CONTINUARE 5-DREPT CIVIL.OBLIGATII.CONTRACTE

In jos

CONTINUARE 5-DREPT CIVIL.OBLIGATII.CONTRACTE

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 4:54 pm

CONTINUARE
126) Mandatul poate fi:
a. numai cu titlu gratuit
b. numai remunerat
c. numai cu titlu oneros
d. cu titlu gratuit sau oneros
127) Sunt cauze generale de încetare a contractului de mandat:
a. revocarea mandatului
b. renuntarea mandatarului
c. decesul uneia din pãrti
d. inopozabilitatea
a. a+b
b. b+d
c. a+b+c
d. a+b+c+d
128) Sunt cauze speciale de încetare a contractului de mandat:
a. punerea sub interdictie a uneia din pãrtile contractului
b. insolvabilitatea uneia din pãrtile contractului
c. falimentul uneia din pãrtile contractului
d. decesul uneia din pãrtile contractului
a. b+c
b. a+d
c. a+b+c+d
d. a+b+c
129) Mandatarul:
a. trebuie sã aibã capacitate de exercitiu deplinã
b. nu poate renunta unilateral la contract
c. este îndreptãtit sã solicite obligarea mandantului la plata cheltuielilor fãcute pentru
executarea manadatului numai dacã a fost încheiat actul juridic pentru care s-a dat
mandatul
d. este obligat sã plãteascã dobânzi pentru sumele de bani rãmase din cele primite de la
mandant pentru executarea mandatului, din ziua în care, s-a încheiat executarea
mandatului, i-au rãmas acele sume.
130) Mandatarul rãspunde de obligatiile rezultând din substituirea unei terte persoane:
a. dacã, având consimtãmântul mandantului, si-a substituit o persoanã
capabilã
b. dacã, având consimtãmântul mandantului, si-a substituit o persoanã
solvabilã
c. dacã nu a avut consimtãmântul mandantului pentru substituire
d. când a fost autorizat sã-si substituie o anume persoanã si el si-a
substituit alta
a. a+b
b. a+b+c
c. c+d
d. a+b+c+d
25
131) Mandantul este obligat pentru actele mandatarului care depãsesc limitele împuternicirii:
a. dacã au fost consecinta faptei ilicite a mandatarului
b. dacã procura a fost revocatã
c. dacã le-a ratificat expres sau tacit
d. numai dacã mandatul a fost cu titlu oneros
132) Contractul de mandat:
a. are ca obiect încheierea de acte juridice
b. poate avea ca obiect încheierea de acte sau fapte materiale prestate pentru mandant
c. este esentialmente gratuit
d. poate avea ca obiect încheierea de acte juridice cu caracter strict personal
133) În materia simulatiei:
a. dacã existã un conflict între terti, vor avea câstig de cauzã acei terti care invocã actul
secret
b. tertii, indiferent dacã au fost de bunã sau de rea – credintã, sunt îndreptãtiti sã invoce, în
beneficiul lor si împotriva pãrtilor, efectele actului secret
c. admiterea actiunii în simulatie nu valideazã contractul secret dacã, la încheierea acestuia,
nu au fost respectate toate conditiile de validitate
d. numai tertii de bunã – credintã sunt îndreptãtiti sã exercite actiunea în simulatie
134) Sanctiunea în cazul simulatiei este:
a. nulitatea relativã a contractului secret
b. inopozabilitatea contract secret fatã de tertii de bunã - credintã
c. inopozabilitatea contractului secret fatã de terti, indiferent dacã sunt de bunã sau de rea -
credintã
d. desfiintarea contractului secret, chiar dacã acesta îndeplineste conditiile de validitate
135) Irevocabilitatea de gradul II priveste:
a. efectele contractului de donatie
b. conditiile de validitate pentru încheierea contractului de donatie
c. desfiintarea contractului de donatie prin manifestarea de vointã a unei singure pãrti
d. conditiile de opozabilitate ale contractului de donatie
136) În materia contractului de donatie:
a. pãrtile nu pot insera clauze care sã contravinã principiului irevocabilitãtii donatiilor
b. pãrtile pot insera clauze care sã contravinã principiului irevocabilitãtii donatiilor
c. donatorul poate sã-si rezerve dreptul de a dispune de bunurile donate si dupã perfectarea
contractului
d. pãrtile pot conveni cã donatia se face sub conditia de a satisface datorii sau sarcini care
nu existau la momentul donatiei sau care nu erau arãtate în contractul de donatie
137) În cazul donatiei prin interpunere de persoane:
a. simulatia vizeazã natura gratuitã a contractului
b. contractul aparent se încheie cu adevãratul donatar
c. contractul care se încheie cu persoana interpusã nu trebuie sã îmbrace forma autenticã
d. simulatia vizeazã persoana adevãratului donatar
26
138) Garantia pentru evictiune a donatorului:
a. este datoratã în toate cazurile
b. este datoratã numai dacã donatorul a promis expres grantie pentru
evictiune
c. este datoratã când evictiunea provine dintr-un fapt personal
d. este datoratã când donatia este cu sarcini, în limitele valorii acesteia
a. a+c+d
b. b+c
c. b+d
d. b+c+d
139) Garantia pentru viciile bunului este datoratã de donator atunci când:
a. s-a obligat expres în acest sens
b. când viciile ascunse cunoscute de donator au provocat un prejudiciu
donatarului
c. când donatia este cu sarcini, în limitele valorii acesteia
d. viciile au apãrut dupã predarea bunului
a. a+b+c
b. b+d
c. a+b+c+d
d. b+c+d
140) Opozabilitatea fatã de terti a contractului de donatie se realizeazã prin:
a. transmiterea posesiei bunului, în cazul bunurilor mobile corporale
b. prin notificarea cesiunii cãtre debitorul cedat ori prin acceptarea ei de
cãtre debitor prin act autentic, dacã obiectul donatiei este un drept de creantã
c. înscrierea în cartea funciarã, dacã obiectul donatiei este un bun imobil
d. încheierea contractului în formã autenticã
a. a+b+c+d
b. a+b+c
c. a+d
d. b+c
141) Revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii:
a. opereazã de drept
b. creditorul trebuie sã introducã o actiune având ca obiect revocarea
donatiei pentru neexecutarea sarcinii
c. actiunea poate fi introdusã de donator, de succesorii sãi în drepturi, iar
pe calea actiunii oblice de creditorii chirografari ai acestor persoane
d. dacã actiunea în revocare este admisã, donatia se desfiinteazã pentru
viitor
a. a+d
b. a+d
c. b+c
d. b+c+d
27
142) Pentru exercitarea retractului litigios se cer întrunite urmãtoarele conditii:
a. dreptul vândut sã fie litigios
b. cedarea dreptului litigios sã fie fãcutã cu titlu gratuit
c. cedarea dreptului litigios sã fie oneroasã
d. manifestarea de vointã de exercitare a retractului litigios sã fie fãcutã în
fata instantei cu ocazia dezbaterii procesului sau printr-o notificare
a. a+b+c
b. b+d
c. a+c+d
d. a+d
143) Retractul litigios nu se poate exercita în urmãtoarele cazuri:
a. când cesionarul dreptului este un comostenitor sau coproprietar al
dreptului cedat
b. când cesiunea s-a fãcut unui creditor pentru plata creantei sale
c. când cesiunea s-a fãcut cãtre posesorul fondului asupra cãruia existã
dreptul litigios
d. dacã manifestarea de vointã de exercitare a retractului litigios nu a fost
fãcutã în fata instantei cu ocazia dezbaterii procesului sau printr-o notificare
a. a+d
b. b+c
c. a+b+c
d. a+b+c+d
144) În cazul în care lucrul vândut este afectat de vicii ascunse, cumpãrãtorul are urmãtoarele
posibilitãti:
a. sã intenteze actiunea redhibitorie
b. sã intenteze actiunea estimatorie
c. poate sã invoce exceptia de neexecutare
d. sã-l notifice pe vânzãtor cã întelege sã modifice garantia contra viciilor
a. a+d
b. a+b+c+d
c. a+c
d. a+b
145) Actiunea cumpãrãtorului împotriva vânzãtorului având ca obiect garantia pentru evictiune
se prescrie în termen de :
a. 6 luni
b. 1 an
c. 3 ani
d. este imprescriptibilã
28
146) În materia riscului contractului, în cazul bunurilor generic determinate – res genera-:
a. dacã pânã la predare intervine o imposibilitate de executare, riscul
contractului este suportat de debitorul obligatiei imposibil de executat, adicã de vânzãtor
b. dacã pânã la predare intervine o imposibilitate de executare, riscul
contractului este suportat de debitorul obligatiei imposibil de executat, adicã de cumpãrãtor
c. pieirea unor bunuri de gen nu înlãturã obligatia vânzãtorului de a-si
executa în naturã obligatia
d. pieirea unor bunuri de gen înlãturã obligatia vânzãtorului de a-si
executa în naturã obligatia
a. a+c
b. b
c. b+d
d. a
147) Sunt contracte reale:
a. contractul de depozit
b. contractul de gaj
c. comodatul
d. contractul de arendare
a. a+b+c+d
b. a+b+d
c. a+b+c
d. b+c
148) Sunt contracte solemne:
a. ipoteca conventionalã
b. subrogatia în drepturile creditorului consimtitã de debitor
c. vânzarea – cumpãrarea de terenuri
d. contractul de gaj
a. b+c+d
b. c+d
c. a+b+c+d
d. a+b+c
149) Sunt contracte cu titlu oneros:
a. contractul de locatiune
b. contractul de donatie
c. contractul de vânzare – cumpãrare
d. contractul de depozit neremunerat
a. a+b+c
b. b+c+d
c. a+c
d. b+c
29
150) Sunt contracte accesorii:
a. contractul de gaj
b. clauza penalã
c. contractul de ipotecã
d. contractul de depozit
a. a+b
b. b+c
c. a+b+c+d
d. a+b+c
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum