CONTINUARE 1 -DREPT PENAL PARTE GENERALA

In jos

CONTINUARE 1 -DREPT PENAL PARTE GENERALA

Mesaj  Admin la data de Sam Ian 12, 2008 1:38 pm

CONTINUARE
21. In ce consta principiul umanismului legii penale?
a) intreaga reglementare penala trebuie sa porneasca de la interesele fundamentale ale
omului;
b) intreaga activitate in domeniul dreptului penal trebuie sa se desfasoare pe baza legii si in
conformitate cu legea;
c) intreaga reglementare juridica penala trebuie sa asigure prevenirea savarsirii faptelor
periculoase, atat prin conformare cat si prin constrangere fata de cei care savarsesc asemenea fapte;
d) intreaga reglementare penala functioneaza ca o garantie a libertatii pesoanei deoarece,
fara savarsirea unei infractiuni nu se poate antrena raspunderea penala a unei persoane.
22. In ce consta principiul conform caruia infractiunea este unicul temei al al raspunderii
penale?
a) asigurarea prevenirii savarsirii faptelor periculoase, atat prin comportare cat si prin
constrangere fata de cei care savarsesc asemenea fapte;
b) reprezinta o garantie a libertatii persoanei intrucat, fara savarsirea unei infactiuni, nu se
poate antrena raspunderea penala a unei persoane;
c) constituie o activitate de aparare a intereselor fundamentale ale omului;
d) presupune stabilirea si aplicarea sanctiunilor de drept penal in functie de gravitatea faptei
savarsite, de periculozitatea infractorului, de necesitatile de indreptare a acestuia.
23. In ce consta principiul individualizarii sanctiunilor de drept penal?
a) presupune luarea in considerare a intereselor fundamentale ale omului;
b) reprezinta o garantie a libertatii persoanei intrucat, fara savarsirea unei infractiuni, nu se
poate antrena raspunderea unei persoane;
c) presupune stabilirea si aplicarea sanctiunilor de drept penal inf unctie de gravitatea faptei
savarsite, de periculozitatea infractorului, de necesitatile de indreptare a acestuia;
d) asigura prevenirea faptelor periculoase atat prin comportare cat si prin constrangere fata
de cei care savarsesc asemenea fapte.
24. In ce consta principiul personalitatii răspunderii penale?
a) reprezinta o garantie a libertatii persoanei, intucat fara savarsirea unei infractiuni nu se
poate antrena raspunderea penala a unei persoane;
b) presupune stabilirea si aplicarea sanctiunilor de drept penal in functie de gravitatea faptei
savarsite, de periculozitatea infractorului, de necesitatea de indreptare a acestuia;
c) asigura prevenirea faptelor periculoase atat prin comportare, cat si prin constrangere fata
de cei care savarsesc asemenea fapte;
d) contine regula potrivit careia atat obligatia ce decurge dintr-o norma penala de a avea o
anumita conduita, cat si raspunderea ce decurge din nesocotirea acelei obligatii, revin persoanei ce
nu si-a respectat obligatia, savarsind fapta interzisa, si nu alteia sau unui grup de persoane.
25. Care sunt izvoarele dreptului penal?
A) toate normele juridice, indiferent de natura lor;
B) legile speciale nepenale cu dispozitii penale;
C) tratatele si conventiile internationale ratificate;
D) legile penale complinitoare.
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
26. Constitutia Romaniei este:
a) o lege fundamentala;
b) o lege penala;
c) o lege civila;
d) o lege ordinara.
27. Legile penale se clasifica in:
A) legi penale generale si legi penale speciale;
B) legi penale cu durata nedeterminata si legi penale temporare;
C) legi penale obligatorii si legi penale facultative;
D) legi penale ordinare si legi penale exceptionale.
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
28. Care este structura normei penale speciale?
a) ipoteza, concluzia, sanctiuna;
b) ipoteza, cuprinsul, dispozitia;
c) ipoteza, dispozitia, sanctiuna;
d) ipoteza, cuprinsul, sanctiuna.
29. Ce se intelege prin interpretarea legii penale?
a) o operatiune logico-rationala ce se efectueaza cu ocazia aplicarii normei de drept si are
drept scop aflarea vointei legiuitorului, exprimata in acea norma;
b) o operatiune logica ce se refera la fapte tipice si trebuie aplicata unor fapte concrete care
sunt variabile;
c) o activitate stiintifica prin care se explica si se desluseste continutul normativ al legilor;
d) o activitate desfasurata de organele penale prin care se apara legalitatea si se asigura
egalitatea tuturor persoanelor in fata legii.
30. Ce se intelege prin retroactivitatea legii penale?
a) aplicarea prevederilor legale infractiunilor savarsite cat timp legea penala respectiva se
afla in vigoare;
b) aplicarea prevederilor unei legi penale si unei fapte comise intre momentul edictarii si
momentul intrarii in vigoare a legii respective;
c) aplicarea prevederilor unei legi penale faptelor comise dupa iesirea din vigoare a legii
respective;
d) aplicarea prevederilor unei legi penale, a efectelor ei asupra unor fapte comise inainte de
intrarea in vigoare a legii respective.
31. Care sunt situaŃiile prevăzute de doctrină în care legea penală retroactivează?
A) poate fi retroactivă legea penală de dezincriminare care prevede că o anumită faptă sau
anumite fapte nu mai constituie infracŃiuni;
B) poate fi retroactivă legea interpretatică cu precizarea că o atare lege realizează corp
comun cu legea interpretată;
C) legea penală ordinară dacă a fost declarată constituŃională de Curtea ConstituŃională a
României;
D) pot fi retroactive legile care prevăd măsuri de siguranŃă si educative;
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
32. Ce efecte produce legea de dezincriminare daca ea intervine în cursul urmăririi penale?
a) nu produce nici un efect deoarece ea se aplica numai faptelor savarsite dupa momentul
intrarii ei in vigoare, conform principiului activitatii legii penale;
b) se va pronunta scoaterea de sub urmarire penala sau se va clasa cauza;
c) se va pronunta achitarea;
d) pedeapsa este redusa la minimul special.
33. Ce efecte produce legea de dezincriminare daca ea intervine dupa condamnarea
definitiva?
a) pedeapsa nu se mai pune in aplicare sau, daca a inceput executarea, aceasta va inceta;
b) nu produce nici un efect deoarece ea se aplica numai faptelor savarsite dupa momentul
intrarii ei in vigoare, conform principiului activitatii legii penale;
c) se rejudeca respectiva cauza, iar pedeapsa este redusa la minimul special;
d) se rejudeca respectiva cauza si se pronunta achitarea.
34. Ce efecte produce legea de dezincriminare daca ea intervine dupa executarea pedepsei
principale si complementare?
a) este inlaturata răspunderea penală;
b) nu produce nici un efect deoarece ea se aplica numai faptelor savarsite dupa momentul
intrarii ei in vigoare, conform principiului activitatii legii penale;
c) inceteaza toate consecintele ce decurg din condamare, în această situaŃie apărând o
veritabilă reabilitare;
d) pedeapsa nu se mai pune in aplicare sau, daca a inceput executarea, aceasta va inceta;
35. Principiul ultraactivitatii legii penale, consacrat de art. 16 C.penal, se aplica numai
pentru:
a) legile penale de dezincriminare;
b) legile penale extraordinare;
c) legile penale temporare;
d) legile penale speciale.
36. Atunci cand o fapta este incriminata atat de legea penala veche cat si de legea penala
noua, se va aplica legea penala mai favorabila, care se poate determina dupa urmatoarele criterii:
A) dupa conditiile de tragere le raspundere penala;
B) dupa gravitatea faptei;
C) dupa conditiile de incriminare si de pedepsire;
D) dupa termenul de prescriptie.
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
37. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
A) legea penala romana se aplica in cazul infractiunilor savarsite de reprezentantii
diplomatici ai statelor straine;
B) legea penala romana nu se aplica infractiunilor savarsite la bordul aeronavelor straine
aflate in limitele teritoriale romanesti;
C) legea penala nu se aplica infractiunilor savarsite de personalul armatelor straine in timpul
stationarii sau trecerii pe teritoriul statului român;
D) deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata pentru faptele care nu au
legatura cu voturile si cu opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
38. Ce conditii se cer intrunite pentru aplicarea principiului personalitatii legii penale?
A) faptuitorul sa fie cetatean roman sau o persoana fara cetatenie dar cu domiciliul in
Romania;
B) faptuitorul sa fie cetatean roman sau strain dar cu domiciliul sau resedinta in Romania;
C) fapta sa fie comisa in totalitate in afara teritoriului tarii;
D) fapta sa constituie infractiune in baza prevederilor legii romane.
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
39. Ce conditii trebuie indeplinite in mod obligatoriu pentru aplicarea principiului realitatii
legii penale?
A) infractiunea sa fie savarsita pe teritoriul tarii noastre si sa fie indreptata impotriva
securitatii nationale a statului roman, impotriva unui cetatean roman sau a unei persoane juridice
romane;
B) infractiunea sa fie savarsita in afara teritoriului Ńării noastre si sa fie indreptata impotriva
statului roman, impotriva vieŃii, integrităŃii corporale sau sănătăŃii unui cetatean roman;
C) fapta savarsita sa fie prevazuta ca infractiune de legea penala romana, principiul dublei
incriminări nefuncŃionând în acest caz;
D) infractorul sa fie cetatean strain sau persoana fara cetatenie, domiciliata in strainatate.
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
40. Ce condiŃii trebuie îndeplinite pentru aplicarea principiului universalităŃii legii penale?
A) fapta să fie prevăzută ca infracŃiune si de legea penală a Ńării unde a fost săvârsită;
B) fapta să fie săvârsită în afara teritoriului Ńării de un cetăŃean străin sau de o persoană fără
cetăŃenie care nu domiciliază pe teritoriul Ńării;
C) infracŃiunea să fie săvârsită în afara teritotiului Ńării de către un cetăŃean român;
D) făptuitorul să se afle în România.
a) A+B+C;
b) A+B+D;
c) A+C+D;
d) B+C+D.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 224
Varsta : 32
Data de inscriere : 08/01/2008

Vezi profilul utilizatorului http://sja-bv.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum