CONTINUARE 4-DREPT CIVIL.OBLIGATII.CONTRACTE

In jos

CONTINUARE 4-DREPT CIVIL.OBLIGATII.CONTRACTE

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 4:53 pm

CONTINUARE
101) În cazul neexecutãrii obligatiei de platã a pretului, vânzãtorul:
a. poate sã cearã obligarea cumpãrãtorului la executarea în naturã a obligatiei, printr-o
actiunea având ca obiect plata pretului care este imprescriptibilã
b. poate sã cearã obligarea cumpãrãtorului la executarea în naturã a obligatiei, printr-o
actiune având ca obiect plata pretului care se prescrie în termenul general de prescriptie
de 3 ani
c. poate sã cearã rezolutiunea vânzãrii
d. poate sã cearã dobânda pretului
102) Sunt incapabili absolut de a primi donatii:
a. doctorii si farmacistii
b. preotii
c. persoanele neconcepute
d. asecendentii si descendentii
103) Este cauzã legalã de revocare a donatiilor:
a. revocarea donatiei între soti
b. revocarea donatiei pentru ingratitudine
c. revocarea donatiei pentru lipsa formei autentice
d. donatiile sunt irevocabile
104) Donatiile indirecte:
a. trebuie acceptate printr-un act separat
b. nu sunt supuse conditiilor de formã ale donatiilor
c. nu sunt supuse conditiilor de fond ale donatiilor
d. se fac prin act autentic
105) În contractul de donatie sunt permise urmãtoarele clauze:
a. donatia poate fi afectatã de un termen
b. donatia poate fi afectatã de o conditie cazualã sau mixtã
c. reîntoarecerea conventionalã a bunurilor donate pentru cazul în care
donatarul ar muri înainte de donator
d. dreptul donatorului de a dispune în continuare de bunul donat
a. a+b
b. c+d
c. a+b+c
d. a+b+c+d
106) Donatia deghizatã apare atunci când:
a. actul public este un act cu titlu oneros
b. actul public este un contract cu titlu gratuit
c. actul public este o liberalitate
d. actul public este un act dezinteresat
107) Donatia indirectã este un act juridic încheiat cu intentia:
a. de a transmite un drept de proprietate cu titlu oneros
b. de a ocoli conditiile de fond pentru donatii
c. de a face o liberalitate pe calea unui act juridic altul decât contractul de donatie
d. de a face un act dezinteresat
21
108) Darul manual presupune douã elemente:
a. predarea bunului imobil si publicitatea imobiliarã
b. predarea bunului mobil si publicitatea imobiliarã
c. acordul de vointã pentru a transmite si dobândi un drept cu titlu gratuit si traditiunea
bunului
d. acordul de vointã pentru a transmite si dobândi un drept cu titlu gratuit si întocmirea unui
înscris autentic
109) Actele juridice prin care se realizeazã donatii indirecte sunt:
a. renuntarea la un drept
b. remiterea de datorie
c. stipulatia în favoarea unei terte persoane
d. promisiunea faptei altuia
a. a+b
b. a+b+c
c. c+d
d. a+b+c+d
110) Sunt clauze incompatibile cu principiul irevocabilitãtii donatiilor:
a. conditiile potestative
b. plata datoriilor viitoare determinate
c. conditiile suspensive
d. conditiile rezolutorii
111) Sunt clauze compatibile cu principiul irevocabilitãtii donatiilor:
a. plata unor datorii viitoare
b. donatia afectatã de orice conditie
c. donatia afectatã de un termen
d. rezervarea dreptului de denuntare unilateralã
112) Revocarea pentru ingratitudine se realizeazã atunci când:
a. donatorul este incapabil
b. donatorul a predecedat donatarului
c. donatarul l-a accidentat grav din culpã pe donator
d. donatarul a atentat la viata donatorului
113) Actiunea în revocarea donatiei pentru ingratitudine poate fi introdusã, dupã aparitia cauzei
de ingratitudine, în termen de :
a. 6 luni
b. 1 an
c. 3 ani
d. 30 de ani
22
114) Revocarea pentru survenientã de copil:
a. nu intervine dacã donatorul avea un copil adoptat si ulterior, dupã donatie, i se naste un
copil
b. intervine si în cazul în care copilul se naste dupã moartea donatorului
c. nu intervine dacã donatarul a intrat în posesia bunurilor dãruite si a fost lãsat în posesia
bunurilor si dupã nasterea copilului donatorului
d. intervine si când copilul donatorului a fost conceput în momentul donatiei
115) Între absenti, oferta este valabilã dacã:
a. oferta de a dãrui este fãcutã în formã autenticã
b. acceptarea este fãcutã în formã autenticã
c. acceptarea prin înscris separat sã aibã loc în timpul vietii donatorului
d. acceptarea sã fie ratificatã si de mostenitorii donatorului
a. a+b
b. b+d
c. a+b+c+d
d. a+b+c
116) Constituie forme de realizare a unor donatii indirecte:
a. promisiunea publicã de recompensã
b. toate actele fãcute cu intentia de a gratifica
c. renuntarea la un drept
d. remiterea de datorie
a. a+b+c+d
b. b+c
c. b+c+d
d. c+d
117) Actiunea în revocarea donatiei pentru ingratitudine:
a. trebuie introdusã în termen de 1 an
b. este o actiune realã
c. nu poate fi intentatã decât împotriva autorului faptului de ingratitudine
d. admiterea actiunii nu produce efecte retroactive fatã de tertii care au
dobândit ulterior bunul de la donatar ori acel bun a fost grevat ãn favoarea lor
a. a+b
b. a+b+c+d
c. a+c+d
d. c+d
118) Revocabilitatea donatiilor între soti:
a. sotul donator poate revoca donatia dar numai în mod expres
b. sotul donator are posibilitatea sã renunte la dreptul de revocare
c. sotul donator nu are posibilittea sã renunte le dreptul de revocare
d. nu este permisã deoarece se încalcã astfel principiuol irevocabilitãtii donatiilor
119) Actiunea în revocarea donatiei pentru ingratitudine:
a. are caracter strict personal
b. poate fi exercitatã si de creditorii donatorului pe calea actiunii oblice
c. poate fi exercitatã de mostenitorii donatorului oricând
d. este supusã termenului general de prescriptie în materia drepturilor reale
23
120) Contractul de mandat este un contract:
a. întotdeauna consensual
b. intuitu personae
c. real
d. solemn, afarã de exceptiile prevãzute de lege
121) În materia contractului de mandat:
a. mandatul conceput în termeni generali este suficient pentru încheierea unui act de
dispozitie
b. actele de administrare pot fi încheiate numai în baza unui mandat special
c. În cazul mandatului general mandatarul poate depãsi limitele împueternicirii sale
d. mandatul dat în termeni generali se interpreteazã în sensul cã a fost dat doarcu privire la
acte de administrare
122) Mandatul este în interes comun atunci când:
a. mandatarul încheie actul care formeazã obiectul mandatului în schimbul unei remuneratii
b. mandatarul încheie actul care formeazã obiectul mandatului cu o tertã persoanã pe care
tot el o reprezintã
c. mandatarul are, pe lângã dreptul la remuneratie, un interes propriu la încheierea actului
pentru care a fost însãrcinat de mandant
d. aceeasi persoanã actioneazã ca mandatar al ambelor pãrti contractante si încheie
contractul în numele acestora
123) În materia contractului de mandat, actul cu sine însusi este operatiunea juridicã în care:
a. Mandatarul actioneazã, pe de o parte, ca reprezentant al unei alte persoane, iar pe de altã
parte, pentru sine
b. mandatarul are, pe lângã dreptul la remuneratie, un interes propriu la încheierea actului
pentru care a fost însãrcinat de mandant
c. aceeasi persoanã actioneazã ca mandatar al ambelor pãrti contractante si încheie
contractul în numele acestora
d. mandatarul încheie actul care formeazã obiectul mandatului în schimbul unei remuneratii
124) În materia contractului de mandat sanctiunea specificã pentru încheierea unui act juridic
prin reprezentare, dar cu depãsirea puterilor conferite este:
a. nulitatea actului
b. inopozabilitatea actului
c. revocarea actului
d. anularea actului
125) Între pãrti, mandatarul:
a. este obligat sã execute mandatul ce i-a fost încredintat sub sanctiunea plãtii de daune –
interese în caz de neîndeplinire
b. are dreptul sã pãstreze pentru sine tot ce a primit în puterea mandatului
c. În toate cazurile nu este obligat sã rãspundã dacã si-a substituit un tert pentru executarea
mandatului
d. este obligat sã execute mandatul ce i-a fost încredintat sub sanctiunea revocãrii
mandatului în caz de neîndeplinire
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum