CONTINUARE 2-DREPTUL MEDIULUI

In jos

CONTINUARE 2-DREPTUL MEDIULUI

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 5:12 pm

CONTINUARE
VII Protectia atmosferei
1. Care din actiuni nu fac parte din conceptul de poluare a mediului:
. a)introducerea directa a unui poluant in mediul inconjurator;
b)introducerea indirecta a unui poluant in mediul inconjurator;
c)poluantul sa nu aiba o actiune nociva asupra mediului;
d)poluantul sa aduca prejudicii sanatatii umane/calitatii mediului;
e)impiedicarea utilizarii mediului in scop recreativ.
2. Care materiale nu fac parte din categoria poluantilor:
a).substanta lichida,gazoasa care modifica negativ mediul;
b)substantele,materialele care produc jocurile de artificii;
c)preparatele solide care modifica negative echilibrul din mediu;
d)energiile si vibratiile care dauneaza vietii si mediului;
e)radiatiile electromagnetice,ionizante,atomice care produc daune ecologice.
3 Care masuri nu fac parte din politica nationala de protectie a atmosferei:
a)diversificarea asigurarilor de viata si de bunuri;
b)introducerea de tehnici/tehnologii pt.retinerea poluantilor la sursa;
c)gestionarea resurselor de aer pt.asigurarea calitatii vietii;
d)reducerea emisiilor de poluanti pt.regenerarea atmosferei;
e)modernizarea monitorizarii integrate a calitatii aerului.
4 Care sunt situatiile pt.care autoritatile de mediu competente nu elaboreaza norme
tehnice,standarde si regulamente de aplicare: .
a )calitatea aerului;
b)emisiile de poluanti atmosferici pt.surse fixe si mobile;
c)calitatea si circulatia combustibililor si carburantilor;
d)in domeniul poluarii fonice;
e)pt.activitatile de recreere si de agreement.
5 Conceptele de emisie de poluanti, emisii excessive presupune:
a)eliminarea in atmosfera a poluantilor solizi;
b) lichizi;
c)transferul poluantilor in atmosfera catre oameni,bunuri;
d)depasirea de 7 ori una sau mai multe maxime stabilite prin lege;
e)ameninta calitatea vietii,apei si bunurile.
6. Conceptul de surse stationare reprezinta:
a)constructii care produc sau evacueaza poluanti in atmosfera;
b)utilaje
c)tehnologii care nu
d)instalatii care produc sau
e)aparate de ventilatie
7. Prin care din modalitati prezentate nu se realizeaza combaterea poluarii industriale:
a)stabilirea concentratiilor maxime admisibile(C.M.A.);
b)afectarea dreptului de proprietate prin fixarea unor zone de protectie sanitara;
c)reglementarea amplasamentelor de zone industriale pt. a nu influienta mediul;
d)stabilirea distantelor minime fata de locuinte pt.activitati cu impact;
e)stabilirea zonelor de protectie sanitara.
8 Prin care din masurile enumerate nu se combate poluarea aerului produsa de
autovehicule:
a)necertificarea/neomologarea echipamentelor,pieselor de schimb;
b)omologarea de tip a autoturismelor pina la 3,5 tone cu EURO 4;
c)omologarea de tip a autovehiculelor de transport ,peste 3,5 tone,cu EURO 4;
d)omologarea individuala,la prima inmatriculare,a autv. De transport,cu masa totala
peste 3’5 tone,cu EURO 3;
e)vehiculele fabricate in Romania,aceleasi reguli, dar cu date diferite.
9 Protectia stratului de ozon presupune :
a)necesitatea aplicarii la nivel national a documentelor internationale in domeniu;
b)constituirea Comitetului National pt.protectia strtului de ozon;
c)existenta in comitet a unui grup de experti tehnici,stiintifici,juridici;
d)stabilirea de sanctiuni pt. nerespectarea prevederilor legale;
e)producerea,importul,exportul de substante prevazute in Protocol in mod liber.
10.Protectia spatiului extraatmosferic presupune:
a)interzicerea amplasarii in spatiu a armelor de distrugere in masa;
b)interzicerea amplasarii de baze si instalatii militare sau experimentarea armelor;
c)angajarea raspunderii statului pt. incalcarea legislatiei in domeniu;
d)posibile contaminari periculoase cu ocazia cercetarilor stiintifice;
e)initieri de consultari internationale.
VIII Protectia apelor
1. Clasificarea apelor dupa regimul de ocrotire:
Dupa care criterii nu sunt clasificate apele ?
a)dupa locul situarii lor
b)dupa destinatia lor
c)in raport de calitatea stabilita prin standarde
d)dupa regimul de ocrotire
e)dupa criteriul solului pe care curg
2. Clasificarea apelor dupa destinatie.
Ce categorii de ape nu fac parte din apele clasificate dupa criteriul destinatiei
a)ape pentru populatie
b)apele pluviale provenite dn inundatii
c)apa potabila
d)apele uzate industriale
e)apele uzate menajere
Clasificarea apelor dupa calitati.
3. Categorii de ape – domenii publice.
Ce categorii de ape nu apartin domeniului public?
a)apele cu potential energetic valorificabil
b)apele de suprafata cu alibi minore mai lungi de 5 km si bazine hidrografice mai mari
de 10 km²
c)albiile raurilor si fluviilor
d)apele pluviale din zona de campie
e)tarmurile Mari Negre si porturile
4. Categorii de ape – proprietate private.
Ce categoori de ape nu fac parte din forme ale proprietetii private?
a)albiile minore mai lungi de 5 km si cu bazine hidrografice ce nu depasesc 10 km²
b)insulele ce n-au legatura cu malurile la nivelul mediu al apei
c)malurile fluviilor si raurilor
d)izvoarele care se formeaza pe terenuri proprietate private
e)apele care curg permanent avand limitele de la litera a.
5. Conceptul de poluarea apei.
Care din urmatoarele regurili nu reprezinta caracteristici ale dreptului de proprietate aupra
apelor?
a)apele apartinand proprietetii private sunt inalienabile.
b)apele apartinand domeniului public sunt inprescriptibile, insesizabile si inalienabile
c)proprietarul izvorului poate dispune de el in mod liber cu exceptia cazurilor
prevazute de lege.
d)indiferent de titularu dreptului de proprietate apele sunt supuse regimului legal de
protectie
e)apele apartinand domeniului public sunt administrate de “Apele Romane”
6. Protectia cantitativa a apei.
Care obligatii nu fac parte din regimul de protectie cantitativa a apelor?
a)dreptul de folosinta a apei se stabileste prin autorizatia de gospodarie a apei
b)dreptul de proprietate asupra apei se stabileste prin autorizatia de mediu
c)respertarea de catre utilizatori de apa a normelor de consum de apa pe unitatea de
produs sau pe activitate
d)administratrea apelor tine cont de masurile legislative economice .
e)gospodarirea apelor reprezinta activitati care urmarescvalorificarea rationala si
mentinerea calitatiia pelor.
7. Protectia calitativa a apei.
Care din reguli nu fac parte din regimul de protectie calitativa a apei?
a)interzicerea poluarii in orice mod al apei
b)stabilirea normelor de calitate a resurselor de ape pe categorii si grupe.
c)stabilirea de restrictii ori interdictii de sigurantapentru obiectivele economice noi
sau dezvoltarea celor existente
d)utilizatorii de apa n-au obligatii pentru folosirea rationala si protejarea calitatiia apei
e)elaborarea de planuri de prevenire apoluarii accientalesi pedepsirea poluari
intentionate.
8. Protectia sanitara a apei.
Prin care masuri nu se realizeaza protectia sanitara a apelor?
a)aplicarea masurilor legale de protectie a calitati apei
b)instituirea in jurul surselor de apa si a altor lucrari hidrotehnice de zone de protectie
sanitara
c)in zonele de protectie sanitara nu se impun restrictii pentru evitarea alterarii calitatii
apei
d)in zonele cu regim sever de proctectie sanitara sunt nterzise orice activitati care ar
contamina apa.
e)in perimetru de protectie hidrogeologica se interzicefolosirea oricarei substante greu
degradabila sau nedegradabila
9. Protectia mediului marin in dreptul international
Care din masuri nu fac parte din regimul de protectie a apelor transfrontiere si a lacurilor
internationale?
a)folosirea libera fara restrictii a acestor ape pentru transporturi si activitati de
agrement
b)prevenirea si reducerea poluarilor apelor cu impact transfrotier
c)garantia ca apele transfrontiere se gospodaresc rational, ca sunt sigure sub aspect
ecologic.
d)utilizarea acestor ape in mod rezonabil si echitabil
e)conservarea si restauarea ecosistemelor
10. Clasificarea apelor in functie de calitatea stabilita prin STAS
Ce ape nu fac parte din clasificarea reglementata prin stas in functie de calitate?
a)cursurile de apa care pot fi utilizate in toate sectoatele de activitate-cat I
b)apele nu pot fi folosite in scopuri uranistice si de agreement.
c)cursurile de apa care pot fi utilizate in industrie si irigatii-cat II
d)cursurile de apa utilizate in hidrocentrale si in statiile de spalare cat III
e)cursurile de apa degradate ce nu pot fi folosite in nici un domeniu de activitate.
IX Protectia solului, subsolului, florei si faunei
1. Protectia cantitativa a solului – terenuri degradate.
Care terenuri nu sunt considerate degradate prin eroziune sau poluare?
a)terenuri cu eroziune de suprafata sau in adancime
b)terenuri afectate de alunecari sau prabusiri
c)terenuri ci exces permanent de umiditate si mlastini
d)terenurile productive
e)terenurile acide sau poluate
2. Protectia calitativa a solului.
Care din reguli nu faca parte din protectia calitativa a solului ?
a)obligatia titularilor de investitii sau productie ca solul fertil decopertat sa-l
depoziteze si niveleze pe terenuri agricole neproductive .
b)obligatia titularilor de obiective de a reda in folosinta agricola, silvica sau piscicola,
terenurile neutilizate.
c)dreptul vecinilor acestor terenuri de a lucra terenurile nefolosite de catre proprietari
lor.
d)amplasare aliniilor de distribuire a energiei electrice si a conductelor de apacanalizare
astfel incat sa nu stanjeneasca lucrarile agricole.
e)amenajarile de imbunatatiri funciare trebuie executate in conditiile legii.
3. Obligatiile de mediu privind protectia resurselor naturale?
Care din reguli nu fac parte din regimul de protectie a resurselor naturale?
a)titularul dreptului sa ceara accord sau autorizatie de mediu.
b)titularul dreptului sa reface terenurile afectate prin mijloace financiare propri.
c)titularul dreptului sa respecte prevederile acordului sau autorizatiile de mediu.
d)sa anunte autoritatile competente despre situatiile accidentale.
e)titularul dreptului nu trebuie sa intervinapentru indepartarea pericolelor in situatii
accidentale.
4. Obligatiile de mediu privind exploatarea petrolului.
Precizati care nu sunt considerate abligatii de mediu privind exploatarea petrolului?
a)titularii activitatilor au un drept de servitude legala asupra terenurilor fara a plati
renta anuala prorietarilor
b) titularii activitatilor au un drept de servitude legala asupra terenurilor cu plata
rentei anuale prorietarilor.
c)terenurile afectate de aceste activitati se determina in conditiile legii
d)activitatile petroliere se realizeaza cu respectarea conditiile din acordurile
petroliere.
e)in jurul activitatilor petroliere se stabilesc zone de protectie si sigurantza.
5. Fondul forestier national.
Care din terenurile impadurite sau destinate impaduriri nu fac parte din fondu forestier
national?
a)terenurile in curs de regenerare
b)terenurle degradate si poieneile destinate impaduriri.
c)terenurile date in folosinta temporara personalului silvic.
d)terenurile forestiere pe care exista perdele forestiere de protectie agricola.
e)pepinierele, plantatiile cu arbusti orbamentali si fructiferi.
6. Protectia fondului forestier national.
Care din actiuni nu fac parte din regimul protectiei fondului forestier national, indiferent
de forma de proprietate?
a)protectia impotriva taierilor ilegale
b)asupra fondul de vanatoare si celui de pescuit nu trebuie sa se intervina de nimeni in
nici un fel.
c)reconstructia ecologica , regenerarea si ingrijirea padurilor.
d) protectia impotriva poluarilor.
e)protectia impotriva bolilor si daunatorilor
7. Obligatiile proprietarilor fondului forestier national.
Care din regulile prezentate nu constitue obligatii ale proprietarilor fondului forestier
national ?
a)sa-l gospodareasca in conformitate cu regimul silvic si cu regulile privind protectia
munci
b)sa mentina padurile in stare buna de sanatate
c)sa sigure paza taierilor legale sau altor actiuni de regenerare a padurilor.
d)sa sigure paza impotriva taierilor ilegale si oricaror altor fapte pagubitoare.
e)interzicerea defrisarii vegetatiei in zonele in care indeplineste functii speciale de
protectie pe terenurile cu inclinatie mai mare de 30 º .
8. Fondul de conservare si regenerare a padurilor.
Care din resursele prezentate nu fac parte din Fondul de conservare si regenerare a
padurilor ?
a)contravaloarea terenurilor scoase definitive din fonduri forestiere.
b)20-25% din incasarile rezultate prin valorificarea masei lemnoase in conditiile
legii.
c)alocatii de la bugetul de stat. si prin accesarea fondurilor structurale ale UE.
d)tarifele stabilite pentru functiile de protectie a padurilor.
e)pierderile de crestere si regenerare si compensarea pabubelor produse Fondului
Forestier.
9. Fondul cinegetic al Romaniei – principii generale.
Care din urmatoarele reguli nu constitue principi generale ale fondul cinegetic al
Romaniei ?
a)gestionarea fondului cinegetic respecta numai reglemantarile interne, nu si pe cele
internatioanale in materie.
b)fondu cinegetic este o resursa naturala de interes national si international.
c)vanatul face parte din domeniul publis de interes national.
d)fondu cinegetic trebuie administrat si gospodarit in mod durabil.
e)exercitarea vanatorii in scopul ameliorari calitatii vanatului.
10. Cerintele protectiei vanatului.
Care din actiunile urmatoare nu reprezinta cerinte ale protectiei vanatului?
a)interzicerea pasunatului in padurile statului.
b)tinerea in captivitate a animalelor salbatice in scop de agrement.
c)popularea cu noi specii de vanat a fondurilor de vanatoare.
d)vanarea animalelor de interes cinegetic numai in limitele cotei de recolta stabilit.
e)vanatoarea se executa numai in conditiile legii in vigoare.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum