DREPTUL MEDIULUI SEM 1

In jos

DREPTUL MEDIULUI SEM 1

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 5:09 pm

1. Conceptul de mediu inconjurator.
1.Care din elemente nu fac parte din conceptul de mediu?
a). ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei;
b). aerul, apa, solul, subsolul, peisajul, toate straturile atmosferice;
c). factorii fizici si cosmotelurici;
d). materiile organice si anorganice;
e). unele valori materiale si spirituale, calitatea vietii.
2. Conceptul de poluarea mediului.
1. Care din actiuni nu fac parte din conceptul de poluare?
a). introducerea directa sau indirecta a unui poluant care dauneaza calitatii mediului;
b). actiunea poluantului care dauneaza sanatatii umane;
c). pagubele produse de inundatii;
d). actiunea poluantului care dauneaza bunurilor materiale ;
e). deteriorarea mediului in scop recreativ.
3. Clasificarea poluarii.
1. Clasificarea poluarii in raport de factorul poluant:
a) chimica
b) fizica
c) biologica
d) estetica
e) artificiala
4. Conceptul de resurse naturale.
1. Care din elemente nu fac parte din resursele naturale ale mediului?
a) resursele neregenerabile
b) resursele regenerabile
c) resursele inepuizabile
d) resursele umane
e) totalitatea elementelor naturale ce pot fi folosite de om
5. Definitia Dreptului mediului.
1. Dreptul mediului este ramura de drept:
a). privat;
b). public;
c). mixt;
d). international;
e). ecologic.
6. Obiectul Dreptului mediului.
1. Dreptul mediului nu reglementeaza relatiile sociale :
a). din perioada anterioara intrarii in actiune a normelor de mediu (prevenirea)
b). perioada de pericol iminent;
c). dupa producerea prejudiciului;
d). cele care au ca scop inbunatatirea generala a conditiilor de mediu;
e). de natura comerciala.
7. Functiile Dreptului mediului.
1. Care din urmatoarele activitati nu reprezinta functii ale mediului?
a). organizare si institutionalizare al actiunii sociale in scopul protectiei si ameliorarii mediului;
b). managementul administratiei publice;
c). promovarea obiectivelor dezvoltarii durabile;
d). protectie, conservare si ameliorarea mediului;
e). promovarea cooperarii internationale in domeniul protectiei mediului.
8. Caracterele raportului juridic de Dreptul mediului.
1. Care din situatii nu reprezinta caractere ale raportului juridic?
a) caracterul social
b) caracterul volutional
c) pozitia de subordonare a partilor
d) pozitia de egalitate a partilor
9. Structura raportului juridic de Dreptul mediului.
1. Care din urmatoarele elemente nu fac parte din structura raportului juridic de
drept al mediului?
a) legislatia in vigoare
b) obiectul raportului juridic
c) subiectele raportului juridic
d) continutul raportului juridic
10. Izvoarele Dreptului mediului inconjurator.
1. Nu constituie izvoare ale dreptului mediului:
a). constitutia;
b). codul silvic;
c). tratatele internationale;
d). legile familiei si protectiei copilului;
e). actele guvernamentale.
II Principiile dreptului mediului
1. Clasificarea principiilor.
1. Principiile dreptului mediului nu se clasifica:
a) in plan intern(national)
b) in plan regional
c) in plan international
2. Principiile dreptului mediului in plan national.
1. Care din reguli nu reprezinta principii ale dreptului mediului in plan national?
a) principiul egalitatii in fata legii
b) principiul precautiei in luarea deciziei
c) principiul “poluatorul plateste”
d) principiul prezumtiei de nevinovatie
e) principiul separarii puterilor in stat
3. Principiile dreptului mediului in plan international.
1. Care din reguli nu fac parte principiile dreptului mediului in plan international?
a) principiul cooperarii internationale
b) principiul prevenirii poluarii
c) principiul dreptului la aparare
d) principiul “poluatorul plateste’
e) principiul nediscriminarii
4. Principiul – Protectia mediului constituie obiectiv de interes public major.
1. Principiul – Protectia mediului constituie obiectiv de interes public major
deoarece:
a) nu pune in valoare dezvoltarea durabila a resurselor de apa
b) protectia mediului nu constituie o obligatie a statului
c) normele dreptului mediului sunt de ordine publica (imperative)
d) calitatea mediului nu este de o importanta exceptionala pentru viata
5. Principiul – precautiei in luarea deciziei.
1. Principiul – precautiei in luarea deciziilor implica:
a) neluarea masurilor de protectie a mediului pt. a elimina riscurile probabile
b) manifestarea unei diligente maxime in adoptarea hotararilor ce implica risc in
degradarea mediului
c) neaplicarea reglementarilor internationale de mediu
6. Principiul – actiunii preventive.
1. Principiul – actiunii preventive implica:
a) costuri mai mari pt. repararea pagubelor
b) nereglementarea unor obligatii pt. persoanele fizice sau juridice cu caracter
preventive
c) nepromovarea activitatilor care sa limiteze efectele nocive asupra mediului
d) promovarea unor actiuni care sa conduca la evitarea producerii daunelor
e) uneori repararea pagubelor ireversibile
7. Principiul – conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor cadrului biogeografic natural
implica:
a) inlaturarea diversitatii dintre organismele vii din ecosisteme
b) mentinerea nivelurilor cantitative si calitative durabile ale resurselor biologice
printr-un management adecvat
c) inlaturarea diversitatii din interiorul speciilor
d) promovarea unor specii clonate
e) promovarea cercetarilor genetice
8.Principiul – “poluatorul plateste”implica:
a) obligatia poluatorului de a suporta costurile masurilor de preventie si a celor de
reparare a prejudiciului
b) dreptul partii vatamate de a efectua investitii privind prevenirea accidentelor
ecologice
c) obligatia partii vatamate de a repara prejudiciul produs prin poluare
d) obligatia tertelor persoane de a preveni poluarile accidentale
e) dreptul vecinilor de a despagubi partile vatamate prin poluare
9.Principiul – dezvoltarii colaborarii internationale pentru protectia mediului reprezinta:
a) nu respecta principiul suveranitatii statelor
b) nu este cuprins in conventii si tratate internationale
c) nu urmareste prevenirea, reducerea si limitarea eficienta a prejudicierii mediului
d) un principiu fundamental al dreptului international aplicabil si in protectia
mediului
e) nu tine cont de principiile dreptului national
10.Principiul – informarii si participarii publicului la luarea deciziilor si accesul la justitie
presupune:
a) participarea administratiei publice la promovarea protectiei mediului
b) participarea cetatenilor la actiuni ecologice
c) obligarea partilor de a participa in rezolvarea proceselor juridice
d) promovarea prin toate mijloacele a actiunilor ecologice
e) obligatia statelor de a asigura accesul si informarea publicului in privinta oricarei
actiuni cu implicatii asupra mediului
III Modalitati de implementare a principiilor si elementelor stategice
1. Prevenirea si controlul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile
pt. activitatile cu impact semnificativ asupra mediului presupune:
a) aplicarea tehnicilor disponibile de valoare si eficienta medie in productie
b) folosirea celor mai eficiente tehnici pt. realizarea unui nivel ridicat de protectia
mediului in intregul sau
c) utilizarea unor tehnici inaccesibile operatorului
d) scoaterea din functiune a instalatiilor indiferent de situatie
e) inlocuirea tehnologiilor pt. a mari emisiile si impactul asupra mediului
2. Mentinerea si ameliorarea calitatii mediului presupune:
a)stabilrea unor norme de calitate a mediului.
b)asigurarea unui mediu ambiant, curat si sanatos.
c)protectia si dezvoltarea durabila a societatii.
d)promovarea cooperarii internationale.
e)monitorizarea starii mediului si a resurselor naturale.
3. Rezolvarea pe nivelul de competenta a problemelor de mediu in functie de am ploarea lor.
Care atributii nu sunt corespunzatoare in funstie de competente autoritatii de mediu?
a)la nivel regional autorizarile de mediu sunt emise de Garda de Mediu.
b)la nivel judetean autorizatiile de mediu sunt emise de Agentia Judeteana de Mediu.
c)in cazul activitatilor de interes national autorizatiile de mediu sunt emise d
Ministerul Mediului.
d)in cazul activitatilor economice periculoase trebuie si avizul guvernului.
e)activitatile cu impact interenational sunt avizate si de Academia Romana
4. Stabilirea si urmarirea realizari programelor pentru conformare.
Care din actiuni nu fac parte din programele de conformare?
a)programul de conformare stabileste etapele realizari investitiei.
b)programul de conformare este un act de reglementare.
c)masurile stabilite prin programul de conformare au termen.
d)nerealizarea masurilor stabilite conduce la anularea autorizatiei de mediu.
e)nerealizarea masurilor stabilite conduce la incetarea activitatilor economice.
5. Evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor.
Care actiuni nu fac parte din evaluarea impactului asupra mediului?
a)studiul de impact este un act de reglementare.
b)evaluarea impactului de mediu face parte din procedura autorizarii de mediu
c)raportul evaluatorului este mijloc de proba in procesul juditiar.
d)evaluatorul raspunde de exactitatea raportului.
e)titularul solicitarii raspundere de corectitudini informatiilor.
6. Introducerea si utuilizarea parghiilor economice stimulative sau coercitive.
Care din masurile prezentate fac parte din parghiile economice stimulative sau coercitive ?
a)aplicarea sanctiounilor civile.
b)aplicarea sanctiunilor contraventionale.
c)aplicarea sanctiunilor penale.
d)aplicarea taxelor si impozitelor de mediu legale.
e)nu sunt recomandabile folosirea parghiilor stimulative.
7. Corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu.
Care din actiuni conduc la corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu
cea de mediu?
a)aplicarea principiului limitarii urbanizarii pentru realizarea unui echilibru intre
protectia mediului si dezvoltare durabila.
b)respectarea masurilor de intetres general, inclusiv cele de protectie a mediului.
c)regulamentele de urbanism si planurile urbanistice u cuprind cerinte ale
protectiei mediului.
d)armonizarea dezvoltarii asezarilor umane.
e)sigurantza constructiilor in raport cu riscurile naturale si tehnologice.
8. Promovarea de acte normative armonizate cu reglementarile europene si internationale in
domeniu.
Care initiative normative nu se armonizeaza cu reglementarile europene si internationale
in domeniu?
a)legislatia de mediu interna se armonizeaza permanent cu directivele europene
in baza capitolului 22 din tratatul de aderare al Romaniaei la UE.
b)exista acte normative armonizate in domeniul deseurilor periculoase.
c)indeplinirea termenilor prevazute in tratatul de aderare conduce la aplicarea
clauzei de salvgardare privind integrarea pentru probleme de mediu.
d)exista legislatie armonizata in domeniul ariilor protejate.
e)exista legislatie armonizata in domeniul carburantior.
9. Inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea
oamenilor.
Care din actiuni nu conduc la inlaturarea poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav
sanatatea oamenilor?
a)elaborarea de acte normative pentru aceasta categorie de poluanti.
b)identificarea pruducatorilor, comerciantilor si detinatorilor acestor categotii de
poluanti.
c)stabilirea programelor de conformare pentru producatori in vederea uincadrari
in standardele europene privind poluanti.
d)sursele de poluare a arerului nu sunt prioritare deoarece atmosfera este infinita.
e)in privinta marilor poluatori au fost stabilite masuri de gratie esalonate pana in
in anul 2023.
10. Crearea sistemului national de monitorizare integrat a calitati aerului.
Care din masuri nu fac parte din sistemul national de monitorizare integrate a calitati
aerului?
a)monitorizarea se efectueaza numai de institutiile statului competente.
b)monitorizarea se realizeaza la nivel judetean, regional si national.
c)sistemul national de monitorizare este racordat la sistemul European si cel
international.
d)monitorizarea este obligatorie si pentru agenti economici.
e)exista organisme guvernamentale si interguvernamentale pentru realizarea
monitorizarii.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum