CONTINUARE 1-DREPT CIVIL.OBLIGATII.CONTRACTE

In jos

CONTINUARE 1-DREPT CIVIL.OBLIGATII.CONTRACTE

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 4:50 pm

CONTINUARE
26) Pentru admiterea unei actiuni având ca obiect rezolutiunea unui contract se cer
îndeplinite urmãtoarele conditii :
a. una dintre pãrti sã nu-si fi executat obligatiile sale
b. neexecutarea sã fi fost imputabilã pãrtii care nu si-a îndeplinit obligatia
c. debitorul obligatiei neexecutate sã fi fost pus în întârziere
d. debitorul obligatiei neexecutate sã nu fi fost pus în întârziere
a. a+b
b. a+b+c
c. a+c
d. a+b+d
27) În contractul sinalagmatic, riscul îl suportã:
a. creditorul obligatiei imposibil de executat
b. debitorul obligatiei imposibil de executat
c. atât creditorul cât si debitorul, în mod egal
d. dobânditorul bunului
28) Constituie un efect specific al contractului sinalagmatic cu executare succesivã :
a. rezilierea contractului
b. rezolutiunea contractului
c. opozabilitatea fatã de terti
d. simulatia
29) Rezolutiunea se aplicã :
a. contractelor sinalagmatice cu executarea imediatã (uno ictu)
b. oricãrui tip de contract
c. contractelor sinalagmatice cu executare succesivã
d. contractelor translative
30) Pentru existenta rãspunderii contractuale trebuie sã fie întrunite urmãtoarele
conditii :
a. existenta unei fapte ilicite care constã în neexecutarea obligatiilor contractuale asumate de
debitor
b. existenta unui prejudiciu în patrimoniul creditorului
c. existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicitã a debitorului si prejudiciul
creditorului
d. vinovãtia debitorului
a. a+b+c
b. a+b
c. c+d
d. a+b+c+d
7
31) În materie de rãspundere contractualã, pãrtile:
a. pot insera clauze exoneratoare de rãspundere
b. pot insera clauze de limitare a rãspunderii
c. pot insera clauze de agravare a rãspunderii
d. pot încheia un act aditional de modificare a rãspunderii contractuale
a. b+c
b. a+b
c. a+b+c
d. a+b+c+d
32) Importanta clasificãrii contractelor în contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit
constã în urmãtoarele :
a. în cazul contractelor cu titlu oneros, obligatiile pãrtilor si rãspunderea lor
contractualã sunt reglementate cu mai multã severitate decât în cazul
contractelor cu titlu gratuit;
b. revocarea contractelor cu titlu gratuit prin actiunea paulianã introdusã de
creditori se exercitã în conditii mult mai usoare decât atunci când se intenteazã
împotriva contractelor cu titlu oneros încheiate de debitor cu terte persoane ;
c. contractele cu titlu gratuit se prezumã cã se încheie intuitu personae , de aceea
eroarea asupra persoanei constituie cauzã de anulare a contractelor;
d. problema riscului contractului se pune numai în cazul contractelor cu titlu
oneros.
a. a+c
b. b+c
c. a+b+c
d. a+d
33) În raport de momentul încheierii contractului:
a. se apreciazã posibilitatea de revocarea, precum si caducitatea ofertei
b. în contractele translative de proprietate având ca obiect bunuri certe se
transmite dreptul de proprietate
c. se analizeazã viciile de consimtãmânt
d. se analizeazã oferta de a contracta
a. a+c
b. b+c
c. a+b+c
d. b
34) Stipulatia pentru altul:
a. trebuie sã întruneascã conditiile generale cerute pentru valabilitatea contractelor
b. genereazã raporturi juridice între stipulant si promitent, precum si între
promitent si tertul beneficiar
c. persoana tertului beneficiar trebuie sã fie în mod obligatoriu determinatã în
momentul încheierii contractului
d. trebuie sã se încheie în formã autenticã
a. a+b+c
b. a+c
c. a+b
d. c
8
35) În materie de simulatie, proba:
a. se face potrivit regulilor de drept comun referitoare la proba actelor juridice
b. între pãrti, se face potrivit regulilor de drept comun referitoare la proba actelor juridice
c. pãrtile pot proba simulatia prin orice mijloace de probã
d. tertii pot proba simulatia numai cu acte juridice
36) Admiterea actiunii in simulatie :
a. duce la înlãturarea efectelor contractului secret (contraînscris)
b. duce la înlãturarea efectelor contractului public
c. duce la înlãturarea efectelor atât ale contractului public cât si ale contractului secret
d. are ca efect nulitatea contractului secret
37) Pactul comisoriu :
a. în cazul pactului comisoriu, rezolutiunea se datoreazã neexecutãrii obligatiilor
contractuale de cãtre debitor si se pune în valoare la initiativa creditorului
b. pactele comisorii se produc din aceleasi cauze ca si conditia rezolutorie
c. înscrierea în contract a unui pact comisoriu expres înlãturã posibilitatea creditorului de a
cere executarea silitã a contractului
d. în cazul pactului comisoriu, rezolutiunea se datoreazã neexecutãrii obligatiilor
contractuale de cãtre oricare dintre pãrti si se pune în valoare atât la initiativa
creditorului cât si a debitorului
38) Este comutativ:
a. contractul de vânzare –cumpãrare
b. contractul de schimb
c. contractul de asigurare
d. contractul de rentã viagerã
a. a+b+c
b. b+c
c. a+b
d. a+b+c+d
39) Prezintã interes practic clasificarea contractelor dupã modul de executare deoarece:
a. calculul prescriptiei extinctive este diferit, în sensul cã la contractele cu executare
succesivã se calculeazã pentru fiecare prestatie un termen de prescriptie
b. în cazul contractelor cu executare succesivã se aplicã ca sanctiune specificã rezolutiunea
c. în cazul contractelor cu executare imediatã se aplicã ca sanctiune specificã rezilierea
d. calculul prescriptiei extinctivã se face la fel, indiferent de modul de executare a
contractului
40) Temeiul juridic al exceptiei de neexecutare a contractului îl reprezintã:
a. obligatiile uneia dintre pãrtile contractante
b. riscul pieirii fortuite a bunului
c. reciprocitatea si interdependenta obligatiilor dintr-un contract sinalagmatic
d. clauzele contractuale
9
41) Constituie exceptii de la principiul obligativitãtii contractului:
a. denuntarea unilateralã a contractului
b. prorogarea legalã a contractului
c. încetarea contractelor intuitu personae
d. simulatia
a. a+b+c
b. b+c
c. a+b
d. a+b+c+d
42) Trãsãturile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia:
a. ceea ce se promite este fapta personalã a debitorului de a determina o tertã persoanã sã-si
asume un angajament juridic fatã de creditor
b. vointa de a promite a tertei persoane
c. persoana tertului trebuie sã fie determinatã de creditor
d. este un contract prin care o parte numitã stipulant, dispune ca cealaltã parte, numitã
promitent, sã dea, sã facã sau sã nu facã ceva, în folosul unei terte persoane care nu
participã la încheierea contractului
43) Stipulatia pentru altul:
a. este un contract nenumit
b. este exceptia realã de la principiul relativitãtii efectelor contractului
c. este o exceptie de la principiul opozabilitãtii efectelor contractului
d. este exceptie aparentã de la principiul relativitãtii efectelor contractului
44) Dreptul nãscut din contractul în folosul unei terte persoane:
a. apartine stipulantului
b. apartine promitentului
c. exercitiul dreptului depinde de vointa atât a stipulantului cât si a promitentului
d. dreptul tertului beneficiar se naste direct în puterea contractului dintre promitent si
stipulant, dar exercitiul dreptului depinde de vointa tertului
45) În cazul stipulatiei pentru altul, tertul beneficiar dobândeste dreptul din momentul:
a. încheierii contractului între stipulant si promitent
b. în care tertul a acceptat dreptul stipulat în folosul sãu
c. din momentul în care promitentul executã obligatia fatã de tert
d. din momentul notificãrii promitentului
46) În cazul stipulatiei pentru altul, dacã promitentul nu-si executã obligatiile:
a. stipulantul îl poate obliga pe promitent sã-si execute obligatiile fatã de el
b. tertul beneficiar îsi exercitã dreptul printr-o actiune personalã ( proprio nomine)
c. stipulantul poate cere executarea obligatiei, în puterea contractului, dar în favoarea
tertului, nu în favoarea sa
d. stipulantul poate sã cearã nulitatea contractului
a. a+c
b. b+c
c. a+b+c
d. c
10
47) În cazul încheierii contractului prin corespondentã, sistemul emisiunii (al declaratiunii):
a. considerã cã acordul de vointã s-a realizat în momentul în care destinatarul ofertei si-a
manifestat acordul cu oferta primitã, chiar dacã nu a comunicat acceptarea sa ofertantului
b. considerã cã momentul încheierii contractului este acela în care acceptantul a expediat
rãspunsul sãu afirmativ, chiar dacã rãspunsul nu a ajuns la cunostinta ofertantului
c. considerã cã încheierea contractului a avut loc în momentul în care rãspunsul
acceptantului a ajuns la ofertant, indiferent de faptul cã ofertantul a luat sau nu
cunostintã de continutul acestuia
d. considerã cã momentul încheierii contractului este acela în care ofertantul a luat
cunostintã de acceptare
48) În cazul încheierii contractului prin corespondentã, sistemul expedierii acceptãrii:
a. considerã cã momentul încheierii contractului este acela în care acceptantul a expediat
rãspunsul sãu afirmativ, chiar dacã rãspunsul nu a ajuns la cunostinta ofertantului
b. considerã cã momentul încheierii contractului este acela în care ofertantul a luat
cunostintã de acceptare
c. considerã cã încheierea contractului a avut loc în momentul în care rãspunsul
acceptantului a ajuns la ofertant, indiferent de faptul cã ofertantul a luat sau nu
cunostintã de continutul acestuia
d. considerã cã acordul de vointã s-a realizat în momentul în care destinatarul ofertei si-a
manifestat acordul cu oferta primitã, chiar dacã nu a comunicat acceptarea sa ofertantului
49) În cazul încheierii contractului prin corespondentã, sistemul receptiei acceptãrii de cãtre
ofertant (sistemul primirii acceptãrii):
a. considerã cã acordul de vointã s-a realizat în momentul în care destinatarul ofertei si-a
manifestat acordul cu oferta primitã, chiar dacã nu a comunicat acceptarea sa ofertantului
b. considerã cã momentul încheierii contractului este acela în care acceptantul a expediat
rãspunsul sãu afirmativ, chiar dacã rãspunsul nu a ajuns la cunostinta ofertantului
c. considerã cã momentul încheierii contractului este acela în care ofertantul a luat
cunostintã de acceptare
d. considerã cã încheierea contractului a avut loc în momentul în care rãspunsul
acceptantului a ajuns la ofertant, indiferent de faptul cã ofertantul a luat sau nu
cunostintã de continutul acestuia
50) În cazul încheierii contractului prin corespondentã, sistemul informãrii:
a. considerã cã momentul încheierii contractului este acela în care acceptantul a expediat
rãspunsul sãu afirmativ, chiar dacã rãspunsul nu a ajuns la cunostinta ofertantului
b. considerã cã momentul încheierii contractului este acela în care ofertantul a luat
cunostintã de acceptare
c. considerã cã încheierea contractului a avut loc în momentul în care rãspunsul
acceptantului a ajuns la ofertant, indiferent de faptul cã ofertantul a luat sau nu
cunostintã de continutul acestuia
d. considerã cã acordul de vointã s-a realizat în momentul în care destinatarul ofertei si-a
manifestat acordul cu oferta primitã, chiar dacã nu a comunicat acceptarea sa ofertantului
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum