necesara autorizatia eliberata de ministerul economiei si comertului.
6. Documentatia pentru autorizatie.
Care din inscrisuri nu fac parte din documentatia pentru autorizare ?
a)cererea de autorizare.
b)extrasul statutului societatii comerciale autentificata.
c)dovada titlului asupra spatiului destinat activitatii.
d)certificate de calitate este necesar umai in anumite cazuri
e) lista mijloacelor fixe din dotare.
7. Obligatiile generale ale agentilor economic
8. Care din actiuni nu fac parte din obligatiile generale ale agentilor economic ?
a)sortarea pe calitati.
b)organizarea evidentelor.
c)informatiile privind provenienta deseurilor predate sunt secret.
d)informarea autoritatilor competente privind gestionarea lor.
e)consemnarea in documentele legale de predare primire a provenientei lor
9. Obiectivele regimului de import a deseurilor periculoase.
Care din reguli nu sunt incluse in regimului de import a deseurilor periculoase ?
a)este interzis in general importul in Romania de deseuri de orice natura, in stare
bruta sau prelucrata.
b)emiterea certificatelor de calitate in tara de origine in cazul marfurilor
periculoase
c)prin exceptie se admit importurile deseurilor de minereuri care u prezinta risc
toxicologist sau ecologic.
d)importul deseurilor admise legal se face in baza licentei de import.
e)importatorul acestor deseuri trebuie sa solicite declaratia de conformitate din
tara de origine.
10. Obiectivele regimului juridic al materiilor explosive.
Care din actiuni nu constituie obiectivele regimului juridic al materiilor explosive
a)repararea, producerea si experimentarea materialelor explosive.
b)detinerea tranzitarea si comercializarea materialelor explosive.
c)existenta restrictiilor si a controlului in cazul acestor materiale.
d)existenta autorizatiei pentru producerea si efectuarea operatiunilor de import
export.
e)protectia munci si politia nu trebuie sa uatorizeze producerea si prepararea
materialului explozibil.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum