CONTINUARE 3-DREPT CIVIL.OBLIGATII.CONTRACTE

In jos

CONTINUARE 3-DREPT CIVIL.OBLIGATII.CONTRACTE

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 4:52 pm

CONTINUARE
76) Clauza penalã:
a. este o conventie accesorie
b. este interzisã în contractele de împrumut
c. este datoratã numai atunci când sunt întrunite conditiile acordãrii de
despãgubiri
d. este o conventie principalã
a. a+c
b. b+c
c. a+b+c
d. c+d
77) Clauza penalã prezintã urmãtoarele caractere juridice:
a. are valoare practicã deoarece fixeazã anticipat valoarea prejudiciului
b. este obligatorie între pãrti
c. este o conventie accesorie
d. este datoratã numai atunci când sunt întrunite conditiile acordãrii de
despãgubiri
a. b+d
b. a+c
c. c+d
d. a+b+c+d
16
78) În cazul în care bunul dobândit printr-un contract de vânzare – cumpãrare este afectat de
un viciu ascuns, grav si existent anterior încheierii contractului de vânzare – cumpãrare,
cumpãrãtorul poate sã solicite:
a. rezolutiunea contractului de vânzare – cumpãrare
b. anularea contractului pentru eroare asupra substantei obiectului, pe calea actiunii
redhibitorii
c. nulitatea contractului pentru cauzã falsã
d. obligarea vânzãtorului de a-i preda un alt bun de aceeasi valoare
79) Conditiile de validitate ale contractului de vânzare – cumpãrare sunt:
a. în principiu, capacitatea de a contracta a pãrtilor
b. consimtãmântul valabil al pãrtilor care se obligã
c. un obiect determinat, licit si posibil
d. o cauzã licitã si moralã
a. a+b+c+d
b. a+b+c
c. a+d
d. b+c+d
80) Referitor la capacitatea pãrtilor, în contractul de vânzare – cumpãrare:
a. capacitatea reprezintã regula, iar incapacitatea exceptia
b. minorii cu capacitate de exercitiu restrânsã nu pot încheia contracte
personal ci doar prin ocrotitorii lor legali
c. atât vânzãtorul cât si cumpãrãtorul trebuie sã aibã capacitate de
exercitiu
d. pentru persoanele juridice, regula capacitãtii este subordonatã
principiului specialitãtii
a. a+b+c
b. a+d
c. b+c
d. a+c+d
81) Promisiunea de vânzare:
a. este un antecontaract din care se naste un drept de creantã
b. este numai unilateralã
c. ca si oferta de a contracta este un act juridic unilateral
d. oricare dintre pãrtile antecontractului se poate adresa instantei de
judecatã pentru a pronunta o hotãrâre care sã sinã loc de contract de vânzare – cumpãrare
a. a+c
b. a+d
c. a+c+d
d. a+b+c+d
82) Promisiunea bilateralã de vânzare – cumpãrare:
a. poate fi executatã în naturã prin pronuntarea unei hotãrâri care sã tinã loc de contract
b. trebuie încheiatã în formã autenticã, dacã are ca obiect înstrãinarea viitoare a unui teren
c. este translativã de proprietate de îndatã ce beneficiarul cumpãrãtor a plãtit anticipat
pretul convenit
d. nu poate avea inseratã o clauzã referitoare la arvunã
17
83) În cazul nerespectãrii pactului de preferintã, prin vânzarea bunului unui tert, beneficiarul
poate solicita:
a. anularea contractului încheiat de proprietarul bunului cu un tert
b. revendicarea bunului
c. plata de daune - interese
d. nulitatea contractului dacã proprietarul a fost de rea - credintã
84) Transferul dreptului de proprietate cãtre cumpãrãtor opereazã:
a. numai dacã s-a fãcut predarea bunului
b. numai dacã s-a fãcut plata pretului
c. indiferent dacã s-a fãcut predarea bunului sau plata pretului
d. indiferent dacã s-a prevãzut sau nu un termen
85) Lucrul vândut:
a. sã fie în comert
b. sã existe întotdeauna în momentul încheierii contractului
c. sã fie determinat sau determinabil, licit si posibil
d. sã fie în posesia vânzãtorului
a. a+b
b. a+c
c. a+b+c
d. a+b+c+d
86) Dacã în momentul vânzãrii lucrul vândut era pierit în parte, cumpãrãtorul are un drept de
optiune:
a. sã solicite anularea contractului, cu plata de daune - interese
b. sã solicite nulitatea absolutã a contractului
c. sã renunte la lucru
d. sã cearã executarea asupra pãrtii rãmase din lucru, cu o reducere proportionalã din pret
87) Dacã obiectul contractului de vânzare – cumpãrare este un teren, iar la predare întinderea
este mai micã, cumpãrãtorul poate cere:
a. completarea, dacã vânzãtorul mai are alãturi teren
b. o reducere din pret, proportionalã cu întinderea gãsitã lipsã
c. nulitatea contractului pentru error in substantiam
d. rezolutiunea contractului dacã imobilul nu poate fi folosit pentru
destinatia avutã în vedere la momentul încheierii contractului
a. a+c
b. a+b+d
c. a+d
d. c
88) Obligatia de transmitere a dreptului de proprietate ca urmare a încheierii unui contract de
vânzare – cumpãrare este o obligatie:
a. de a da
b. de a face
c. de diligentã sau prudentã
d. moralã
18
89) În caz de evictiune totalã:
a. vânzãtorul este obligat sã restituie integral pretul primit
b. cumpãrãtorul are dreptul la valoarea fructelor pe care a obligat sã le
înapoieze tertului evingãtor
c. cumpãrãtorul este îndreptãtit sã solicite cheltuielile de judecatã ale
procesului din care a rezultat evictiunea
d. cumpãrãtorul are dreptul la daune interese
a. a+d
b. b+c
c. a+b+c+d
d. a+b+c
90) Vânzãtorul rãspunde pentru evictiunea rezultând din fapta unui tert, dacã sunt îndeplinite
urmãtoarele conditii:
a. existenta unei tulburãri de fapt
b. cauza tulburãrii sã fie anterioarã vânzãrii
c. existenta unei tulburãri de drept
d. cumpãrãtorul sã nu fi cunoscut cauza evictiunii
a. a+b+d
b. b+c
c. a+d
d. b+c+d
91) Garantia contra viciilor lucrului vândut:
a. este de esenta oricãrei vânzãri
b. poate fi agravatã prin vointa pãrtilor
c. este imprescriptibilã extinctiv dacã vânzãtorul a fost de rea - credintã
d. existã numai dacã viciul ascuns, existent în momentul încheierii contractului, se referã la
substanta sau la esenta lucrului vândut
92) Evictiunea reprezintã:
a. pierderea proprietãtii lucrului de cãtre cumpãrãtor sau tulburarea cumpãrãtorului în
exercitarea prerogativelor de proprietar
b. pierderea posesiei lucrului de cãtre cumpãrãtor
c. tulburarea vânzãtorului în exercitarea prerogativelor sale
d. tulburarea cumpãrãtorului prin viciile lucrului
93) Descoperirea unor vicii ascunse dã dreptul cumpãrãtorului sã exercite actiunea:
a. estimatorie sau redhibitorie
b. în resciziune
c. în reziliere
d. în anulare
94) Actiunea redhibitorie:
a. este actiunea în justitie prin care se invocã nulitatea relativã pentru leziune
b. este actiunea prin care cumpãrãtorul cere o reducere din pret proportionalã cu reducerea
valorii lucrului vândut datoritã viciului
c. reprezintã un caz particular de actiune în rezolutiune
d. este actiunea în justitie prin care se invocã nulitatea absolutã pentru leziune
19
95) Pretul, obiectul prestatiei cumpãrãtorului, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
a. sã fie stabilit în bani sau într-o altã prestatie
b. sã fie determinat sau determinabil
c. sã fie stabilit în bani
d. sã fie sincer si serios
a. a+b
b. c+d
c. b+c+d
d. b+c
96) În cazul neexecutãrii obligatiei de predare a lucrului vândut, cumpãrãtorul poate:
a. Sã invoce exceptia de neexecutare a contractului
b. Sã cearã nulitatea contractului de vânzare-cumpãrare
c. Sã cearã rezolutiunea contractului de vânzare-cumpãrare
d. Sã cearã rezilierea contractului
97) Obligatia de garantie a vânzãtorului contra evictiunii rezultând din fapta unui tert existã:
a. Indiferent dacã este vorba de o tulburare de drept sau de fapt
b. Indiferent dacã vânzãtorul a cunoscut sau nu cauza evictiunii
c. Si atunci când cumpãrãtorul a cunoscut cauza evictiunii în momentul încheierii
contractului
d. În cazul în care tulburarea din partea tertului este o tulburare de drept, are o cauzã
anterioarã sau psoterioarã vânzãrii,iar cumpãrãtorul nu cunostea aceastã cauzã în
momentul încheierii contractului
98) Contractul de vânzare - cumpãrare este:
a. solemn
b. întotdeauna consensual
c. numai în principiu, consensual
d. real
99) Vânzãtorul nu poate fi exonerat de garantia pentru evictiune:
a. când evictiunea provine de la un tert
b. când evictiunea provine din faptul sãu personal
c. dacã pãrtile au convenit în acest sens
d. dacã evictiunea este partialã
100) În caz de întârziere la plata pretului, cumpãrãtorul datoreazã dobânda pretului:
a. în temeiul legii
b. dacã existã conventie în acest sens
c. dacã lucrul vândut si predat este producãtor de fructe
d. dacã a fost pus în întârziere printr-o notificare de platã
a. a
b. b+c
c. b+c+d
d. c+d
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum